Faktoring+ finansowanie faktur

Faktoring+ finansowanie faktur

Faktoring+ finansowanie faktur i idealne wsparcie dla przedsiębiorców wystawiających faktury z terminem płatności dłuższym niż 7 dni.

Długie terminy płatności oraz systematyczne opóźnienia w spłacie faktur doprowadzają wielu przedsiębiorców do balansowania na krawędzi utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Opóźnienia w regulowaniu faktur sprzyjają pogorszeniu relacji biznesowych z kontrahentami, negatywnie też wpływają na wizerunek firmy.

Jeżeli przyjąć, że kontrahent, któremu wystawiamy faktury z terminem płatności 14 dni, reguluje je z reguły po terminie, ale mieści się w 30 dniach od dnia otrzymania towaru czy wykonania usługi, to warto zaproponować wydłużenie terminu płatności np. do 30 dni. A wystawiane faktury z wydłużonym terminem zgłosić do finansowania w dniu ich wystawienia. W przypadku dłuższych terminów płatności warto również rozważyć wspomniane wcześniej rozwiązanie.

Takie podejście nie tylko wpłynie pozytywnie na relacje z naszym kontrahentem, ale pomoże mu terminowo regulować faktury. Natychmiastowe finansowanie faktur zapewni stały dostęp do gotówki, bez zaciągania skomplikowanych i nie tanich kredytów.

WAŻNE! Dokonując zmiany terminu płatności za dostarczane towaru czy wykonanie usługi, warto uzgodnić z kontrahentem, że zmiana terminu podyktowana jest dostosowaniem się do praktyki płatniczej kontrahenta!

Wspierając przedsiębiorcę w finansowaniu faktur dodatkowo monitorujemy spłatę tych należności, co jest wartością dodaną gdyż nasz Klient nie zawsze ma na to czas. Dyscyplinujemy kontrahentów do terminowej spłaty, dbając o wzajemne relacje przedsiębiorcy z jego kontrahentami.

Faktoring + zabezpiecza przedsiębiorcę przed utratą płynności finansowej, pozwala na terminową wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i naliczonych podatków. A stały dostęp do finansowania wspiera firmę w rozwoju i zwiększa atrakcyjność branży.

To dzięki finansowemu wsparciu przedsiębiorca może „rozwinąć skrzydła” zwiększyć stany magazynowe, poszerzać asortyment, negocjować warunki u swoich dostawców. Powstają nowe możliwości by konkurować na rynku i pozyskiwać nowych kontrahentów!

A oto i inne korzyści jakie daje FAKTORING+

Faktoring + to finansowanie faktur połączone z kompleksową obsługą i zarządzaniem należnościami przedsiębiorcy, to również:

  • Weryfikacja bieżących i przyszłych kontrahentów
  • Potwierdzenie wypłacalności kontrahentów
  • Analiza zawartych umów i kontraktów generujących przyszłe zyski
  • Systematyczny monitoring należności
  • Zwiększona atrakcyjność branży (dłuższe terminy płatności)
  • Pełne wsparcie w dochodzeniu wszystkich Twoich należności

Faktoring staje się coraz bardziej popularny wśród polskich przedsiębiorstw. Według statystyk klienci firm faktoringowych powierzyli w I kwartale 2017 r. podmiotom zrzeszonym w Polskim Związku Faktorów wierzytelności o łącznej wartości 41,4 mld zł. Rok wcześniej obroty branży sięgały 34,3 mld zł. Oznacza to, że rynek faktoringu w Polsce w dalszym ciągu odnotowuje dwucyfrową dynamikę wzrostu.

Obecnie z usługi finansowania faktur korzysta co 10 przedsiębiorca biorąc pod uwagę, że 96% wszystkich polskich firm to mikroprzedsiębiorstwa, które najbardziej narażone są na utratę płynności finansowej. Warto więc zainteresować się wsparciem, które oferuje Faktoring + i „rozwinąć skrzydła”!

Zapraszamy do kontaktu 🙂

Biuro Sprzedaży:
722 33 55 33
722 33 55 44

Kinga Janus
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy