Category "Porady dla Przedsiębiorców"

Rośnie zadłużenie firm z branży handlowej. W lutym dług wyniósł ponad 3 mld zł i wzrósł o prawie 800 mln w porównaniu do 2017 roku.  W tym artykule diagnozujemy problem, określamy jego przyczyny oraz wskazujemy 3 proste sposoby, które ograniczą ryzyko strat i wesprą polskich przedsiębiorców.

Czekając na 37, 5 tysiąca złotych…

Szacuje się, że ponad 81 tysięcy zadłużonych firm handlowych posiada 345 tysięcy niezapłaconych faktur, przy czym średnie zadłużenie niezapłaconej faktury wynosi 37,5 tys. zł. Zadłużenie obejmuje handel hurtowy i stanowi 55% całego portfela zadłużenia, a pozostałe 45% to handel detaliczny[1]. Najbardziej zadłużone firmy z branży handlowej pochodzą z województw:  mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Wzrost sprzedaży i zadłużenia idą razem w parze

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu grudniu 2017 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 5,2%. Natomiast porównując 2017 rok do 2016 roku nastąpił wzrost o 7,3%. Z jednej strony są to optymistyczne wiadomości z drugiej, jednak, wprost przeciwnie, bo, pomimo rosnącej sprzedaży, w 2017 roku wzrosło także zadłużenie firm z branży handlowej.

Przyczyna wzrostu zadłużenia

Istnieje kilka głównych przyczyn, które powodują wzrost zadłużenia przedsiębiorców i hamują rozwój firmy. Niewątpliwie na naszym podium znajduje się cenowa rywalizacja, która doprowadza wielu mniejszych przedsiębiorców do balansowania na granicy rentowności. „Tniemy” ceny, kusimy klienta rabatami, jednak  – mimo zwiększonej sprzedaży – na koniec dnia jesteśmy na minusie. Główne wyzwania przedsiębiorców to:

 1. Konkurencyjność większych graczy rynkowych – ogranicza rozwój i codzienne funkcjonowanie lokalnych przedsiębiorców
 2. Zwiększająca się liczba sklepów internetowych – konsumenci coraz bardziej zainteresowani zakupami bez wychodzenia z domu /konkurencyjność cenowa/
 3. Brak prewencji – WERYFIKACJI KONTRAHENTÓW – zapobiega przed współpracą z nieuczciwym odbiorcą towarów
 4. Dłuższe terminy płatności i brak konsekwencji w dochodzeniu zapłaty za sprzedany towar.
 5. Brak systematyczności w codziennym monitorowaniu należności doprowadza do powstających zatorów płatniczych, a w ostateczności do utraty płynności finansowej

3 sposoby na ochronę płynności finansowej

Jak widać problem jest złożony i nie ma jeden złotej rady, która, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – rozwiązałaby problem przedsiębiorców z sektora MŚP i zażegnała niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej. Jednak kilka prostych zmian, może znacząco ochronić środki przedsiębiorstwa i zminimalizować ryzyko wystąpienia zatoru płatniczego. Spora część przedsiębiorstw zobowiązanych do spłaty ograniczyłaby ryzyko utraty płynności finansowej swojego przedsiębiorstwa, przeprowadzając podstawowe czynności związane z zarządzeniem należnościami, czyli:

 • Weryfikację kontrahentów
 • Monitoring pro-sprzedażowy należności
 • Natychmiastowe dochodzenie należności zaraz po upływnie terminu płatności

Te trzy kroki chronią nasze pieniądze. Dzięki weryfikacji kontrahenta, eliminujemy ryzyko współpracy z firmą, której płynność finansowa jest zagrożona. Monitoring pro-sprzedażowy pozwala nam trzymać rękę na pulsie – dajemy wyraźny sygnał drugiej stronie, że szanujemy nasze pieniądze i że terminowa płatność jest dla nas priorytetem we wzajemnej współpracy. Natychmiastowe dochodzenie należności od spóźnialskich kontrahentów dyscyplinuje ich i zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego odzyskania należności.

Dobra rada!

Zabezpieczenie systematycznej sprzedaży prostą umową, chroni interesy każdej ze stron, a w szczególności zabezpiecza interesy wierzyciela!

Kinga Janus
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
Dogmat Systemy S.A.

[1] Dane na podstawie Krajowego Rejestru Długów (KRD) Biura Informacji Gospodarczej (BIG).

Zapraszamy na wywiad z Dawidem Janus – założycielem i Dyrektorem Generalnym Dogmat Systemy S.A. dla MŚP Biznes

Minimalizują Państwo ryzyko polskich przedsiębiorców, dbając o ich płynność finansową poprzez zarządzanie ich wierzytelnościami. Państwa kompleksowa oferta, nazwana Twoje Bezpieczne Należności, skierowana jest, przede wszystkim, do sektora małych i średnich przedsiębiorców. Dlaczego właśnie MŚP?

My sami jesteśmy z sektora MŚP. Nasze 20-letnie doświadczenie na rynku zarządzania wierzytelnościami pokazuje, że przeważająca większość małych i średnich przedsiębiorstw nie posiada własnych, profesjonalnych działów zarządzania wierzytelnościami. Tematyką nieopłaconych faktur zajmuje się najczęściej pani z księgowości, czasami właściciel, który ma mnóstwo innych spraw na głowie. Kiedy problem staje się poważniejszy, do akcji wkracza radca prawny. Sprawa trafia do sądu. Mijają prawie lata, a w przypadku apelacji należy doliczyć kolejne miesiące. Dopiero później temat przejmuje komornik, którego praca również może nie przynieść satysfakcjonujących efektów.

Liczba zadań dla przedsiębiorców sukcesywnie wzrasta, dlatego właściciele biznesów muszą na kogoś scedować niektóre obowiązki. W przeciwnym razie będą zabierały im część dnia, którą mogliby poświęcić na rozwój swojego biznesu lub rozwiązywanie problemów strukturalnych przedsiębiorstwa. Naszym celem jest odciążenie przedsiębiorcy z sektora MŚP, aby mógł on całą swoją uwagę skupić na tym, co jest najważniejsze dla jego biznesu – ekspansji oraz sprzedaży. My przejmujemy obsługę wierzytelności, tworzymy zabezpieczenia, które sprawiają, że należne od kontrahentów pieniądze sprawnie spływają do firmowej kasy.

Reasumując, przychodzą do Państwa przedsiębiorcy, którzy chcą mieć więcej czasu i spokojną głowę.

Dokładnie tak. Przeciętny przedsiębiorca z sektora MŚP nie ma na tyle szerokich potrzeb związanych z zarządzaniem wierzytelnościami, aby w pełni dociążyć nimi jednego eksperta z tego zakresu, na przykład w formie odrębnego stanowiska w strukturach firmy. Firma taka jak Dogmat Systemy ma szereg kontrahentów w swoim portfelu i proponuje eksperckość w działaniu przy jednoczesnym zbilansowaniu kosztów. Można powiedzieć, że oferujemy skuteczność działania jednostki pracowniczej (w pojęciu korporacyjnym z języka angielskiego FTE – full time equivalent) bez konieczności ponoszenia wydatków związanych ze stworzeniem i utrzymywaniem kolejnego miejsca pracy w firmie.

Co oznacza „eksperckość w działaniu”?

Nasza firma wypracowała wielostopniowy model realizacji zadań związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Do każdego procesu dedykowana jest inna kompetencja naszych pracowników. Pierwszy etap zarządzania wierzytelnościami polega na upewnieniu się, że dany kontrahent spełnia kryteria wiarygodności i można przeprowadzić z nim bezpieczną transakcję. Kiedy dochodzi do sprzedaży, kolejnym etapem jest przypomnienie kontrahentowi o zbliżającym się terminie płatności. Mamy do tego różne narzędzia, równocześnie należy tutaj, przede wszystkim, podkreślić, że jest to etap prosprzedażowy. Ważne jest uświadomienie kontrahentowi, aby szanował nas przy rozliczeniu, tak jak my szanowaliśmy go na początku drogi, podczas zawierania transakcji. My robimy to za naszego partnera biznesowego w pakiecie Twoje Bezpieczne Należności. Dzięki temu zdejmujemy z przedsiębiorcy spory ładunek emocjonalny. Dzięki naszej pracy przedsiębiorca ma czas i energię na priorytetowe zadania.

Sprzedający właściciel staje się często zakładnikiem swoich kontrahentów. Pokutuje przekonanie, że lepiej nie upominać się o swoje pieniądze. W przeciwnym razie kontrahent już nic więcej od nas nie kupi. Jedno z narzędzi, które my stosujemy, to edukowanie partnerów biznesowych już na etapie zawierania umów. Najlepsze rozwiązanie to uczciwe przedstawienie sytuacji: „Lubimy się, ufam Ci, zrobiliśmy dobrą transakcję. Ale jeśli chodzi o rozliczenia – będziesz rozmawiał z firmą Dogmat. Ja się na tym nie znam. Wszelkie ustalenia z nimi”. Przecież, jeśli nasz kontrahent chce się z nami rozliczyć w uzgodnionym umową terminie, to nie powinno mu przeszkadzać, że zarządzaniem naszymi należnościami zajmują się eksperci z zewnętrznej firmy. Firmy, która może wspierać również naszego kontrahenta, tak jak wspiera nas.

Proces edukowania klientów już na poziomie zawierania umów brzmi ciekawie.

Kolejnym etapem w projektach, które realizujemy z naszymi klientami, jest wspieranie ich w negocjacjach z kontrahentami co do terminów płatności. Przedstawiciele MŚP często są sfrustrowani płatnościami po terminie. W takim razie albo nasi klienci to złe osoby, które nie chcą nam zapłacić, albo nasze podejście jest błędne. Wielu przedsiębiorców twardo upiera się przy terminie płatności wynoszącym 14 dni, mimo że raporty wskazują na to, iż jego klienci płacą po 52, 38 czy 42 dniach. Właściwe podejście to rozmowa. Kontaktując się z kontrahentami, mówimy im, że zauważyliśmy w naszych systemach, iż potrzebują oni przeciętnie więcej dni na płatność, niż się umawialiśmy. Możemy zaproponować, że od dziś wystawiamy dla nich faktury z 60-dniowym terminem płatności. Przy założeniu, że jakiś kontrahent potrzebuje średnio 52 dni na uregulowanie należności, dajemy mu dodatkowy zapas czasowy. Sami możemy skorzystać wtedy z opcji usługi finansowania naszych należności przez firmę Dogmat. Ta opcja to Faktoring+. Jest to bardzo ważny element całego pakietu Twoje Bezpieczne Należności.

Zwykle ustalenia, które wypracowujemy już na etapie handlowym współpracy z klientami, sprawiają, że, tak zwany, priorytet płatniczy kontrahenta będzie ewoluował w stronę stwierdzenia: „Acha, ten partner jest bardziej świadomy. Lepiej zapłacić mu szybciej”.

Przyjeżdżają Państwo do klienta i szkolą osoby odpowiedzialne za kontakt handlowy?

Analizujemy umowy zawarte przez handlowców. Dokumentacja handlowa często zamyka się na podpisaniu zwykłego zlecenia. Jeżeli transakcja ma charakter cykliczny, powinna zostać skonstruowana choćby prosta umowa, będąca odzwierciedleniem procesu biznesowego. Strony muszą wiedzieć, co robić. W ramach pakietu Twoje Bezpieczne Należności świadczymy takie usługi. Wpisujemy w konstrukcję umów odpowiednie zapisy, a nasi specjaliści jeżdżą do klientów, których instruujemy, jak powinni zachowywać się w trakcie omawiania spraw związanych z rozliczeniami.

Jak istotne dla MŚP jest finansowanie, które Państwo proponują?

Bardzo istotne. Dzięki udzieleniu bezpośredniego finansowania nasz partner może się dalej rozwijać. Naszą ofertę przygotowaliśmy specjalnie dla sektora MŚP, ponieważ brakowało takiej usługi, jak Twoje Bezpieczne Należności. Na rynku operują firmy faktoringowe, banki, firmy windykacyjne i radcy prawni. Brakowało, jednak, kompleksowego i holistycznego podejścia.

Analizujemy umowy zawarte przez handlowców. Dokumentacja handlowa często zamyka się na podpisaniu zwykłego zlecenia. Jeżeli transakcja ma charakter cykliczny, powinna zostać skonstruowana choćby prosta umowa, będąca odzwierciedleniem procesu biznesowego. Strony muszą wiedzieć, co robić. W ramach pakietu Twoje Bezpieczne Należności świadczymy takie usługi.

Jedną z proponowanych przez nas form finansowania Faktoring+ w ramach pakietu Twoje Bezpieczne Należności jest faktoring odwrócony. Rozważmy następującą sytuację. Klient prowadzi firmę handlową. Zamówił i zapłacił za zakupiony towar. Dość szybko sprzedaje wspomniany już towar, jednak kontrahent, z którym dokonał transakcji sprzedaży, poprosił o termin płatności np. 30 dni od daty dostawy towaru. W takiej sytuacji klient nie ma ani towaru, ani pieniędzy. Ma należności! Tymczasem pojawia się szansa na kolejną korzystną transakcję. Niestety, nie posiada środków.

Gdyby ten klient wiedział, że istnieje możliwość profesjonalnego, kompleksowego zarządzania wierzytelnościami dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, mógłby skorzystać z naszego wsparcia i w ramach pakietu Twoje Bezpieczne Należności mógłby zgłosić do nas planowaną transakcję, a my po dokonaniu szybkiej analizy ryzyka moglibyśmy udzielić mu szybkiego finansowania planowanego zakupu. Środki potrzebne na zakup towaru od razu przekazujemy dostawcy, aby nie przedłużać procesów pośredniczących. W niektórych przypadkach nasz klient może uzyskać upust za transakcję gotówkową. My kontrolujemy przepływ należności, a klient zajmuje się swoim biznesem, bo na tym zna się najlepiej.

Mamy również inne ciekawe rozwiązanie w ramach opcji Faktoring+. Jest to tak zwany faktoring cichy. Rozwiązanie to jest podobne do klasycznego finansowania należności przed terminem ich zapłaty, przy czym o zawartej pomiędzy nami usłudze faktoringu nie powiadamiamy kontrahenta naszego klienta. Nie musi on wiedzieć, że jego dostawca korzysta z wygodnego finansowania faktur w ramach pakietu Twoje Bezpieczne Należności i jest gotów akceptować długie terminy płatności. Niektórzy nasi klienci, z różnych przyczyn, w które nie wnikamy, nie chcą afiszować się z korzystaniem z usług finansowania swoich faktur. Umożliwiamy im to.

Często zdarza się, że nasi klienci stają się „zakładnikami” sytuacji finansowej swoich kontrahentów. Sytuacja ta objawia się stwierdzeniem: „Wiesz, nie mogę Ci teraz zapłacić, bo mi też nie zapłacili”. Ale jak tylko dostanę zapłatę za swoje faktury, to od razu przelewam do Ciebie”. Z naszego doświadczenia wynika, że realna zdolność płatnicza może nastąpić za 3-4 miesiące. W takich przypadkach przy współpracy z kontrahentem klienta wypracowujemy trójstronne porozumienia. My finansujemy naszego klienta, aby miał środki na płynną działalność. Natomiast zobowiązany do spłaty kontrahent nie odczuwa takiej presji, ponieważ dopasowujemy terminy spłaty do jego obiektywnych możliwości.

W trakcie zarządzania wierzytelnościami może dojść do wielu nieprzewidzianych sytuacji. W jaki sposób kontaktuje się z Wami klient z bieżącymi problemami?

Nasze doświadczenie pokazuje, że kontrahenci z sektora MŚP nie mają ani czasu, ani ochoty na korzystanie ze spersonalizowanych narzędzi informatycznych w tym zakresie. Najczęściej wybierany jest model, w którym księgowość klienta wysyła nam odpowiednie dokumenty (faktury), my zarządzamy od początku jego wierzytelnościami i rozwiązujemy problemy (głównie z płynnością), a następnie wysyłamy kompletny raport.

Każdemu klientowi przypisujemy indywidualnego opiekuna, z którym może się kontaktować. Następnie wspomniany specjalista koordynuje całość prac wewnątrz naszej firmy. Operujemy również na integracjach i cyfrowym przepływie informacji, natomiast te narzędzia stosujemy we współpracy z większymi firmami i korporacjami. Sektor MŚP preferuje syntetyczne, tradycyjne raporty i sposób komunikacji.

Oferują Państwo cały wachlarz usług, których potrzebują przedsiębiorcy: pozyskiwanie środków przez faktoring, ocenę ryzyka, ściąganie wierzytelności. Proszę powiedzieć, jak wygląda sam proces odzyskiwania należności?

Zależnie od sytuacji. Modelowo zaczyna się na etapie, w którym kontrahent dowiaduje się, że należność będzie monitorowała zewnętrzna firma. Stosujemy pieczęć prewencyjną na fakturach, która bardzo „rzuca się w oczy”. Jest to informacja mówiąca, że możesz spodziewać się telefonu od specjalistów w zakresie odzyskiwania należności. Kolejny etap to wspomniany już prosprzedażowy monitoring przypominający. W tym momencie eliminujemy też wymówkę związaną z zagubieniem lub niedostarczeniem faktury. To spora oszczędność czasu.

Kiedy mija termin płatności, wchodzimy w fazę negocjacji pierwszego stopnia. Rozmawiamy o tym, dlaczego ktoś się spóźnił. Ten etap trwa od 14 do 30 dni, zależnie od branży oraz rodzaju wierzytelności. Następnie rozpoczynamy negocjacje drugiego stopnia. Rozpoczyna się pełny monitoring i do akcji wkraczają negocjatorzy z dużym doświadczeniem w odzyskiwaniu należności. Działają jak szachiści, którzy wyprzedzają ruchy przeciwnika. Specjaliści Dogmat Systemy odróżniają obiektywne powody zwłoki w płatności od tych nieobiektywnych czy przekłamanych. Etap ten trwa do 30 dni. Warto podkreślić, że mówimy tutaj również o negocjacjach terenowych. Spotykamy się najczęściej w siedzibie kontrahenta, który nie dokonał płatności w uzgodnionym terminie. Najczęściej słyszymy, że ktoś „nie ma pieniędzy, bo inni mu nie zapłacili”. Pytamy wtedy, o kogo chodzi. Prosimy o konkretną listę. Jeżeli zadłużony kontrahent mówi o niezapłaconej należności sprzed pięciu lat, wtedy jego argumenty są mało wiarygodne. Ale jeśli w danym momencie dziesięć wystawionych przez niego faktur na łączną sumę 100-150 tys. złotych czeka na opłacenie, wyraźnie widać, że została zaburzona jego płynność finansowa. W takich przypadkach jesteśmy w stanie pomóc nawet jemu, ściągnąć należność lub dokonać kompensat, do których należy, między innymi, wydłużenie terminu płatności jego zobowiązań wobec naszego klienta. Jesteśmy elastyczni, tutaj tkwi główna siła Twoich Bezpiecznych Należności.

Trudno przekonać polskiego przedsiębiorcę do takich rozwiązań jak Wasze?

A Pan jest przekonany, po tym, co powiedziałem?

Tak.

Wygląda zatem na to, że ławo. Robimy to już wiele lat i sprawnie opowiadamy o naszym produkcie, jego zaletach oraz korzyściach dla klientów. Z naszego doświadczenia firmowy handlowiec potrzebuje ok. 4-6 miesięcy intensywnego szkolenia, aby nauczyć się całego spektrum przypadków, z którymi mamy do czynienia.

My tworzyliśmy te produkty od podstaw, znamy je doskonale. Mówimy o rzeczach znajomych każdemu przedsiębiorcy i o konkretnych rozwiązaniach jego problemów. Często pokutuje tutaj negatywny wydźwięk słowa „windykacja” jako rozwiązania nacechowanego siłowo. Pokazujemy inną drogę, w której każdy jest wygrany: przedsiębiorca, kontrahent i my.

Przedsiębiorcy są świadomi ryzyka, z którym codziennie mają do czynienia. Niestety zbyt często wzywają pomoc dopiero wtedy, kiedy coś już się zepsuło. My chcemy edukować przedsiębiorczych ludzi, aby wiedzieli, jak zapobiegać potencjalnym sytuacjom stresowym. Zabezpieczamy ich płynność finansową oraz umożliwiamy stabilny rozwój. Naszym celem jest ograniczenie ryzyka nieodzyskania pieniędzy. Im mniej pieniędzy będzie tracił nasz klient, tym nasz sukces będzie większy.

Największą trudnością jest przekonanie do zmiany mentalności na samym początku drogi: uświadomienie właścicielom biznesów, że rozmowy o należnościach z ich kontrahentami nie muszą być nacechowane negatywnie. Przekazanie kontaktu do kontrahenta firmie wierzytelnościowej nie jest równoznaczne z ryzykiem jego utraty, wręcz przeciwnie: nasze działania niejeden raz przyczyniły się do uratowania długo wypracowanej relacji biznesowej, dzięki skutecznemu rozwiązaniu problemu spłaty należności.

Dbamy o relacje, które stworzyli nasi klienci, bo po drugiej stronie zawsze jest człowiek. Klient lub kontrahent, a nie dłużnik. Istnieje przecież wiele obiektywnych przyczyn zachwiania płynności finansowej.

Podsumowując: zarządzanie wierzytelnościami to proces bardzo rozległy. Dotyczy wszystkich sfer biznesowych, w których występują terminy płatności i powstają klienci, kontrahenci zobowiązani do spłaty. Cały proces może zostać objęty pakietem Twoje Bezpieczne Należności, który zawiera: a) weryfikację kontrahenta przed transakcją, b) analizę procesu sprzedaży i umowy z punktu widzeniu dochodzenia należności, c) monitoring prosprzedażowy (pierwszego stopnia), d) monitoring drugiego stopnia, ustalający stan faktyczny problemów z rozliczeniem, e) raport majątkowy klienta/kontrahenta/zadłużonego przed postępowaniem sądowo-egzekucyjnym, f) wsparcie w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym oraz g) wsparcie finansowe przedsiębiorstwa, czyli finansowanie faktur/należności w usłudze Faktoring+.

Z początkiem nowego roku wzrosła niewypłacalność polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Już w styczniu br. bankructwo ogłosiło 82 firmy pokazując, tym samym, 19% tendencję wzrostową względem poprzedniego roku. Zobacz, jak zabezpieczyć się przed współpracą z kontrahentem, który jest niewypłacalny.

 

Brak zdolności do zapłaty

Pojęcie niewypłacalności jest jednoznaczne w rozumieniu ekonomiczno-finansowym i oznacza brak zdolności do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli. Jednym słowem, zobowiązany do spłaty przedsiębiorca nie ma pieniędzy na uregulowanie wszystkich swoich zobowiązań.

Najbardziej dotknięte niewypłacalnością są firmy z sektora produkcyjnego, sprzedaży hurtowej oraz świadczenia usług.

Niskie marże – duży kłopot małych, lokalnych firm

Niejednokrotnie czynnikiem, który doprowadza firmy do niewypłacalności, jest zbyt niska marża. Przedsiębiorcy, którzy chcą być konkurencyjni na rynku, próbują budować swoją przewagę w oparciu o cenę. Niestety, to pierwszy krok do niewypłacalności, bo zbyt niskie marże są nierentowne dla firmy. Pierwszym symptomem niewypłacalności jest notorycznie trwający zator płatniczy oraz brak systematyczności i konsekwencji w egzekwowaniu należności.

Ponadto sprzedaż towarów niskomarżowych spowodowana jest brakiem środków na uzyskanie lepszych warunków zakupu. Przedsiębiorca niejednokrotnie wpada w błędne koło, bo nie może zawalczyć o nowy rynek zbytu, zdobyć nowych kontrahentów i zwiększyć sprzedaży. Często „zakładnikami” takiej sytuacji są małe firmy lokalne, którym bardzo trudno jest konkurować z większymi, ogólnopolskimi graczami.

 

Zwiększone koszty wynagrodzeń i brak pracowników

Swoją cegiełkę do niewypłacalności polskich firm z sektora MŚP dokładają również zwiększone koszty wynagrodzeń oraz trudności w pozyskaniu pracowników. Dla małego lub średniego przedsiębiorcy koszty wynagrodzeń stanowią największą część w stosunku do pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem przedsiębiorstwa. W czołówce województw, w których odnotowano największą niewypłacalność firm, pozostają województwa mazowieckie oraz śląskie.

 

Zabezpieczenie współpracy i Twoich pieniędzy

Jednak, mimo alarmujących danych,  możesz skutecznie ochronić się przed ryzykowaną współpracą. Radzimy abyś:

 • analizował pierwsze symptomy niewypłacalności współpracującego z Tobą kontrahenta
 • chronił swoje środki poprzez weryfikację kontrahentów, którym sprzedajesz towar lub wykonujesz usługę
 • systematycznie monitorował należności

Dzięki tym czynnościom zminimalizujesz ryzyko nieotrzymania swoich pieniędzy od upadającego kontrahenta! To niezmiernie ważne, bo:

Już na wczesnym etapie zdiagnozowania problemu niewypłacalności naszego kontrahenta, przedsiębiorca /wierzyciel/  ograniczy lub/i wstrzyma sprzedaż swoich towarów lub usług, a należne pieniądze odzyska w całości.

Dlatego zachęcamy do regularnego sprawdzania w internetowym monitorze sądowo-gospodarczym kontrahentów, wobec których rozpoczęto postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne: https://www.imsig.pl/ Dzięki prewencji zwiększysz bezpieczeństwo i komfort współpracy.

 

Kinga Janus
Dogmat Systemy S.A.

Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, Rocznik 2018 oraz analiza przeprowadzona przez firmę Euler Hermes

 

Finansowanie firm z branży medycznej daje wolność i zysk. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą działającym w branży medycznej i zawierasz umowy z jednostkami szpitalnymi (dzięki wygranym przetargom publiczno-prawnym) usługa finansowania, czyli faktoring, ułatwi Ci pracę, da Ci zielone światło do działania, zapewni stabilność, płynność finansową i spokój.

 

Brak terminowej spłaty – przyczyna

Z doświadczenia wiemy, że brak terminowej spłaty należności wcale nie musi wynikać ze złej woli kontrahenta, w tym przypadku jednostki medycznej, lub też z chęci uniknięcia wcześniej przyjętego zobowiązania. Dlaczego? Ponieważ niejednokrotnie przyczyną powstania długu i nieregularnych spłat jest trudna sytuacja finansowa jednostki lub też nieodpowiednie zarządzanie daną instytucją.

 

Faktoring i zarządzanie wierzytelnościami – lek na dług

W chwili gdy partner, z którym współpracujemy, jest niewypłacalny i nie może wywiązać się z warunków umowy, żaden monit nie przyniesie rezultatu, czyli nie sprawi, że otrzymasz swoje pieniądze. W tej sytuacji problem rozwiązuje:

 • finansowanie zewnętrzne
 • negocjacje, które określą możliwe do zrealizowania warunki spłaty
 • monitorowanie płatności

Dlatego, niejednokrotnie, sam faktoring nie przyniesie upragnionego rozwiązania. W trudniejszych sytuacjach dopiero faktoring w połączeniu z zarządzaniem wierzytelnościami ma siłę i sprawia, że żegnamy się z kłopotem i wreszcie łapiemy głębszy oddech.

 

Biznes to relacje

Istnieje jeszcze jedna, szalenie ważna zaleta skorzystania z usług firmy zewnętrznej w zakresie faktoringu i zarządzania wierzytelnościami: zachowanie dobrych relacji biznesowych, które często wypracowywane są przez długi czas. Od 20 lat wspieramy przedsiębiorców w zakresie zarządzania wierzytelnościami i nieraz widzieliśmy jak narastający dług, brak regularnych spłat zagrażały dobrym niegdyś stosunkom. Dzięki negocjacjom, realnej ocenie sytuacji i finansowaniu sprawy znów wracały na właściwy tor. I to, oprócz spłaty należności, jest ogromny sukces.

Przecież to dobrze wypracowane relacje tworzą dobre biznesy: wiarygodność, uczciwość i transparentność przeprowadzanych transakcji są drogą do rozwoju i długoletniej współpracy!

 

Faktoring umożliwia zachowanie płynności finansowej zawsze z uwzględnieniem możliwości spłaty przez jednostkę szpitalną, której dotyczy umowa. Elastyczność i dopasowanie możliwości finansowania konkretnej umowy, zapewnia Ci stabilność finansową. Jednak dzieje się coś jeszcze: dzięki faktoringowi i mądremu zarządzaniu wierzytelnościami zyskują trzy strony:

 • Ty – dostajesz swoje pieniądze, kondycja finansowa partnera przestaje Cię dotyczyć
 • Dłużnik – pozbywa się bolącego problemu
 • Firma, która zarządza w Twoim imieniu wierzytelnościami i udziela finansowania – kolejny raz rozwiązuje problem

 

Jak rozwiążemy Twój problem

Po pierwsze – mamy nadzieję, że go nie masz. Ale, jeśli czujesz, że sprawy stanęły w miejscu i żadne z dotychczasowych działań nie przynosi skutku – proponujemy kilka form wsparcia, w których każda ze stron: wierzyciel-jednostka szpitalna – DS. jest usatysfakcjonowana i osiąga swój cel.

Z doświadczenia wiemy, że tylko kompleksowe rozwiązania są skuteczne. Dlatego stworzyliśmy ofertę finansowania zawartych przez Ciebie umów, która zapewni Tobie również zarządzanie należnościami wynikającymi z zawartych kontraktów.

 

Finansowanie – zasady i zyski

Jedną z naszych propozycji współpracy w ramach finansowania firm z branży medycznej jest finansowanie konkretnych zamówień, konkretnego towaru. Proponujemy wówczas faktoring odwrócony, który polega na finansowaniu konkretnych zamówień, na które przedsiębiorca nie ma środków lub też wie, że jeżeli za zamówiony towar zapłaci „gotówką” otrzyma dodatkowy upust, dzięki któremu zwiększy swój zysk.

Finansowanie umożliwia zwiększanie ilości kontrahentów, wygrywanie większej ilości przetargów przy jednoczesnym wsparciu przepływu należności. Podsumowując: przedsiębiorca zajmuje się swoim biznesem, bo na tym zna się najlepiej, a my finansujemy transakcję i kontrolujemy spływ należności reprezentując klienta w rozmowach z jednostkami szpitalnymi.

 

Cichy faktoring

Kolejną propozycją jest cichy faktoring, który polega na  finansowaniu należności wynikających z faktur sprzedaży, ale bez wiedzy kontrahenta. Przecież kontrahent nie musi dowiedzieć się, że otrzymaliśmy już środki za wystawioną przez nas fakturę. Niektórzy nasi partnerzy, z różnych przyczyn, w które nie wnikamy, po prostu nie chcą afiszować się z korzystaniem z usług finansowania. Rozumiemy ich i umożliwiamy im to.

W ramach naszej współpracy, zapewniamy

 • finansowanie stron transakcji/umowy
 • monitorowanie spłat
 • rzetelną analizę sytuacji materialnej jednostki
 • skuteczną mediację i negocjacje
 • ustalenie realnego harmonogramu spłat, z uwzględnieniem kondycji finansowej jednostki

Naszym priorytetem jest chronienie Twojego kapitału jako wierzyciela, z jednoczesnym poszanowaniem praw danej jednostki, co skutkuje szybkim i skutecznym uregulowaniem wierzytelności!

Czerp korzyści z naszego doświadczenia!

Zadzwoń i dowiedz się więcej
722 33 55 33, 722 33 55 44
Kinga Janus
Dogmat Systemy S.A.

Dyscyplina i weryfikacja kontrahenta to klucz do otrzymania swoich pieniędzy na czas!

Dyscyplina gwarantuje sukces w sporcie,  życiu osobistym, jak i w zarządzaniu wierzytelnościami. Dzięki zdyscyplinowaniu i wcześniejszej weryfikacji wypłacalności kontrahenta – mamy pewność, że swoje pieniądze otrzymamy na czas. Eliminujemy równocześnie zatory płatnicze. Zapewniamy firmie stabilny rozwój. Strach i niepewność o jutro – zastąpi spokój i  kontrola sytuacji.

Ilość przedsiębiorstw, które nie otrzymały pieniędzy na czas wzrósł o 15%

Kiedy pozyskujemy nowych kontrahentów,  sprzedajemy im towar lub wykonujemy usługę, często nie myślimy o sprawdzeniu/zweryfikowaniu naszego partnera, które zabezpieczy współpracę i potwierdzi, czy, aby na pewno, otrzymamy pieniądze za wystawioną fakturę.

Wyniki Raportu Należności Polskich Przedsiębiorstw są oczywiste i wykazują wzrost do 15 % odsetek firm, które nie otrzymały w terminie 50 i więcej % należnych pieniędzy z wystawionych faktur. Jeśli uwzględnić przedsiębiorstwa, w których przeterminowane należności stanowią ponad 20 % wszystkich, to obserwujemy wzrost ich udziału z 40,8% ogółu firm z tymi problemami do aż 46,2%. Okazuje się, że terminowa zapłata za faktury staje się dla przedsiębiorców trudna do zrealizowania.

Błędne koło

Powstaje łańcuszek, który blokuje współpracę i zagraża dalszej działalności naszej firmy. Jeżeli my, jako przedsiębiorcy, przestaniemy spłacać swoje zobowiązania, wierzyciel, również wobec nas, rozpocznie procedurę dochodzenia swoich należności. Zapewne zacznie od kontaktu z nami i przypomnieniu o zapłacie. Jeżeli nadal nie zapłacimy, rozpocznie od  windykacji polubownej, a jeśli i ona nie odniesie skutku, przejdzie do etapu  sądowo-egzekucyjnego, który będzie dla nas znacznie bardziej kosztowny i uszczupli nasze finanse!

Weryfikacja i monitoring zamiast tabletki na dobry sen

Czy polscy przedsiębiorcy mogą zatem spać spokojnie? Oczywiście. I nie muszą w tym celu łykać tabletek na sen. Wystarczy wspomniana weryfikacja zabezpieczająca nasze interesy oraz dyscyplinowanie kontrahenta. Kiedy nasz biznesowy partner czuje, że trzymamy rękę na pulsie i kontrolujemy płatności – sam chętniej wywiązuje się na czas ze swoich zobowiązań.

Aby zapobiec powstającym zatorom płatniczym i ich konsekwencjom, musimy być systematyczni w codziennych czynnościach dochodzenia naszych należności. Weryfikacja, monitoring, negocjacje to w dzisiejszych czasach niezbędne czynności, które wpisują się w codzienną pracę każdego przedsiębiorcy. To też czynności, na które nie zawsze mamy czas i energię… Dlatego też warto nawiązać współpracę i przekazać opiekę nad należnościami wyspecjalizowanej firmie, w której eksperci, krok po kroku, zweryfikują, zdyscyplinują i wynegocjują spłatę należności przedsiębiorcy, z dbałością o zachowanie wypracowanych wcześniej relacji biznesowych!

Twoje Bezpieczne Należności – spokój w finansach

Wsparciem i jednocześnie idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy nie pomieszczą już dodatkowych zadań w swoim kalendarzu, jest usługa Twoje Bezpieczne Należności. Twoje Bezpieczne Należności to spokój w finansach. Gwarancja dostępu do doświadczonych specjalistów, którzy zapewnią kompleksowe zarządzanie należnościami przedsiębiorcy oraz umożliwią ich finansowanie.

Twoje Bezpieczne Należności to wsparcie na każdym etapie prowadzenia biznesu, zapewniające:

 • weryfikację kontrahenta przed transakcją
 • analizę zawieranej umowy pod względem ochrony należności
 • monitoring należności
 • negocjacje I oraz II stopnia
 • finansowanie faktur
 • pełne wsparcie w dochodzeniu należności na drodze postępowania sądowo-egzekucyjnego

Dbałość o relację

Wiemy i rozumiemy, że relacje w biznesie są najważniejsze, dlatego o nie dbamy, ponieważ zawsze po drugiej stronie jest człowiek, niezależnie od rozmiaru firmy! Twoje Bezpieczne Należności niejednokrotnie przyczyniły się do uratowania długo wypracowanej relacji z zadłużonym klientem/kontrahentem, skutecznie rozwiązując problem spłaty zadłużenia.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje pieniądze są bezpieczne i trafią do Ciebie na czas, zapraszamy Cię do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie, „szyjąc na miarę Twoich potrzeb” naszą usługę 🙂

tel. 722 33 55 33
tel. 722 33 55 44
e-mail: faktoring@dogmatsystemy.pl

Kinga Janus
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
Dogmat Systemy S.A.

Zasady księgowania sprzedaży własnej wierzytelności!

Zasady księgowania sprzedaży własnej wierzytelności na podstawie cesji wierzytelności wywołuje określone skutki podatkowe. Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów stratę ze sprzedaży wierzytelności, która wcześniej została zarachowana jako przychód należny. W praktyce biznesowej najczęściej cedent (zbywca) ponosi stratę na tej transakcji. Wartość nominalna wierzytelności jest wyższa niż cena za jaką zbywca sprzedał wierzytelność.

Do końca 2017 r. do zbywanej wierzytelności zaliczano przychód należny łącznie z podatkiem od towarów i usług.

Od 01.01.2018 roku nastąpiła zmiana formuły wysokości straty zaliczanej w koszty. Wprowadzono do ustawy o CIT (podatku dochodowym od osób prawnych) w art.16 ust.1 pkt 39 i analogicznie w ustawie o PIT (podatku dochodowym od osób fizycznych) w art.23 ust.1 pkt.34 regulację, iż kosztem może być, uprzednio zarachowana wierzytelność lub jej część, jedynie do wysokości uprzednio zarachowanej jako przychód należny. Przychód należny definiowany jest zgodnie z przepisami ustawy, czyli w kwocie netto bez należnego podatku VAT od danej wierzytelności.

Jeżeli zatem przedsiębiorca zaliczył wierzytelność do przychodów opodatkowanych w dacie jej wymagalności, a następnie ze względu na brak zapłaty postanowił sprzedać wierzytelność ze stratą, czyli poniżej jej wartości, to w przypadku takiego zbycia przedsiębiorca nie wykaże już przychodu. Uznanie ceny uzyskanej ze zbycia wierzytelności za przychód podatkowy prowadziłoby bowiem do jej podwójnego opodatkowania. Natomiast stratę na transakcji podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jednak nie w pełnej kwocie straty (brutto). Podatnik musi zaksięgować kwotę netto.

Zasady księgowania sprzedaży (zbycia) własnej wierzytelności w księgach rachunkowych.

Zbycie własnej należności (wierzytelności) w księgach rachunkowych ujmuje się na kontach pozostałych kosztów operacyjnych i pozostałych przychodów operacyjnych. Przychód ze sprzedaży własnej wierzytelności w wysokości równej cenie uzyskanej ze sprzedaży ujmuje się, jako pozostały przychód operacyjny na koncie 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”, z kolei wartość ewidencyjną (nominalną) sprzedanej własnej należności widniejącej na rozrachunkach odnosi się w ciężar konta 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne” z podziałem: kwota netto i kwota VAT, gdzie VAT nie stanowi kosztu podatkowego (NKUP) tylko koszt bilansowy (zmiana od 01.01.2018roku).

Ewidencja księgowa zbycia (sprzedaży) własnej wierzytelności może przebiegać w następujący sposób:

1) przychód ze sprzedaży własnej wierzytelności na podstawie umowy cesji wierzytelności

 • Wn konto 24 “Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Rozrachunki z nabywcą wierzytelności),
 • Ma konto 76-0 “Pozostałe przychody operacyjne”,

2) wartość nominalna sprzedanej wierzytelności (wartość brutto wynikająca z ksiąg rachunkowych):

 • Wn konto 76-1 “Pozostałe koszty operacyjne”- w wartości netto (koszt podatkowy) i wartość VAT (koszt niepodatkowy NKUP),
 • Ma konto 20 “Rozrachunki z odbiorcami” – w wartości brutto,

3) wpływ środków pieniężnych od nabywcy wierzytelności:

 • Wn konto 13-0 “Rachunek bieżący”,
 • Ma konto 24 “Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Rozrachunki z nabywcą wierzytelności).

 

Jeżeli sprzedawana wierzytelność była objęta odpisem aktualizującym na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości (zaewidencjonowanym zapisem: Wn konto 76-1 Ma konto 28), to w momencie jej sprzedaży odpis ten należy wyksięgować (ww. ustawy). Wyksięgowania tego można dokonać zapisem:

 • Wn konto 28 “Odpisy aktualizujące wartość należności”,
 • Ma konto 76-0 “Pozostałe przychody operacyjne”.

Gdyby odpis ten był uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów (w kwocie netto należności), to w związku ze sprzedażą wierzytelności objętej tym odpisem, równowartość odpisu, w części ujętej uprzednio w kosztach podatkowych, byłaby przychodem podatkowym.

 

Życzymy Miłej Lektury 🙂

Katarzyna Rubach
Dogmat Systemy

 

Każdy z przedsiębiorców powinien pamiętać, że wiarygodność kontrahenta oraz weryfikacja zawieranej z nim umowy to obligatoryjne czynności, które powinien wykonać zanim wystawi pierwszą fakturę sprzedaży!

W pierwszej kolejności należy pamiętać aby ustalone wcześniej warunki czy uzgodnienia sporządzić w formie pisemnej. Jeżeli dokumenty dotyczące współpracy przygotowuje druga strona umowy lub kontraktu, dobrze zapoznajmy się z nimi za nim cokolwiek podpiszemy! Zweryfikujmy czy przygotowana umowa zabezpiecza nasze interesy – jako wierzyciela! Prawidłowo przygotowana umowa pozwoli w przyszłości uniknąć przykrych  konsekwencji finansowych.

Kolejnym krokiem przed zawarciem zweryfikowanej już wcześniej umowy to sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, z którym zawieramy wspomnianą umowę.

Podstawowym źródłem informacji i pierwszą czynnością rozpoczynającą weryfikację są bezpłatne rejestry CEIDG, KRS oraz Portal Podatkowy.

 • CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w której znajdują się informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Wystarczy wpisać nr NIP.

 • KRS to Krajowy Rejestr Sądowy, znajdują się w nim informacje o przedsiębiorcach, stowarzyszeniach, innych organizacjach społecznych i zawodowych, fundacjach oraz samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także dłużnikach niewypłacalnych.

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

Wystarczy wpisać nr NIP.

 • Kolejnym krokiem jest sprawdzenie podmiotu czy jest aktywnym podatnikiem VAT, możemy tego dokonać na Portalu Podatkowym.

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1

Wystarczy wpisać nr NIP.

Po zakończeniu podstawowej weryfikacji przechodzimy do sprawdzenia historii płatniczej kontrahenta, która jest nadrzędną informacją potwierdzającą jakim płatnikiem jest nasz kontrahent. Dzięki tej weryfikacji uzyskamy nie tylko negatywne wpisy, ale również pozytywne, które coraz częściej przekazywane są przez współpracujących kontrahentów i dodatnio wpływają na rozpoczęcie współpracy.

Aby weryfikacja kontrahenta była jak najbardziej wiarygodna, rekomendujemy pozyskanie informacji  z kilku niezależnych źródeł:

 • Bazy BIG
 • Giełd Wierzytelności
 • Portale branżowe również są dodatkowym i cennym źródłem wiedzy

W zależności od kwoty transakcji weryfikację możemy poszerzyć też o podmioty powiązane, w tym Członków Zarządu, Prokurentów występujących w innych podmiotach, również dokonać weryfikacji ruchomości, nieruchomości czy praw majątkowych.

Co daje przedsiębiorcy systematyczna weryfikacja kontrahenta?

 • Chroni przed nieuczciwym przedsiębiorcą/kontrahentem
 • Wspiera w negocjacjach handlowych
 • Zapobiega zatorom płatniczym i utracie płynności finansowej
 • Daje możliwości natychmiastowego skorzystania z oferty finansowania bez zbędnych formalności (Faktoring+)
 • Pewność, że za wykonaną pracę otrzymasz środki w uzgodnionym terminie!

Warto zlecić weryfikację kontrahenta wyspecjalizowanej firmie, a przygotowany raport handlowy, zawierać będzie nie tylko podstawowe dane oraz historię płatniczą, ale także informacje o aktywności podmiotu w sieci, o zgodności proponowanej oferty z zawieraną umową,  rekomendację do zawarcia umowy współpracy oraz do sprzedaży towarów czy usług z odroczonym terminem płatności.

Niestety dane są niepokojące, ponieważ tylko 42% firm czasami sprawdza wiarygodność swoich przyszłych kontrahentów przed podpisaniem umowy, a 27%  nie robi tego wcale![1]

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Sprzedaży, chętnie doradzimy i odpowiemy na każde pytanie!

722 33 55 33,   722 33 55 44

windykacja@dogmatsystemy.pl

Kinga Janus
Dogmat Systemy S.A.

[1]    Indeks Zatorów Płatniczych, Raport BIG Info Monitor.

Windykacja należności to nic innego jak dochodzenie roszczeń, dążenie do odzyskania środków pieniężnych od dłużnika, czyli osoby zobowiązanej do spełnienia wobec nas świadczenia pieniężnego.

Windykacja należności rozpoczyna się jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z potencjalnym kontrahentem, zwana inaczej prewindykacją. To pierwsze czynności, które eliminują współpracę z nieuczciwym kontrahentem oraz zabezpieczają spłatę przyszłych należności.

Do pierwszych działań prewindykacji należy weryfikacja kontrahenta oraz zawartej umowy lub kontraktu, następnie monitoring należności, który potwierdza powstanie zobowiązania u kontrahenta oraz dyscyplinuje go do terminowej spłaty. Prewindykacja to również powiadomienie kontrahenta za pomocą pieczęci prewencyjnej o przekazaniu faktur do monitoringu wyspecjalizowanej firmie.

Jeżeli pomimo wcześniej przeprowadzonych czynności, kontrahent nie uregulował zobowiązania wówczas przystępujemy do czynności windykacji należności, którą dzielimy na:

 • Postępowanie polubowne – wysłanie wezwania do zapłaty z równoczesnym wyznaczeniem ostatecznego terminu spłaty zobowiązania oraz monitoring spłaty zobowiązania.
 • Windykacja terenowa – przeprowadzenie czynności w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności dłużnika, zmierzających do spłaty należności w uzgodnionym i zaakceptowanym przez wierzyciela terminie. W przypadku środków transportu ustalenie miejsca pojazdu oraz przetransportowanie go pod wskazany przez wierzyciela adres lub też asysta przy odbiorze. Czynności windykacji terenowej mobilizują dłużnika do szybkiej spłaty powstałych zobowiązań.
 • Postępowanie sądowe – przygotowanie i złożenie pozwu w przypadku kiedy dłużnik nie ureguluje zadłużenia w wyznaczonym terminie, wskazanym przez wierzyciela lub pełnomocnika wierzyciela w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty uzupełnionego o klauzulę wykonalności. Uzyskany tytuł wykonawczy jest podstawą do rozpoczęcia procesu egzekucji komorniczej.
 • Postępowanie egzekucyjne – rozpoczyna złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do kancelarii komorniczej. Wówczas na wniosek wierzyciela lub pełnomocnika wierzyciela komornik rozpoczyna czynności zmierzające do wyegzekwowania od dłużnika środków na spłatę wierzytelności.
 • Postępowanie karne – zebranie materiału dowodowego przeciwko dłużnikowi w celu udowodnienia popełnienia przestępstwa na rzecz wierzyciela (oszustwa, przewłaszczenia mienia).

Podsumowując omawiany proces zarządzania należnościami oraz analizując wyniki raportu Indeks Zatorów Płatniczych, aż 91% przedsiębiorców  postrzega nieterminowane regulowanie płatności jako poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.

Z czego tylko 47% firm deklaruje, że w celu odzyskiwania należności od kontrahentów posiłkuje się drogą prawną lub/i sądową. [1]

Warto pamiętać, że BIZNES to przede wszystkim współpraca z ludźmi, którzy często mogą negatywnie zaskoczyć nas nieuczciwością lub nieterminową spłatą należności!

Kinga Janus
Dogmat Systemy S.A.

[1]    Indeks Zatorów Płatniczych, Raport BIG Info Monitor 12.2016 r.

Od dnia 13 listopada br. wezwanie dłużnika do zapłaty należności przedsiębiorca może przesłać drogą mailową. Wprowadza je znowelizowana ustawa w ramach tzw. Pakietu Wierzycielskiego i znacznie ułatwia wierzycielowi proces dochodzenia nieuregulowanych w terminie faktur.

Jeżeli wierzyciel chciałby skorzystać z takiej możliwości, ważne jest aby w zawieranej umowie współpracy z kontrahentem uwzględnił odpowiedni zapis precyzujący możliwość przesłania wezwania do zapłaty w formie elektronicznej (e-mailem). Należy wyszczególnić adresy e-mailowe kontrahentów, pod które kierowana będzie wszelka korespondencja. Zmiana ta dotyczy tylko zawieranych umów i kontraktów w obrocie gospodarczym, tylko pomiędzy przedsiębiorcami.

Proponujemy więc przy nowo zawieranych umowach wprowadzić wspomniany zapis, natomiast przy umowach zawartych wcześniej dokonać stosownego zapisu w formie aneksu do umowy.

Z perspektywy przedsiębiorcy jest to nie tylko spore udogodnienie, ale również zmniejszenie kosztów związanych z wysłaniem wezwania do zapłaty listem poleconym.

Pamiętajmy!

Wysłanie wezwania do zapłaty drogą elektroniczną lub tradycyjną (pocztową) nie zawsze mobilizuje dłużnika do spłaty należności.

Regularny monitoring należności  oraz rozmowa z dłużnikiem, w większym stopniu dyscyplinuje go do systematycznej i  terminowej spłaty naszych należności!

Wezwanie dłużnika do zapłaty jest przypomnieniem o powstałym zadłużeniu z wyznaczeniem ostatecznego terminu spłaty i jednoczesnym poinformowaniem o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego lub/i poinformowaniem o dokonaniu wpisu dłużnika do Biur Informacji Gospodarczej.

 

Kinga Janus
Dogmat Systemy S.A.

Faktoring+ finansowanie faktur i idealne wsparcie dla przedsiębiorców wystawiających faktury z terminem płatności dłuższym niż 7 dni.

Długie terminy płatności oraz systematyczne opóźnienia w spłacie faktur doprowadzają wielu przedsiębiorców do balansowania na krawędzi utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Opóźnienia w regulowaniu faktur sprzyjają pogorszeniu relacji biznesowych z kontrahentami, negatywnie też wpływają na wizerunek firmy.

Jeżeli przyjąć, że kontrahent, któremu wystawiamy faktury z terminem płatności 14 dni, reguluje je z reguły po terminie, ale mieści się w 30 dniach od dnia otrzymania towaru czy wykonania usługi, to warto zaproponować wydłużenie terminu płatności np. do 30 dni. A wystawiane faktury z wydłużonym terminem zgłosić do finansowania w dniu ich wystawienia. W przypadku dłuższych terminów płatności warto również rozważyć wspomniane wcześniej rozwiązanie.

Takie podejście nie tylko wpłynie pozytywnie na relacje z naszym kontrahentem, ale pomoże mu terminowo regulować faktury. Natychmiastowe finansowanie faktur zapewni stały dostęp do gotówki, bez zaciągania skomplikowanych i nie tanich kredytów.

WAŻNE! Dokonując zmiany terminu płatności za dostarczane towaru czy wykonanie usługi, warto uzgodnić z kontrahentem, że zmiana terminu podyktowana jest dostosowaniem się do praktyki płatniczej kontrahenta!

Wspierając przedsiębiorcę w finansowaniu faktur dodatkowo monitorujemy spłatę tych należności, co jest wartością dodaną gdyż nasz Klient nie zawsze ma na to czas. Dyscyplinujemy kontrahentów do terminowej spłaty, dbając o wzajemne relacje przedsiębiorcy z jego kontrahentami.

Faktoring + zabezpiecza przedsiębiorcę przed utratą płynności finansowej, pozwala na terminową wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i naliczonych podatków. A stały dostęp do finansowania wspiera firmę w rozwoju i zwiększa atrakcyjność branży.

To dzięki finansowemu wsparciu przedsiębiorca może „rozwinąć skrzydła” zwiększyć stany magazynowe, poszerzać asortyment, negocjować warunki u swoich dostawców. Powstają nowe możliwości by konkurować na rynku i pozyskiwać nowych kontrahentów!

A oto i inne korzyści jakie daje FAKTORING+

Faktoring + to finansowanie faktur połączone z kompleksową obsługą i zarządzaniem należnościami przedsiębiorcy, to również:

 • Weryfikacja bieżących i przyszłych kontrahentów
 • Potwierdzenie wypłacalności kontrahentów
 • Analiza zawartych umów i kontraktów generujących przyszłe zyski
 • Systematyczny monitoring należności
 • Zwiększona atrakcyjność branży (dłuższe terminy płatności)
 • Pełne wsparcie w dochodzeniu wszystkich Twoich należności

Faktoring staje się coraz bardziej popularny wśród polskich przedsiębiorstw. Według statystyk klienci firm faktoringowych powierzyli w I kwartale 2017 r. podmiotom zrzeszonym w Polskim Związku Faktorów wierzytelności o łącznej wartości 41,4 mld zł. Rok wcześniej obroty branży sięgały 34,3 mld zł. Oznacza to, że rynek faktoringu w Polsce w dalszym ciągu odnotowuje dwucyfrową dynamikę wzrostu.

Obecnie z usługi finansowania faktur korzysta co 10 przedsiębiorca biorąc pod uwagę, że 96% wszystkich polskich firm to mikroprzedsiębiorstwa, które najbardziej narażone są na utratę płynności finansowej. Warto więc zainteresować się wsparciem, które oferuje Faktoring + i „rozwinąć skrzydła”!

Zapraszamy do kontaktu 🙂

Biuro Sprzedaży:
722 33 55 33
722 33 55 44

Kinga Janus
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
Dogmat Systemy S.A.

Copyrights ©2017: Dogmat Systemy | Project by GateOpen