Faktoring+ Idealne Rozwiązanie na Finansowanie!

Faktoring+ Idealne Rozwiązanie na Finansowanie!

Faktoring+ Idealne Rozwiązanie na Finansowanie!

Faktoring+ to idealne rozwiązanie na finansowanie faktur nieprzeterminowanych, wystawionych z dłuższym terminem płatności. To usługa, dzięki której nie czekasz do dnia wymagalności faktury, bo pieniądze otrzymujesz natychmiast od firmy faktoringowej. Usługa przyspiesza rozwój firmy, daje Ci przestrzeń na nowe działania oraz buduje przewagę konkurencyjną.

Faktoring+ to wsparcie

Firma faktoringowa (faktor) udziela finansowania i wspiera przedsiębiorcę (faktoranta) monitorując należności, dba więc o to by zostały one uregulowane na czas. Obecnie faktoring wspiera nie tylko średnie i duże przedsiębiorstwa, ale co najważniejsze również przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
Warunki umowy faktoringowej są jasne i przejrzyste. Firma faktoringowa automatycznie potrąca prowizję za udzielenie finansowania. Wysokość prowizji uzależniona jest od terminu płatności wskazanego na fakturze.

Jak wygląda w praktyce Faktoring+?

Przedsiębiorca (faktorant) zainteresowany finansowaniem w usłudze Faktoring+, zgłasza firmie faktoringowej (faktorowi) faktury, które chciałby sfinansować. Następnie firma faktoringowa dokonuje weryfikacji stron transakcji, czyli sprawdza historię płatniczą kontrahenta, po pozytywnej akceptacji przekazuje środki na wskazany rachunek bankowy, potrącając prowizję za udzielenie finansowania. Firma faktoringowa może udzielić jednorazowego finansowania pod konkretną zawartą przez przedsiębiorcę umowę lub ustalić limit faktoringowy, który każdorazowo zostaje odnawiany.

Dochodzenie należności z głowy

W usłudze Faktoring+ Przedsiębiorca nie musi martwić się o dochodzenie należności, które przekazał do finansowania, ponieważ firma faktoringowa monitoruje także należności z faktur, które zostały sfinansowane. Dyscyplinuje kontrahentów przedsiębiorcy do terminowej spłaty, ale również dba o wzajemne relacje przedsiębiorcy z jego kontrahentami. Dodatkowo korzystając z usługi Faktoring+ Przedsiębiorca potwierdza kontrahentom, z którymi współpracuje, że jest solidny, wypłacalny, że stosuje nowoczesne narzędzia biznesowe.

Faktoring+ to idealne rozwiązanie na finansowanie oraz wsparcie przedsiębiorcy w prowadzeniu biznesu na każdym jego etapie!

Korzyści płynące z Faktoring+:

  • Weryfikacja bieżących i przyszłych kontrahentów przedsiębiorcy
  • Potwierdzenie wypłacalności kontrahentów
  • Analiza zawartych umów i kontraktów generujących przyszłe zyski
  • Natychmiastowy dostęp do środków finansowych (gotówki)
  • Systematyczny monitoring należności
  • Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • Szybszy rozwój przedsiębiorstwa
  • Potwierdzenie solidności, wypłacalności i nowoczesności!
  • Zwiększona atrakcyjność branży (dłuższe terminy płatności)
  • Pełne wsparcie w dochodzeniu wszystkich należności Przedsiębiorcy

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej i poznać jak zwiększyć zysk swojego przedsiębiorstwa, zadzwoń lub napisz:

  722 33 55 33, 722 33 55 44
  faktoring@dogmatsystemy.pl
Z przyjemnością odpowiemy na każde Twoje pytanie 🙂

Dobrego Tygodnia!

Zespół Dogmat Systemy S.A.
Pracujemy na Twój Zysk

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy