Czy wdrożyć kontrolę procesów sprzedaży?

Czy wdrożyć kontrolę procesów sprzedaży?

Wzrostowa tendencja sprzedaży nowych samochodów

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego potwierdza kontynuację tendencji wzrostowej na rynku nowych samochodów w Polsce. „To już 23 miesiąc z rzędu nieprzerwanej poprawy, który również rekordowo zakończył się na tle wyników lutego ostatnich 10 lat. Cała grupa samochodów urosła o 12,5% w porównaniu rok do roku i 2,7% do poprzedniego miesiąca.” [1] Jeśli taki wynik utrzyma się w całym roku 2017 istnieje realna szansa na rekordową sprzedaż, być może przekroczenie wyniku z roku 1999!

Jak ten wzrost wpłynie na sieci dealerskie?

Oczywiście przyczyni się do ich rozwoju, szczególnie dużych Dealerów, wielomarkowych. Obserwujemy postępującą konsolidację sieci dealerskiej, według danych wskazanych przez SAMAR obecny wskaźnik konsolidacji wynosi 48,5%, a w roku ubiegłym był na poziomie 46,9%. Przy prognozowanym wzroście sprzedaży poziom konsolidacji może przekroczyć granicę 50% już w bieżącym roku. Wzrost sprzedaży wpłynie pozytywnie na postępujące procesy łączenia się, zwiększając dynamikę rozwoju dużych graczy, w zestawieniu do ich mniejszych konkurentów.

Przy tak optymistycznych prognozach sprzedaży, zwracamy uwagę na konieczność zadbania o utrzymanie akceptowanego poziomu ryzyka i stałą kontrolę nad procesami sprzedaży, usług gwarancyjnych i serwisowych.

Nasze wieloletnie doświadczenie w przeprowadzanych kontrolach procesów sprzedaży Sieci Dealerskich jednoznacznie potwierdza, że zalecane jest sprawdzanie kluczowych obszarów i rzetelną współpracę Sieci Dealerskich z Importerami czy Instytucjami Finansującymi.

Wyniki badań potwierdzają: wiarygodność i rzetelność audytowanych Dealerów jest zgodna z oczekiwaniami Importerów oraz Finansujących.

Przyjęte zasady współpracy, przekładają się na skuteczną sprzedaż i dalszy rozwój rynku nowych samochodów! Przeprowadzone audyty pozwolą również ujawnić niepożądane praktyki, zdiagnozować potencjalne zagrożenia i zabezpieczyć się przed ich konsekwencjami. Warto też zwrócić uwagę na tendencję scalania dealerskich sieci sprzedaży, która wpływa na możliwość wdrażania złych praktyk, dotyczy to jednej koncesji lecz odnosi się do wielu marek.

Systematycznie obserwujemy sytuację, w których „rozwiązania” prowadzące do uzyskania większych niż przewidziane w ramach obowiązujących zasad współpracy korzyści finansowych, wprowadzane są w jednej marce stopniowo i na małą skalę. Badana jest wówczas reakcja poszkodowanego (Importera, Finansującego) na przeprowadzone działania, które po dopracowaniu zostają wdrażane na większą skalę. Taki schemat często zostaję wykorzystany przez te same podmioty. Jednak dzięki odpowiednim procedurom stosowanym podczas naszych kontroli jest on łatwy do wykrycia.

Towarzysząc naszym Partnerom od wielu lat zauważamy, że bez względu na koniunkturę pokusa do działań niezgodnych z obowiązującymi normami zawsze istnieje. Skala sprzedaży przekłada się na skalę korzyści i dotyczy korzyści uzyskiwanych również z nieuczciwych praktyk!

Podsumowując:

Zachęcamy do systematycznej kontroli procesów sprzedaży samochodów w salonach Dealerskich, dzięki której Ty i Twoja firma wiele zyska! Przeprowadzając Audyt Sieci Dealerskiej masz pewność, że:

  1. Kontrolujesz proces
  2. Usprawniasz i optymalizujesz działania
  3. Ograniczasz ryzyko

 

Monika Giec
Dyrektor Departamentu Windykacji i Audytu
Dogmat Systemy S.A.

[1] https://www.pzpm.org.pl/pl/Rynek-motoryzacyjny/Rejestracje-samochody-osobowe-i-dostawcze/Luty-2017r

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy