Ryzyko płatnicze – Windykator, nie cudotwórca!

Ryzyko płatnicze – Windykator, nie cudotwórca!

Przedsiębiorcy wystawiający faktury z terminem płatności wychodzą z założenia, że jest to jedno z narzędzi do realizacji sprzedaży. Trudno się z tym nie zgodzić.J

Należy jednak pamiętać, że zaufanie i dobra wiara w intencje naszego Klienta mają pewien margines omylności!

Powszechnie taki margines definiuje się słowem: RYZYKO.

W bardziej rozwiniętych przedsiębiorstwach wdraża się mechanizmy zarządzania ryzykiem, których nadrzędnym celem jest jego minimalizacja oraz przeciwdziałanie. Niemniej jednak RYZYKO występuje zawsze. Powstaje tylko pytanie, czy i kiedy się zmaterializuje?

Wszyscy mamy świadomość, że terminowo otrzymywane pieniądze za wystawione faktury są jak krew dla naszego przedsiębiorstwa!

W sytuacji kiedy nasi Klienci zaczynają łamać uzgodnione w umowie, a potwierdzone fakturą terminy płatności, rozpoczyna się GRA o to czy poradzimy sobie z materializacją RYZYKA związanego z brakiem otrzymania pieniędzy za naszą sprzedaż?

Pamiętajmy o tym, że  przepisy o rachunkowości definiują zmaterializowane ryzyko jako odpis aktualizujący wartość składników majątku, w tym należności. Mówimy w takich przypadkach o ustaleniu tzw. WARTOŚCI GODZIWEJ składników majątkowych. Aby ustalić taką wartość godziwą należy stosować odpowiednią metodę wyceny opisaną w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa.

Zagadnienie to  nie dotyczy wprost Małych Przedsiębiorców. W tym przypadku najlepszym miernikiem WARTOŚCI GODZIWEJ należności, jest wartość GOTÓWKI w kasie lub na rachunku bankowym.

W Dogmat Systemy dla potrzeb wyznaczania WARTOŚCI GODZIWEJ należności, stosujemy jedną z naukowych metod wyceny.

To co najważniejsze i na co chcemy zwrócić Twoją uwagę – Drogi Przedsiębiorco:

To, że im dłużej czekasz na swoje pieniądze za wystawione faktury, tym mniej te faktury są WARTE!

 

Najlepszą ilustracją jest poniższy przykład:

Wspólnym mianownikiem wszystkich 3 przykładów jest BRAK PIENIĘDZY NA KONCIE.

Dlatego zachęcamy każdego Przedsiębiorcę, aby od samego początku dbał o swoje należności i nie kierował się emocjami podejmując ważne decyzje.

Im szybciej każdy z Was rozpocznie profesjonalne dochodzenie swoich należności tym większe prawdopodobieństwo, że pieniądze wpłyną na Wasze konto.

Proces WINDYKACJI wprowadzony już we wczesnym etapie, pomoże zmienić PRIORYTET płatniczy Klientów oraz ograniczy pojawiające się na horyzoncie RYZYKO STRATY!

WINDYKATOR nie jest CUDOTWÓRCĄ i nie stworzy pieniędzy u Klienta, który przez lata nie płacił, ale dzięki:

  • wypracowanym procedurom
  • technikom negocjacji i skutecznym mediacjom

doprowadzi do zmiany priorytetów Twojego Klienta!

 

Dawid Janus
Dyrektor Generalny
Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy