Ugoda z wierzycielem czy komornik?

Ugoda z wierzycielem czy komornik?

Ugoda z wierzycielem czy komornik?

Zadłużenie Polaków rośnie. Tak wynika z informacji statystycznych podawanych do publicznej wiadomości przez Biura Informacji Gospodarczej oraz Krajową Radę Komorniczą. Wzrost zadłużenia sam w sobie nie jest zły. Jednak w przekazywanych informacjach coraz częściej zwracamy uwagę na rosnące wskaźniki dotyczące ZALEGŁOŚCI, czyli zadłużenie niespłacone w terminie.

Procedura windykacyjna

Dane ekonomiczne pokazują, że dużo łatwiej i szybciej jest zaciągnąć zobowiązanie i wydawałoby się, że nie powinno być trudności w jego spłacie. Rzeczywistość jest jednak inna: terminowy zwrot pożyczki czy kredytu okazuje się trudny do zrealizowania. Konsekwencją takiego zachowania wobec osób niespłacających w terminie swoich zobowiązań jest rozpoczęcie procedury windykacyjnej.

Uwaga: unikanie kontaktu z wierzycielem nie rozwiązuje  obowiązku uregulowania zobowiązania!

Dłużnicy, których słusznie dzisiaj nazywamy „zobowiązani do spłaty”, są często osamotnieni w sytuacji, w której się znaleźli. Z reguły jest to spowodowane brakiem wiedzy, bowiem dłużnicy nie znają odpowiedzi na podstawowe pytanie: jak powinni się zachować i w jaki sposób mogą stawić czoła wyzwaniu związanemu z uregulowaniem swojego długu, zobowiązania.

Metoda na STRUSIA!

Najczęstszym błędem, popełnianym przez osobę w trudnej sytuacji finansowej, jest postawa „na STRUSIA”. Polega ona na próbie unikania kontaktu z wierzycielem oraz uchylaniu się od odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązanie. Osoby zadłużone stosują przeróżne sposoby, począwszy od nieodbierania korespondencji i telefonów.

Droga donikąd…

Z doświadczenia Dogmat Systemy S.A., jak również całej branży windykacyjnej, wynika, że jest to droga donikąd. Pozwala wydłużyć proces dochodzenia należności i utrudnić czynności windykacyjne, jednak nigdy nie przyniesie zamierzonego efektu:  UWOLNIENIA SIĘ OD PROBLEMU!

Nie będąc specjalistą, czy ekspertem w dziedzinie prawa łatwo się domyślić, że odwlekanie rozliczenia się z zaciągniętych zobowiązań, przyniesie w rezultacie zwiększenie problemów, również tych o charakterze finansowym.

W przypadku celowego unikania lub braku podjęcia przez dłużnika rozmów z wierzycielem, czy jego przedstawicielem np. firmą windykacyjną, zobowiązanie zostaje skierowane na drogę postępowania sądowego, a w następstwie do egzekucji komorniczej. Obie instancje prawne skutkują wzrostem kosztów, które dłużnik musi uregulować. Czas w jakim dług nie jest spłacony, generuje dodatkowy wzrost odsetek. Należy pamiętać, że długi nie przedawniają się i nie ulegają „skasowaniu”! Przedawnieniu podlega roszczenie, czyli możliwość procesowego dochodzenia wierzytelności, a okres ten w przypadku prawomocnych tytułów egzekucyjnych na dzień dzisiejszy wynosi 10 lat.

[…] odwlekanie rozliczenia się z zaciągniętych zobowiązań, przyniesie w rezultacie zwiększenie problemów, również tych o charakterze finansowym.

Wsparcie osób zadłużonych

Dogmat Systemy oraz inne firmy windykacyjne podjęły w ostatnich latach działania na rzecz uświadamiania dłużnikom konsekwencji wynikających z powstawania zadłużenia, ale to nie wszystko. Naszym celem jest wskazanie skutecznych sposobów na pozbycie się długów. Najkorzystniej dla wszystkich, a w szczególności dla dłużnika, jest zawarcie porozumienia w spłacie. Takie rozwiązanie daje komfort – nie tylko wierzycielowi, ale przede wszystkim – zobowiązanemu. Dlaczego? Ponieważ strach i niepewność, zastępuje poczucie kontroli nad sytuacją. Dług stopniowo znika.

Zachęcamy wszystkich do podejmowania  czynności prowadzących do dobrowolnego zawierania ugód z wierzycielem. Ugoda w spłacie pozwala uniknąć szeregu niekorzystnych skutków i dodatkowych kosztów, które mocno utrudniają  funkcjonowanie w życiu codziennym.

Najkorzystniej dla wszystkich, a w szczególności dla dłużnika, jest zawarcie porozumienia w spłacie. Takie rozwiązanie daje komfort – nie tylko wierzycielowi, ale przede wszystkim – zobowiązanemu. Dlaczego? Ponieważ strach i niepewność, zastępuje poczucie kontroli nad sytuacją. Dług stopniowo znika.

Analiza przypadku w Dogmat Systemy S.A.

W 2013 roku kupiliśmy portfel wierzytelności konsumenckich z tytułu pożyczek udzielanych przez firmę pożyczkową. Wszyscy dłużnicy otrzymali od Dogmat Systemy S.A. informację o nabyciu długu oraz propozycję zawarcia ugody w spłacie. Część osób zobowiązanych do spłaty zrozumiała i przyjęła warunki spłaty, dostosowane do ich aktualnych możliwości, natomiast część zachowała się w sposób przedstawiony powyżej, tj. unikała rozliczenia i podjęcia rozmów.

Efekt możemy porównać na przykładzie dwóch wybranych dłużników, którzy w lipcu 2013 roku posiadali bardzo podobne zadłużenie. Pierwszy dłużnik zawarł z naszą firmą proponowaną ugodę,  natomiast drugi, swoim niekorzystnym dla siebie postępowaniem, doprowadził do procesu egzekucji komorniczej i w konsekwencji uregulował całość zobowiązania. Problem został rozwiązany, z tym że ostateczna kwota znacznie przewyższała pierwotne zadłużenie, powiększając je o dodatkowe koszty sądowe i egzekucyjne oraz należne odsetki. Zobacz sam, jak to wygląda:

Poniżej tabela porównująca wspomniane  przykłady:

DŁUŻNIK A DŁUŻNIK B
Forma rozliczeń UGODA KOMORNIK
DŁUG na 07.2013 730,00 zł 698,00 zł
ŁĄCZNA SPŁATA 951,00 zł 1 599,44 zł
Koszty dodatkowe 221,00 zł 901,44 zł
Ilość miesięcy do całkowitej spłaty 17 28
CAŁKOWITY Koszt dla dłużnika 30,00% 130,00%

 

Przedstawione przykłady nie są odosobnione.

Pamiętajmy!

UGODA zawsze będzie bardziej korzystna dla zobowiązanego niż Egzekucja Komornicza! Prawda  jest taka, że każdej ze stron zależy na rozwiązaniu problemu. Wystarczy, że dłużnik wykaże dobrą wolę. To jest pierwszy krok do uwolnienia się od długu i odzyskania spokoju ducha.

 

Dawid Janus
Dyrektor Generalny
Dogmat Systemy S.A.

 

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy