Wsparcie Finansowe i Prawne Sektora Medycznego

Wsparcie Finansowe Sektora Medycznego

Jeśli jesteś dostawcą, który ma wierzytelność wobec szpitala czy innej instytucji medycznej, zbliżyłeś się właśnie do momentu, w której wskazana należność zostanie spłacona. Dlaczego? Ponieważ Dogmat Systemy Services oferuje wsparcie prawne i usługi finansowe dla sektora medycznego. Od kilkunastu lat rozwiązujemy problemy firm, które zmagają się z konsekwencjami nieuregulowanych płatności.

Przeprowadzamy

 • Windykację gospodarczą:
  • zlecenie windykacji z kaucją
  • restrukturyzację zadłużenia
  • dochodzenie należności po bezskutecznej egzekucji komorniczej
 • Optymalizację procesów zarządzania wierzytelnościami
 • Finansujemy niepubliczne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej, a także ich wierzycieli

Z naszego wsparcia korzystają dostawcy szpitalni, którzy chcą zachować płynność finansową, odzyskać należności i rozwijać swój biznes, a także szpitale, które, mimo trudności finansowych, dążą do wywiązania się z umowy z dostawcą.

Sposób Na Spłatę Wierzytelności

Najczęściej brak terminowej spłaty nie wynika ze złej woli Kontrahenta i chęci uniknięcia wcześniej przyjętego zobowiązania. Przyczyną powstania długu jest zwykle trudna sytuacja finansowa jednostki albo błędy w zarządzaniu instytucją.

Problem spłaty wierzytelności rozwiązuje:

Rzetelna analiza sytuacji materialnej jednostki

Skuteczna mediacja z dłużnikiem

Ustalenie realnego harmonogramu spłat, z uwzględnieniem kondycji finansowej jednostki

Monitorowanie spłat

W przypadku tzw. należności „trudnych”

Wykup wierzytelności

Reprezentowanie Partnera podczas postępowania sądowego oraz egzekucyjnego

Finansowanie stron

Dogmat Systemy Services kompleksowo wykonuje wszystkie wyżej wskazane działania, etycznie i zgodnie z prawem. W razie konieczności zmniejszamy wysokość zobowiązania. W przypadku cesji przejmujemy całość bądź część wierzytelności.

Elastyczność

Każde rozwiązanie, które przedstawiamy, dostosowujemy do indywidualnej sytuacji stron. Naszym priorytetem jest chronienie Twojego kapitału jako wierzyciela, z jednoczesnym poszanowaniem praw zadłużonej jednostki, co skutkuje szybkim i skutecznym uregulowaniem wierzytelności.

Usługi Finansowe Dla Sektora Medycznego – Zyski


Dzięki usłudze windykacji z kaucją każda z trzech stron umowy zyskuje.
Główne korzyści to:

 • Natychmiastowy dostęp do środków – odzyskujesz swoje należności
 • Eliminacja zatorów płatniczych, zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Dogmat Systemy Services bierze na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika
 • Publiczne placówki zdrowia spłacają należność na preferencyjnych warunkach – unikają kosztów windykacji oraz postępowania sądowego
 • Dzięki trzeciej stronie wypracowana współpraca między wierzycielem i kontrahentem nadal jest możliwa

Dochodzenie Należności Po Bezskutecznej Egzekucji Komorniczej

Dogmat Systemy Services specjalizuje się również  w dochodzeniu tzw. trudnych należności (po bezskutecznej egzekucji komorniczej), ponieważ naszą mocną stroną są negocjacje, wiedza i doświadczenie.

Działania na rzecz naszych Partnerów to:

Windykacja pozasądowa (polubowna)
Reprezentowanie Partnera podczas postępowania sądowego
Reprezentowanie Partnera podczas postępowanie egzekucyjnego

szybkie i efektywne odzyskanie należności, bezpośredni kontakt z Klientem, zawarcie stosownej ugody, monitorowanie spłaty oraz reprezentowanie Partnera w rozmowach z Klientem

Nawet najbardziej skomplikowana sprawa kończy się sukcesem. Istnieje jednak pewna prawidłowość. Trzeba powierzyć ją ekspertom, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu wierzytelnościami.

Twoje Korzyści

Kiedy już odzyskasz swoje należności, przestaniesz obawiać się zatorów płatniczych i zaczniesz skutecznie realizować swoje cele, bo problem niezapłaconych zobowiązań przestanie Cię interesować i nie będzie już dłużej wpływał na kondycję Twojej firmy. Ponadto, dzięki mediacjom nadal będziesz czerpał korzyści ze współpracy z Kontrahentem – bez obaw o terminowe spłaty.

Jesteśmy Ciekawi Twoich Potrzeb.

Możesz też skontaktować się bezpośrednio z wybranym przez Ciebie opiekunem, który odpowie na Twoje pytania i wskaże skuteczną drogę działania. Jego telefon i adres e-mail znajdziesz w zakładce Zespół

Podziel się z nami swoim problemem – skutecznie go rozwiążemy.
Skontaktuj się z nami już teraz. Czerp korzyści z naszego doświadczenia
i wiedzy.
Zadzwoń do nas: tel. +48 61 651 20 20
lub napisz na: medfin@dogmatsystemy.pl

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen