Odzyskanie Pojazdów Sfinansowanych w Polsce i Wywiezionych do Kraju Objętego Sankcjami

Odzyskanie Pojazdów Sfinansowanych w Polsce i Wywiezionych do Kraju Objętego Sankcjami

Odzyskanie pojazdów sfinansowanych w Polsce i wywiezionych do kraju objętego sankcjami  – jeszcze do niedawna tego rodzaju zlecenia procesowaliśmy standardowo, jak każde inne, pod warunkiem, że nie nosiły znamion oszustwa. Jednak w ostatnich tygodniach stanęliśmy przed trudnym wyzwaniem odzyskania pojazdów należących do jednej z firm leasingowych, które znajdowały się w posiadaniu rosyjskiego obywatela i jak się później okazało w drodze czynności operacyjnych, auta przebywały na terenie Rosji.

Odzyskanie pojazdów sfinansowanych – historia zadłużonego klienta

Nie było to nasze pierwsze spotkanie z tym, konkretnym klientem, jednak pierwsze w obecnych realiach. Wcześniej miewał już opóźnienia w płatnościach, ale ostatecznie wychodził z zaległości i wracał do regularnych spłat swoich zobowiązań. Profil tego klienta również nie wskazywał na podwyższone ryzyko oszustwa. Nie mniej jednak okoliczności zewnętrzne zdecydowały o tym, że nie jest w stanie kontynuować systematycznej spłaty swoich zobowiązań.

Rozpoczęcie czynności operacyjnych – cel nadrzędny: odzyskanie pojazdów sfinansowanych w Polsce, następnie wywiezionych do kraju objętego sankcjami

W pierwszych etapach negocjacji, klient deklarował wolę współpracy i wykup pojazdów, niestety bardzo szybko okazało się to niemożliwe z powodu nałożonych sankcji i ograniczeń nałożonych na osoby fizyczne i prawne będących obywatelami Rosji w zakresie przelewów zagranicznych. Mimo znacznych wysiłków rozliczenie zobowiązań okazało się niewykonalne.

Poszukiwanie pojazdów i ich zabezpieczenie 

Natychmiast zmieniliśmy sposób negocjacji i podjęliśmy działania zmierzające do odzyskania pojazdów użytkowanych na terenie kraju objętego sankcjami. Bez wątpienia, sprawnie przeprowadzone czynności detektywistyczne potwierdziły nam, że pojazdy zostały wywiezione w celu ich wypożyczenia osobom trzecim.

Odzyskanie pojazdów sfinansowanych – efekty działań operacyjnych i niestandardowych negocjacji

W toku działań operacyjnych oraz dzięki skutecznym poszukiwaniom detektywistycznym realizowanym przez Zespół windykacji terenowej Dogmat Systemy Services, zlokalizowaliśmy konkretne miejsca, w których znajdowały się pojazdy.

Rozpoczynając dalsze negocjacje, opierając się na mocnych argumentach i niestandardowym podejściu, doprowadziliśmy do wydania majątku. W tym konkretnym przypadku leasingobiorca, zachował się poprawnie i współpracując z naszym Zespołem, oddał pojazdy nie będące jego własnością.

Odzyskanie pojazdów sfinansowanych w Polsce a wywiezionych do Rosji – spostrzeżenia i rekomendacje

W sytuacji, w której obecnie funkcjonują klienci o podobnym profili, bez woli ich współpracy, odzyskanie powierzonego im majątku może okazać się bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Bez wątpienia odzyskanie pojazdów z terenów objętych sankcjami, będzie wymagało również znacznych nakładów finansowych.

Podsumowanie

Sprawa, którą przybliżyliśmy, z góry została zakwalifikowana do trudnej. Z drugiej strony, podjęte działania operacyjne przy odpowiednim podejściu, zaangażowaniu i niestandardowych negocjacjach, doprowadziły do pomyślnego zakończenia sprawy.

Natychmiastowe czynności operacyjne i skuteczne negocjacje oparte na:

  • mocnych argumentach wyczerpujących wątpliwości drugiej strony
  • dodatkowych działaniach konsekwentnie prowadzących do obranego celu
  • zbudowaniu niestandardowej relacji „tu i teraz”

zaowocowały odzyskaniem majątku dla jednej z polskich firm leasingowych.

Monika Giec
Dyrektor Departamentu Windykacji i Audytu
Dogmat Systemy Services Sp z o.o.


Jakie działania prowadzimy w ramach windykacji międzynarodowej?

  • Prowadzimy poszukiwania i zabezpieczamy pojazdy użytkowane na terenie krajów europejskich.
  • Przetransportowujemy je do Polski i oddajemy właścicielowi.
  • Damy również o to by znalezione pojazdy, wykluczyć z licytacji, formalne doprowadzając do ich zwolnienia.
  • Jeżeli pojazd uczestniczył w procederze podlegającym kodeksowi karnemu, przeprowadzamy czynności detektywistyczne. Opierając się na zebranym materiale dowodowym, współpracując z organami ścigani i kancelariami prawnymi, przeprowadzimy procedurę formalnego zwolnienia pojazdów.

Wieloletnie doświadczenie w obszarze windykacji międzynarodowej oraz znajomość procedur zabezpieczania pojazdów w krajach europejskich, pozwoliły nam wypracować mechanizmy współpracy z organami ścigania oraz innymi agencjami rządowymi (m.in. straż graniczna, celna). Szczególnie w zakresie: poszukiwania i odzyskiwania pojazdów, przeciwdziałania nielegalnej rejestracji oraz sprzedaży pojazdów, a także próbom wyłudzeń ubezpieczeniowych.


Lubimy pracę, która stawia wyzwania, a ZESPOŁOWO wiemy, że nie ma dla nas beznadziejnych przypadków! Są tylko duże wyzwania!

Spójrz co możemy dla Ciebie zrobić?

#Doświadczenie #Zespół #Sukces #SkutecznaWidykacjaTerenowa #WindykacjaMiędzynarodowa 

A jeżeli i Ty chciałbyś skorzystać z naszego wsparcia, sprawdzić jak działamy i jaką skuteczność osiągamy.

Zapraszamy Cię do kontaktu:

☎ 722 33 55 33 lub 📧 windykacja@dogmatsystemy.pl


Możesz również skorzystać z konsultacji prawnych, związanych z weryfikacją lub sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem oraz polubownym i prawnym dochodzeniem należności.


Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 windykacja@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Prawne Odzyskanie Należności

Windykacja Międzynarodowa – Wywóz Aut do Afryki

Pobierz gotowy wzór Umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy