Wezwanie dłużnika do zapłaty prześlij e-mailem

Wezwanie dłużnika do zapłaty prześlij e-mailem

Od dnia 13 listopada br. wezwanie dłużnika do zapłaty należności przedsiębiorca może przesłać drogą mailową. Wprowadza je znowelizowana ustawa w ramach tzw. Pakietu Wierzycielskiego i znacznie ułatwia wierzycielowi proces dochodzenia nieuregulowanych w terminie faktur.

Jeżeli wierzyciel chciałby skorzystać z takiej możliwości, ważne jest aby w zawieranej umowie współpracy z kontrahentem uwzględnił odpowiedni zapis precyzujący możliwość przesłania wezwania do zapłaty w formie elektronicznej (e-mailem). Należy wyszczególnić adresy e-mailowe kontrahentów, pod które kierowana będzie wszelka korespondencja. Zmiana ta dotyczy tylko zawieranych umów i kontraktów w obrocie gospodarczym, tylko pomiędzy przedsiębiorcami.

Proponujemy więc przy nowo zawieranych umowach wprowadzić wspomniany zapis, natomiast przy umowach zawartych wcześniej dokonać stosownego zapisu w formie aneksu do umowy.

Z perspektywy przedsiębiorcy jest to nie tylko spore udogodnienie, ale również zmniejszenie kosztów związanych z wysłaniem wezwania do zapłaty listem poleconym.

Pamiętajmy!

Wysłanie wezwania do zapłaty drogą elektroniczną lub tradycyjną (pocztową) nie zawsze mobilizuje dłużnika do spłaty należności.

Regularny monitoring należności  oraz rozmowa z dłużnikiem, w większym stopniu dyscyplinuje go do systematycznej i  terminowej spłaty naszych należności!

Wezwanie dłużnika do zapłaty jest przypomnieniem o powstałym zadłużeniu z wyznaczeniem ostatecznego terminu spłaty i jednoczesnym poinformowaniem o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego lub/i poinformowaniem o dokonaniu wpisu dłużnika do Biur Informacji Gospodarczej.

 

Kinga Janus
Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy