Category "Nowości DS"

Prof. Łukasz Szumowski – Nowym Ministrem Zdrowia

Prof. Łukasz Szumowski – Nowym Ministrem Zdrowia. 09 stycznia br. nastąpiły zmiany w składzie Rady Ministrów. Nowym Ministrem Zdrowia został Prof. Łukasz Szumowski z wykształcenia kardiolog-elektrofizjolog oraz profesor nauk medycznych, który życie zawodowe związał z Instytutem Kardiologii w Warszawie.

W 2016 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych również od 2016 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest współtwórcą Naukowej Agencji Wymiany Akademickiej, która rozpoczęła działalność 3 października 2017 r. Głównym celem agencji jest wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej. Z programów stypendialnych i grantowych Naukowej Agencji Wymiany Akademickiej może skorzystać wielu młodych i zdolnych ludzi, nie tylko studenci, doktoranci, ale również instytucje naukowe czy organizacje pozarządowe.

Nowemu Ministrowi Zdrowia Serdecznie Gratulujemy!!!

Mamy również nadzieję, że Prof. Łukasz Szumowski będzie mądrze kierował resortem zdrowia dbając o rozwój systemu opieki zdrowotnej i poprawę dostępności leczenia w Polsce.

Zespół Dogmat Systemy S.A.

Noworoczne Postanowienie dla Przedsiębiorców!

Za każdym razem rozpoczynając Nowy Rok zatrzymujemy się na chwilę podsumowując ten, który właśnie się zakończył. Często zadajemy sobie pytania czy mogliśmy postąpić inaczej, lepiej? Czy osiągnęliśmy wszystko co zamierzaliśmy? Czego oczekujmy i do czego dążymy?

W przypadku firmy, którą zarządzamy „rysujemy” noworoczne postanowienia wyznaczając nowe cele lub wyzwania, do realizacji, których będziemy dążyć w Nowym Roku.

Spisując cele, które chcemy osiągnąć nie zapomnijmy o stanie naszych finansów, niezbędnym czynniku, który pomoże nam je zrealizować 🙂

A zatem Drogi Przedsiębiorco, Pamiętaj!
Ważnym czynnikiem mającym wpływ na bieżące funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa, jego rozwój oraz na realizację Twoich noworocznych postanowień, jest stan Twoich finansów. To portfel należności, a w szczególności portfel należności przeterminowanych!

Nie pozwól by w Twoim „portfelu” znalazły się należności przeterminowane.

Im dłużej będziesz czekał tym mniej zarobisz! Dlatego więc, zabezpieczenie należności to jeden z głównych punktów, który powinien znaleźć się na Twojej „mapie” noworocznych postanowień!

Zabezpieczając należności masz pewność, że współpracujesz z rzetelnymi kontrahentami. Wiarygodność kontrahentów potwierdzona przez ekspertów, kontrola i systematyczny monitoring to Twój klucz do prowadzenia spokojnego biznesu!

Rozpoczynając Nowy Rok z nowymi postanowieniami, życzymy by przejść do ich realizacji natychmiast, zgodnie z sentencją Gandhiego!

Odkładanie kończy się często zaniechaniem.
Dobre postanowienie trzeba wypełnić nie jutro, ale dzisiaj, nie dziś wieczorem, ale dzisiaj rano, nie za chwilę, ale natychmiast.
Gandhi

Wspaniałego i Przedsiębiorczego Nowego Roku!
Zespół Dogmat Systemy S.A.
Pracujemy na Twój Zysk!

Jest nam bardzo miło wspierać dzieci i młodzież z naszej miejscowości z Basket Team Suchy Las. Życzymy młodym sportowcom by rozwijali swoje koszykarskie umiejętności, wygrywali kolejne turnieje, a trenerzy wychowali wspaniałych reprezentantów naszego kraju  Powodzenia, trzymamy za Was kciuki! 

 

Efektywna Windykacja Terenowa – Główne Aspekty i Jakość Procesu!

Efektywna windykacja terenowa, a dokładnie aspekty wpływające na efektywność i jakość procesu windykacji terenowej, były tematem przewodnim konferencji, w której prelegentem była Monika Giec – Dyrektor Departamentu Windykacji i Audytu w Dogmat Systemy S.A.. Konferencja odbyła się 4 października br. w Warszawie.
Dzielimy się z Wami kilkoma ważnymi szczegółami z tego wystąpienia.

Efektywna windykacja terenowa i najważniejsze zadania związane z procesem:

 • Reprezentowanie WIERZYCIELA w bezpośrednich NEGOCJACJACH realizowanych, w siedzibie KLIENTA opóźnionego w spłacie.
 • Wsparcie KLIENTA w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości dotyczących wierzytelności, wskazanie kierunku dalszego działania, dążąc do przywrócenia KLIENTA do harmonogramu.
 • Weryfikacja majątku KLIENTA, ocena jego zdolności kontynuowania współpracy z PARTNEREM.
 • Zabezpieczenie interesów PARTNERA przez odzyskanie powierzonego majątku.
 • Ustalenie/potwierdzenie danych kontaktowych KLIENTA, jego wiarygodności, a także istnienia/stanu zabezpieczeń WIERZYTELNOŚCI.
 • Identyfikacja WIERZYTELNOŚCI noszących symptomy FRAUD-u.
 • Współpraca z organami ścigania.

Negocjator terenowy i jego rola w nowoczesnej efektywnej windykacji terenowej.

Negocjator terenowy to przede wszystkim:

 • Doradca KLIENTA, którego głównym zadaniem jest pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów finansowych KLIENTA.
 • Mediator dążący do rozwiązania sporu/niejasności na linii KLIENT – PARTNER.
 • Detektyw, który poszukuje informacji o KLIENCIE, jego intencjach, sytuacji finansowej i majątku.

Najważniejsze jednak jest to, że są to ludzie szczególni:

 • Posiadający doświadczenie
 • Szerokie kompetencje negocjacyjne
 • Ogromną wiedzę, między innymi z zakresu prawa, ekonomii, psychologii i kryminalistyki.
 • To także ludzie sumienni, aktywni i ambitni.

W końcu w tej branży liczy się konkretny wynik. Inaczej ich praca nie miałaby sensu!

Ważnym elementem procesu efektywnej windykacji terenowej jest również zasilenie wierzytelności materiałem informacyjnym na temat kondycji KLIENTA, a także jego aktualnych danych kontaktowych. Na etapie przygotowania sprawy NEGOCJATOR otrzymuje ocenę wierzytelności, pozwalającej na ustalenie strategii negocjacji.
Podsumowując prelekcję oraz materiał, z którym w niewielkiej część podzieliliśmy się z Wami – Zapraszamy do Kontaktu.
Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, które zdobyliśmy przez niemal 20 lat naszej efektywnej pracy.

Kinga Janus
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Dogmat Systemy S.A.

Przedstawiamy II część zasad księgowania faktoringu, tym razem faktoring pełny.

Faktoring pełny, zwany faktoringiem bez regresu, to finansowanie z przeniesieniem ryzyka  niewypłacalności Odbiorcy (dłużnika) na Faktora.

Jeśli jednostka zawarła umowę faktoringu pełnego dochodzi do definitywnego przeniesienia wierzytelności na faktora. Przejmuje on w pełni ryzyko niewypłacalności dłużnika. Wówczas w dacie przejęcia wierzytelności należy ją wyksięgować z ksiąg rachunkowych Faktoranta.

Umowę faktoringu można traktować w taki sam sposób jak sprzedaż wierzytelności. W związku z tym kwotę należną od Faktora zalicza się do przychodów finansowych (art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości). W księgach rachunkowych można ująć to zapisem:

 • Wn konto 24 “Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Faktor)
 • Ma konto 75-0 “Przychody finansowe”

Równolegle wyksięgowuje się wierzytelność z konta rozrachunkowego odbiorcy zapisem:

 • Wn konto 75-1 “Koszty finansowe”
 • Ma konto 20 “Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce: Konto imienne Kontrahenta)

Za świadczone usługi faktoringu pełnego Faktor pobiera opłaty, które odnoszone są w ciężar kosztów finansowych. Jeśli jest on podatnikiem VAT, to na fakturach dokumentujących pobraną opłatę nalicza podatek VAT. Ewidencja księgowa takiej faktury w księgach Faktoranta może przebiegać zapisem:

 1. a) wartość brutto
 • Wn konto 30 “Rozliczenie zakupu”
 • Ma konto 24 “Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Faktor)
 1. b) VAT naliczony podlegający odliczeniu
 • Wn konto 22-2 “VAT naliczony i jego rozliczenie”
 • Ma konto 30 “Rozliczenie zakupu”
 1. c) wartość netto
 • Wn konto 75-1 “Koszty finansowe”
 • Ma konto 30 “Rozliczenie zakupu”

Faktor uruchamiając finansowanie z opcją faktoringu pełnego przekazuje na rachunek bankowy Faktoranta kwotę wierzytelności pomniejszoną o należność z tytułu świadczonej usługi. Ewidencja księgowa wpływu tych środków na rachunek bieżący przebiega zapisem:

 • Wn konto 13-0 “Rachunek bieżący”
 • Ma konto 24 “Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Faktor)

Dla naszych stałych Partnerów Biznesowych udzielamy również finansowania w postaci faktoringu pełnego (faktoringu bez regresu), dlatego również przedstawiamy zasady księgowania tego faktoringu.

Miłej lektury

 

Danuta Janus
Główny Księgowy
Dogmat Systemy S.A

W dniu 20 września br. przedstawiciel naszej firmy Pani Monika Giec miała przyjemność uczestniczyć w Kongresie Branży Leasingowej organizowanej przez firmę Golden Solutions w Warszawie.

Podczas Kongresu poruszany były następujące zagadnienia:

 • Przestępczość gospodarcza w sektorze leasingowym
 • Realizacja postępowań windykacyjnych przy nietypowych przedmiotach leasingu
 • Postępowanie fraudowe oraz profilaktyka antyfraudowa
 • Optymalizacja procesów remarketingowych poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych
 • Weryfikacja aktywów przed zawarciem umowy
 • Fraud w leasingu-podejście holistyczne

Podsumowując, Kongres Branży Leasingowej był interesującym wydarzeniem, poprzedzonym tematycznymi prelekcjami, które zakończyła wymiana doświadczeń w gronie praktyków.

Dogmat Systemy S.A.

W dniach od 8 do 10 czerwca 2017 r. przedstawiciele naszej firmy Dogmat Systemy uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.
Zgromadzenie odbyło się w malowniczym miejscu w Krynicy-Zdrój.
Podczas obrad członkowie zatwierdzili sprawozdanie z działalności Związku za rok 2016 i udzielili absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Związku.
Zarząd podziękował Radzie, w tym osobiście Prezesowi Dogmat Systemy Panu Pawłowi Janus, za wsparcie w pracach Zawiązku.
W części panelowej członkowie obradowali na tematy silnie związane z naszą branżą.

Najważniejsze z nich to:

 • Zmiany w polskim prawie dotyczące działalności komorników
 • Zmiany dotyczące ochrony danych osobowych w oparciu o rozporządzenie europejskie (RODO)
 • Projekt Kodeksu Postępowania Firm Windykacyjnych, którego inicjatorem jest europejska organizacja (FENCA – Federation of European National Collection Associations), skupiająca związki firm windykacyjnych z 22 krajów Europy.

Podczas zjazdu przedstawiciele naszej firmy – Dogmat Systemy S.A. mieli możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy firmami zarządzającymi wierzytelnościami, środowiskiem prawniczym i komorniczym.

Uczestnictwo w Zjeździe Firm Zarządzających Wierzytelnościami jak co roku było interesującym wydarzeniem w miłym i doświadczonym gronie praktyków.

Kinga Janus
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
Dogmat Systemy S.A.

Relacja z uczestnictwa w IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

W dniach 10-12 maja br. mieliśmy okazję uczestniczyć w odbywającym się w Katowicach IX Europejskim Kongresie Gospodarczym

Kongres potocznie nazywany jest jedną z największych imprez biznesowych w Europie Centralnej.

Podczas 3 dni Kongresu przygotowano 130 sesje i debaty, w których udział wzięło 800 prelegentów.

Pierwszy panel, w którym uczestniczyliśmy to „Polski Szpital 2017”.

Jednym z poruszanych tematów było wdrożenie nowej ustawy o tzw. „sieciach szpitali”.

Po zakończeniu panelu i wymianie spostrzeżeń z poszczególnymi uczestnikami, nasze wnioski są następujące:

 • Na chwilę obecną nic nie wskazuje, na to aby „znalazło się” więcej środków w systemie służby zdrowia. Szpitale będą dysponowały środkami ryczałtowymi na poziomie finasowania z 2015 r.
 • Szpitale powiatowe – jedne z najbardziej niedofinansowanych jednostek – liczyły, że wraz z nowym systemem otrzymają wyższe środki. Obecne kontraktowanie nie pokrywa kosztów ich funkcjonowania i przyczynia się do powiększania zadłużenia.
 • Dyskutowano o obawach sektora prywatnego w odniesieniu do możliwości pozyskania finasowania NFZ wg nowych zasad – według nas to optymistyczna wiadomość –  dyrektorzy regionalnych oddziałów kontraktować mają świadczenia tak jak do odbywało się do tej pory, w formie konkursów.
 • Ryczałty, które będą otrzymywać szpitale „zakwalifikowane do sieci”, mają podlegać regularnym kontrolom w zakresie ich wykorzystania. Efekty kontroli będą podstawą do zwiększenia lub zmniejszenia wartości ryczałtu w przyszłości.

Podsumowując panel „Polski szpital 2017” zauważyliśmy, że środowisko medyczne nie oczekuje wielkiej rewolucji. Na chwilę obecną trudno wskazywać, że jest to zły projekt niosący ze sobą negatywne dla pacjentów skutki. Należy zaczekać i jednocześnie dostosowywać się do obecnych realiów.

Panel poświęcony Startupom w ramach European Startup Days.

Polskie instytucje finansowe zostały zaangażowane do stworzenia warunków do budowania i rozwoju rynku Startupów w Polsce przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Wszystkie te instytucje dysponują odpowiednimi środkami oraz wspierają w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, tworząc tzw. Fundusze funduszy. Pierwszy taki fundusz stworzono pod nazwą PFR Starter FIZ, który inwestuje poprzez pośredników finansowych (fundusze venture capital) w innowacyjne spółki.

Prelegenci wymienili również najbardziej obiecujące branże dla nowych startupów, to m.in.: przemysł farmaceutyczny, dodatki do żywności, elektromobilność, cyberprzestępstwo (liderem w zakresie projektów związanych z cyberprzestępstwem jest  obecnie Izrael).

Panel – Nowy Konsument

Nowe kanały komunikacji i ich wpływ na nasze życie potwierdziło tezę znaną nam od dawna:

INTERNET nie jest już nowym medium tylko kanałem dystrybucji treści.

Wiemy również, że komunikacja z nowym pokoleniem stawia nowe wyzwania. Jak każde poprzednie pokolenie, chce czuć się docenione. Należy więc włożyć więcej wysiłku aby je zrozumieć oraz wspólnie stworzyć komunikację zrozumiałą dla obu stron.

Obecnie w komunikacji liczy się pomysł… i to dobry pomysł! Który daje wymierny efekt dotarcia do odbiorców świata zdigitalizowanego!

Szacuje się że pokolenie X oraz Y to ponad 17 mln ludzi, czyli ogromna grupa konsumentów, pracowników, z którymi jako biznes musimy i chcemy się zmierzyć.

Czego wymaga taka współpraca:

 • Wspólnej pracy i otwarcia się na ich sposób podejścia do świata.
 • Są to ludzie młodzi, kreatywni, otwarci i bez kompleksów. Wielu z nich nie musi posiadać rzeczy na własność (takich np. jak: rower, samochód, biuro, mieszkanie – to wszystko można przecież wynająć, na chwilę, kiedy jest potrzeba).
 • Z pokoleniem X oraz Y należy umiejętnie prowadzić komunikację, która przełoży się na osiągnięcie wspólnych celów.
 • Stąd też na uczelniach wyższych obserwuje się zmianę podejścia do studenta. Zrozumiano, że student to konsument, który po zakończonym pierwszym etapie edukacji, może skorzystać z dodatkowych szkoleń, warsztatów, wykładów, studiów podyplomowych oraz doktoranckich.

Ważne są dobre warunki edukacji oraz relacje wykładowca – student, które przełożą się na rozwój i kreowanie przyszłych młodych liderów.

Podsumowując uczestnictwo Dogmat Systemy w IX  Europejskim Kongresie Gospodarczym możemy z pewnością stwierdzić, że było to ciekawe spotkanie:

 • Wielu grup społecznych i zawodowych
 • Ludzi młodych i starszych
 • Polityków i biznesmenów

Gdzie każdy mógł znaleźć dla siebie interesujący panel dyskusyjny. Wiele z nich poświęcone było kwestii energetyki, rozwoju infrastruktury, inwestycji w przemysł, innowacji, polityki Unii Europejskiej oraz możliwości rozwoju jakie dają fundusze europejskie.

Należy wspomnieć, że wśród znakomitych prelegentów byli m.in.: Jerzy Buzek, Mateusz Morawiecki, posłowie do europarlamentu, ministrowie i sekretarze ministerstwa gospodarki, spraw zagranicznych, zdrowia, założycie lub prezesi największych polskich firm.

Uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu po raz 3 i za każdym razem jest to okazja do poznania wielu ciekawych ludzi, pomysłów oraz spojrzenia na Polską gospodarkę i jej miejsce na gospodarczej mapie świata.

Jako kraj jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek Europy, co potwierdzają najnowsze wskaźniki ekonomiczne oraz coraz większe zainteresowanie zagranicznych inwestorów.

Polskie przedsiębiorstwa coraz śmielej otwierają się i inwestują na świecie udowadniając, że „Made in Poland” to produkty najwyższej jakości. Następuje globalny rozwój polskich marek,  polskich projektów, receptur, know-how oraz patentów. Oczywiście przed nami jeszcze wiele pracy i „daleka droga w rozwoju”,  ale wierzymy, że jako naród odniesiemy sukces, dzięki naszemu wykształceniu, pracowitości oraz innowacyjnemu podejściu do wszelkich wyzwań jakie przed nami stoją.

 

Paweł Janus
Prezes Zarządu
Dogmat Systemy S.A.

Copyrights ©2017: Dogmat Systemy | Project by GateOpen