Umowa Pożyczki, Która Cię Chroni Prezent!

Umowa Pożyczki, Która Cię Chroni Prezent!

Umowa Pożyczki, Która Cię Chroni.

Umowa pożyczki w obrocie prawnym zazwyczaj jest prostą umową. Powinniśmy jednak pamiętać o zachowaniu kilku podstawowych zasad. Zgodnie z umową pożyczki, pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na rzecz pożyczkobiorcy określoną sumę pieniężną. Najważniejszym elementem pożyczki jest właśnie przeniesienie, o którym często wierzyciele (pożyczkodawcy) zapominają. Ważne jest prawidłowe sporządzenie umowy pożyczki, która ochroni pożyczone przez nas pieniądze, a w przypadku ewentualnych sporów zabezpieczy nasze interesy. Bezpieczna współpraca to ustalenie konkretnych zasad. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedział, jak sporządzić solidną umowę, dzięki której pożyczanie stanie się bezpieczne.

Bez tego możesz być stratny

Umowa pożyczki jest czynnością zobowiązująco – rozporządzającą, więc samo zobowiązanie do przeniesienia określonej kwoty nie jest wystarczające. Konieczne jest także potwierdzenie, że druga strona kwotę tę przyjmuje. Jakie ma to znaczenie w praktyce? Wbrew pozorom bardzo duże. Jeśli w umowie pożyczki nie zawrzemy informacji o odebraniu pożyczonej kwoty, to taka umowa może zostać podważana przez dłużnika i to podważenie może okazać się słuszne.

Typowa – niekompletna umowa pożyczki

Umowy pożyczki między osobami fizycznymi, często, wyglądają podobnie i zawierają taki oto zapis:

 „Ja, niżej podpisany XYZ, pożyczam ABC kwotę 10 tys. zł, a ABC kwotę tę zwróci w terminie 1 roku”.

 Dlaczego umowy powinny być zawierane w innej formie?

Po pierwsze widnieje tylko zobowiązanie, natomiast nie ma żadnego potwierdzenia odbioru lub wypłaty pieniędzy. Jeśli wypłata taka będzie dokonana na rachunek bankowy, mamy wówczas potwierdzenie, a zatem w przypadku sporu i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, możemy udowodnić, że nastąpił przelew środków na wskazany rachunek bankowy pożyczkobiorcy. Jeżeli jednak pożyczka zostanie wypłacona gotówką, to dłużnik z łatwością może podważyć taką umowę, ponieważ nie będzie w niej potwierdzenia, że tę gotówkę odebrał.

Pamiętaj!

Umowa pożyczki zawsze musi zawierać informację, że kwota została faktycznie wypłacona, a pożyczkobiorca ją odebrał.

Bez dat lądujesz w malinach!

 Ważnym elementem, którego  nie może zabraknąć w umowie, jest data. Dlaczego określenie daty w umowie pożyczki jest bardzo ważne? Jeśli w umowie pożyczki nie zawrzemy daty jej zawarcia, a wskażemy, że dana kwota ma być zwrócona w określonym czasie, to pozbawiamy się możliwości dochodzenia tej pożyczki po faktycznym upływie roku, bowiem nie będziemy mogli wykazać, kiedy ten rok upłynął. W takiej sytuacji, aby móc dochodzić pożyczki, należy wezwać pożyczkodawcę do zwrotu, właśnie w terminie 1 roku.

Data zwrotu

Ważna jest nie tylko data zawarcia umowy. Ważna jest też data zwrotu pożyczki. Brak oznaczenia, kiedy ma nastąpić zwrot pożyczki jest niekorzystny dla obydwu stron. Jeśli umowa nie przewiduje, w jakim terminie ma zostać zwrócona pożyczona kwota, to zasada jest taka, że to wierzyciel o tym decyduje – musi on wypowiedzieć umowę i wyznaczyć termin zwrotu, przy czym, nie może on być krótszy niż 6 tygodni. Jest to niekorzystne przede wszystkim dla dłużnika, bo nie wie, na jaki czas pożyczka zostaje mu udzielona.

Oprocentowanie umowy

Odsetki kapitałowe

Wskazanie oprocentowania pożyczki to kolejny szczegół, który należy uwzględnić w sporządzanej umowie. Pożyczka co do zasady jest umową odpłatną, co oznacza, że za jej udzielenie pożyczkodawca może dochodzić wynagrodzenia, przy czym, wynagrodzenie to jest wyrażane w postaci odsetek kapitałowych w określonej wysokości. Jeśli nie wskażemy wysokości odsetek kapitałowych, to będą one mogły być naliczane zgodnie z odsetkami ustalonymi ustawą. Aby jednak móc je naliczyć, musi być informacja o tym, że mają być one naliczane. Bez takiej informacji odsetek naliczać nie można.

Jeśli nie wskażemy wysokości odsetek kapitałowych, to będą one mogły być naliczane zgodnie z odsetkami ustalonymi ustawą. Aby jednak móc je naliczyć, musi być informacja o tym, że mają być one naliczane. Bez takiej informacji odsetek naliczać nie można.

Odsetki za opóźnienia

Należy pamiętać, że odsetki kapitałowe nie są odsetkami ustawowymi za opóźnienia, które przysługują niezależnie. Odsetki kapitałowe naliczamy w czasie trwania umowy. Odsetki ustawowe za opóźnienie naliczany od dnia następującego po dniu, w którym pożyczka miała zostać zwrócona i nie musimy zawierać o nich informacji w umowie. Obok odsetek kapitałowych mamy jeszcze odsetki karne, które również warto zawrzeć w umowie.

Pamiętaj o danych pożyczkobiorcy

Pełne dane pożyczkobiorcy, to obligatoryjne dane w każdej umowie!

Ważnym elementem pożyczki są także pełne dane pożyczkobiorcy. Często, w tego rodzaju umowach zamieszczamy tyko imię i nazwisko oraz podpis. W przypadku, w którym dłużnik nie zwróci nam udzielonej pożyczki, dochodzenie od niego należności na drodze postępowania sądowego może okazać się niemożliwe, bowiem w pozwie musimy obligatoryjnie podać aktualny adres. Przy umowach pożyczki warto zamieścić:

  • imię, nazwisko
  • adres
  • numer PESEL

Dane te zabezpieczą Cię i ochronią Twoje należności w przypadku wątpliwości lub braku spłaty przez pożyczkobiorcę (dłużnika).

Pamiętaj!

Numer pesel jest numerem, który nigdy nie ulegnie zmianie, w przeciwieństwie do numeru dowodu osobistego, który po okresie 10 lat zostaje zmieniony, kiedy wymieniamy dowód osobisty! Dlatego przy sporządzaniu umowy pożyczki poproś pożyczkobiorcę o numer PESEL.

Podpisy – pożyczkowe must have!

Nawet najlepiej sporządzona umowa pożyczki, będzie nieważna, jeśli nie będzie zawierała podpisów stron zawierających umowę. To, że umowa pożyczki będzie nieważna, nie będzie oznaczało, że nie możemy dochodzić jej zapłaty, bowiem umowa pożyczki nie musi być zawarta na piśmie, ale udowodnienie, że, faktycznie, została zawarta będzie trudniejsze.
W przypadku kiedy wpłata została przelana na konto, z łatwością udowodnimy, że do przekazania pożyczki doszło, ale trudniej będzie wykazać, kiedy miała zostać zwrócona oraz czy zostały np. ustalone odsetki kapitałowe. Co do podpisu: warto zadbać o to, aby podpis był czytelny. To nam pomoże, jeśli dłużnik zakwestionuje jego autentyczność (na podstawie samej parafki, biegły grafolog nie ustali do kogo należy podpis).

warto zadbać o to, aby podpis był czytelny. To nam pomoże, jeśli dłużnik zakwestionuje jego autentyczność (na podstawie samej parafki, biegły grafolog nie ustali do kogo należy podpis).

Ważna jest forma umowy

Trzeba także pamiętać, że umowa pożyczki powyżej 1.000 zł dla celów dowodowych musi być zawarta w formie dokumentowej. Forma dokumentowa jest formą stosunkowo nową. Przepis o takiej treści funkcjonuje dopiero od 8 września 2016 r.

Do wcześniej zawartych umów należy stosować przepis w brzmieniu obowiązującym przed tą datą. Zgodnie z tym, umowa której wartość przenosiła 500 złotych, powinna być stwierdzona pismem. W razie niezachowania zastrzeżonej formy – czyli w tym przypadku formy pisemnej, a od 8 września 2016 r., dokumentowej – umowa pozostaje ważna, ale, co do zasady, w sporze nie jest dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.

Niezachowanie przewidzianej formy utrudni sytuację podmiotu wszczynającego postępowanie sądowe. Intencją przepisu jest ograniczenie możliwości dowodowych dla osób, które naruszyły przepisy dotyczące formy czynności prawnej – nie mogą one w sposób dowolny udowodnić faktu dokonania takiej czynności

Dobra Rada!

Przed przelaniem środków (pożyczeniem pieniędzy) przygotuj prawidłową umowę pożyczki, która zabezpieczy interesy każdej ze stron, a przede wszystkim Twój jako wierzyciela i wyeliminuje ewentualne przyszłe niejasności czy spory.

Te dane zawrzyj w umowie

Prawidłowa umowa pożyczki powinna zawierać, następujące elementy:

  • Data, miejsce zawarcia umowy pożyczki
  • Określenie stron umowy
  • Wskazanie przedmiotu umowy – kwota, odsetki itp.
  • Warunki zwrotu pożyczki
  • Warunki wypowiedzenia umowy
  • Podpisy stron

W przypadku większych kwot pożyczki warto także pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu np. w formie weksla in blanco, zastawu, poręczenia, hipoteki czy przewłaszczenia na zabezpieczenie.

Podatek PCC od umowy pożyczki

Umowa pożyczki co do zasady jest opodatkowana podatkiem PCC (0,5%), a jego niezapłacenie powoduje obowiązek zapłacenia podatku karnego – 20 %. Wyjątkiem od tej zasady jest np. pożyczka pomiędzy najbliższymi, ale tutaj pożyczka koniecznie musi być dokonana na rachunek bankowy. Jeśli zostanie wypłacona gotówką trzeba zapłacić PCC.

Podsumowanie + Prezent

Dzisiejszy artykuł ma Ci pomóc w sporządzeniu umowy pożyczki, która chroni Twoje pieniądze. Żeby było Ci jeszcze łatwiej udostępniamy podstawowy wzór umowy pożyczki. Pamiętaj, że jest to wzór zawierający wszystkie potrzebne elementy, ale jednocześnie niezawierający elementów dodatkowych, nad którymi warto się zawsze zastanowić w kontekście konkretnej umowy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej i dostosować umowę do swoich potrzeb, skontaktuj się z naszą kancelarią, chętnie wesprzemy Cię i zabezpieczymy Twoje należności.

Pobierz gotowy wzór umowy


 

 

Zadzwoń:☎   722 33 55 33

lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.
Jesteśmy po to, by ułatwiać pracę polskim przedsiębiorcom
Zacznij działać już od dziś!

Sięgaj po więcej:

Pobierz gotowy wzór umowy


 

 

Wysokich i bezpiecznych lotów!

Kinga Janus

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Pożyczki.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy Pożyczki

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy