Zator Płatniczy Zmorą Polskich Przedsiębiorców

Zator Płatniczy Zmorą Polskich Przedsiębiorców

Zator Płatniczy Zmorą Polskich Przedsiębiorców!

Zatory płatnicze w ostatnim czasie stają się zmorą polskich Przedsiębiorców. Mocno utrudniają funkcjonowanie małych i średnich firm. Badania wskazują na to, że problem utraty płynności finansowej – zamiast maleć – rośnie. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, jakie branże mają największe trudności w utrzymaniu cash-flow oraz przed jakimi wyzwaniami stroją Przedsiębiorcy z sektora MŚP. Wskażemy też prostą praktykę, która wzmacnia płynność finansową.

Zaczynamy.

Upadłość i Restrukturyzacja MŚP

Badania alarmują: w ostatnich 3 kwartałach nastąpił znaczny wzrost upadających i restrukturyzujących przedsiębiorstw. Łączna liczba upadłości i restrukturyzacji w 3 kwartale wyniosła aż 728, z czego 57% to postępowania upadłościowe [1]. Wśród firm, wobec których rozpoczęto postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe w czołówce nadal znajdują się spółki prawa handlowego, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanowią one aż
48 % wszystkich firm [2].

Niektóre przedsiębiorstwa, niestety, nie poradziły sobie z zatorem płatniczym, który doprowadził do utraty płynności finansowej, a następnie do niewypłacalności.

15% wzrost niepokoi

15% wzrost upadłości i restrukturyzacji w stosunku do roku poprzedniego niepokoi sektor MŚP.  Firmy wpadają w błędne koło, ponieważ Przedsiębiorcy są od siebie zależni. Nawet, jeśli na ten moment świetnie sobie radzisz i kontrolujesz przepływ firmowej gotówki, to niespodziewanie może się to zmienić, w chwili gdy Twój kontrahent popadnie w problemy finansowe.

Zła wiadomość jest taka, że nie masz wpływu na kondycję finansową przedsiębiorstwa swojego kontrahenta. Dobra wiadomość jest taka, że możesz się przed tą nieprzyjemną niespodzianką zabezpieczyć – sprawdzając wypłacalność swojego partnera przed rozpoczęciem współpracy oraz w trakcie jej trwania. Większość Przedsiębiorców tego nie robi. Regularna kontrola kondycji finansowej swoich partnerów biznesowych nie tylko uchroni Cię przed ryzykiem, ale także zapewni Ci przewagę.

Nawet, jeśli na ten moment świetnie sobie radzisz i kontrolujesz przepływ firmowej gotówki, to niespodziewanie może się to zmienić, w chwili gdy Twój kontrahent popadnie w problemy finansowe. […] Regularna kontrola kondycji finansowej swoich partnerów biznesowych nie tylko uchroni Cię przed ryzykiem, ale także zapewni Ci przewagę.

Długie Terminy Płatności

Jedną z głównych przyczyn powstania zatoru płatniczego jest długie oczekiwanie na zapłatę. Przedsiębiorcy z sektora MŚP muszą dostosować się do długich terminów płatności, narzucanych przez duże korporacje, z którymi współpracują. Piszemy o tym w artykule Prawo większego. Nieuczciwe zasady gry w B2B
Problem pogłębia się, w chwili gdy Ci sami Przedsiębiorcy muszą w o wiele krótszym czasie regulować swoje zobowiązania.

Na pomoc właścicielom firm przychodzą różne narzędzia, takie jak: kredyty obrotowe czy faktoring. Mimo to i tak muszą oni kontrolować terminowy spływ swoich należności, by nie ponosić dodatkowych kosztów z tytułu nieterminowych płatności i utraty płynności finansowej.

Jedną z głównych przyczyn powstania zatoru płatniczego jest długie oczekiwanie na zapłatę. Przedsiębiorcy z sektora MŚP muszą dostosować się do długich terminów płatności, narzucanych przez duże korporacje, z którymi współpracują. Piszemy o tym w artykule Prawo większego. Nieuczciwe zasady gry w B2B

Również świadomi, „dobrze liczący” właściciele firm napotykają na przeszkody w postaci przesunięć terminów wykonania usługi. Takie przesunięcia sporo kosztują, ponieważ jeszcze przed wykonaniem zadania Przedsiębiorcy pokrywają koszty pracy.

Branże obarczone ryzykiem

Największe perturbacje przechodzi w ostatnim czasie branża transportowa oraz budowalna, ponieważ najczęściej w tych dwóch branżach terminy płatności przekraczają 60 dni. Wzrost upadłości branży transportowej sięga 52% i jest to największy wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Każda z tych branż boryka się z:

  • Rosnącymi kosztami wykonywania działalności
  • Trudnościami z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników
  • Permanentnymi zatorami płatniczymi

Niska marża w branży handlowej

Duży wzrost utraty płynności nastąpił również w branży handlowej i wyniósł aż 22 punkty procentowe. Największą trudnością w prowadzeniu działalności w branży handlowej jest coraz niższa marża. Szczególnie dotyka to małe firmy, które nie są w stanie rozwinąć się na większą skalę. Rosnące koszty i brak rąk do pracy również powoduje dodatkowe problemy i notoryczne zatory płatnicze.

Gra na czas

Przewlekłość procesu sądowego i brak wsparcia!

Duży wpływa na trudności w skutecznym dochodzeniu wierzytelności ma również CZAS, czyli szybkość procesu sądowego, która w ostatnich miesiącach znacznie zmalała.

Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali w wyznaczonym terminie zapłaty, kierują sprawę na drogę postepowania sądowego. Sprawa jest procedowana. Przedsiębiorca oczekuje długie miesiące na uzyskanie nakazu zapłaty, a koszty związane z wystawieniem niezapłaconej faktury pokrywa sam. Rozlicza się z US i ZUS, wypłaca wynagrodzenia pracownikom etc.

Co z tego, że firma wygrywa sprawę po długim roku oczekiwania, uzyskuje nakaz zapłaty i za pośrednictwem kancelarii komorniczej rozpoczyna dochodzenie swoich należności, jeżeli  istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie otrzyma swoich pieniędzy, ponieważ dłużnik miał sporo czasu, by wyprowadzić majątek z firmy lub też tak zadłużył przedsiębiorstwo, że w konsekwencji ogłosić jego upadłość!

Co z tego, że firma wygrywa sprawę po długim roku oczekiwania, uzyskuje nakaz zapłaty i za pośrednictwem kancelarii komorniczej rozpoczyna dochodzenie swoich należności, jeżeli  istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie otrzyma swoich pieniędzy, ponieważ dłużnik miał sporo czasu, by wyprowadzić majątek z firmy lub też tak zadłużył przedsiębiorstwo, że w konsekwencji ogłosił jego upadłość!

Długotrwająca, ale wygrana sprawa w sądzie nie zawsze oznacza odzyskanie należności! Im więcej rozpoczętych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, tym więcej małych i średnich firm, walczących o przetrwanie każdego dnia.

Wniosek i rada

Przedsiębiorcy z sektora MŚP nie mają łatwo. Wielu z nich walczy o codzienne przetrwanie firmy, w którą zainwestowali swój czas, pieniądze i energię. Z dnia na dzień nie zmienimy rzeczywistości, ale małymi krokami możemy dużo zdziałać. Samo mówienie o problemie jest pierwszym krokiem do zmiany.

W drugiej kolejności radzimy zastanowić się, jakie narzędzia biznesowe mogą wesprzeć Przedsiębiorców tak, aby ich praca dawała im więcej satysfakcji i spokoju. Rząd zaproponował Zieloną Księgę, piszemy o niej w artykule Zator płatniczy – nowa propozycja Rządu

My proponujemy zacząć od kontroli swoich Partnerów biznesowych. Warto wiedzieć, z kim pracujesz. Współpraca z pewnymi zawodnikami, którzy zachowują płynność finansową, maksymalnie zabezpiecza Cię przed przykrą niespodzianką i utratą płynności finansowej.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży i Obsługi Klienta
w rodzinnej firmie Dogmat Systemy S.A.

[1], [2] Raport Coface – Upadłości i restrukturyzacje w Polsce w 3 kwartałach 2018 roku, Październik 2018 rok

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy