Czym jest kredyt kupiecki – korzyści, zagrożenia

Czym jest kredyt kupiecki – korzyści, zagrożenia

Czym jest kredyt kupiecki – korzyści, zagrożenia

W dzisiejszym artykule rozwiniemy temat kredytu kupieckiego. Kredyt kupiecki: stosuje go każdy właściciel firmy, który sprzedaje towary lub usługi z odroczonym terminem płatności. Po przeczytaniu najnowszego artykułu będziesz wiedział, jak bezpiecznie i z zyskiem korzystać z tej formy finansowania współpracy, na co należy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy oraz jakie są korzyści i zagrożenia wynikające z kredytu kupieckiego.

Jak przyznawać kredyt kupiecki?

Jeśli zamierzasz przyznać kredyt kupiecki, postępuj zgodnie z poniższą check listą:

 • Przed dokonaniem transakcji z odroczonym terminem płatności
  zweryfikuj wiarygodność klienta/kontrahenta/, sprawdź historię firmy, jej odbiorców
 • Oceń wiarygodność finansową kontrahenta na podstawie przedstawionych
  przez niego bieżących dokumentów finansowych
 • Sprawdź historię płatniczą klienta
 • Sporządzić prostą umowę – zawrzyj w niej jasne warunki współpracy

2 sposoby przyznawania kredytu

Zazwyczaj przedsiębiorcy określają warunki współpracy w ramach kredytu kupieckiego, wybierając jeden z poniższych scenariuszy:

 • Indywidualna ocena wiarygodności klienta, jego moralności płatniczej (np. na podstawie raportów firm zewnętrznych). Niestety, często bywa tak, że nowy klient otrzymuje limit w ramach kredytu kupieckiego, tylko na podstawie wcześniejszej współpracy polegającej np. na 3-krotnej sprzedaży opartej na przedpłacie środków. Takie podejście to duże ryzyko, bo bardzo często, klient, którego sprawdziliśmy sprzedając mu towar/usługę za tzw. gotówkę, znika w momencie otrzymania przez nas faktury z odroczonym terminem płatności. Najczęściej, indywidualne warunki przyznawania kredytu kupieckiego obowiązują w firmach, które posiadają kilku lub kilkunastu klientów.
 • Systemowo, firma opracowała i wdrożyła warunki oraz kryteria przyznawania kredytu kupieckiego oparte na analizie danych finansowych i realnym oszacowaniu możliwości klienta. Systemowe podejście precyzyjnie określa możliwości kredytowania poszczególnych klientów, kategoryzując ich ze względu na ich obroty, możliwości finansowe i potencjał. Systemowe podejście pozwala skrupulatnie monitorować poziom wykorzystanego limitu i kompleksowo zarządzać należnościami. Takie działanie maksymalnie chroni Twój biznes.

Pamiętaj!

Kiedy przyznajesz kredyt kupiecki oraz ustalasz termin płatności dla swoich odbiorców, uwzględnij czas, w którym to Ty jesteś zobowiązany regulować należności Twoich dostawców.

Kredyt kupiecki wspiera rozwój

Kredyt kupiecki przyznawany jest firmom, jako źródło dodatkowego finansowania bieżącej działalności. Zwłaszcza dla młodych, dopiero rozwijających się firm, jest dużym wsparciem. Pomaga im się rozwijać i pozyskiwać nowych odbiorców. W sektorze MŚP kredyt kupiecki jest głównym źródłem finansowania majątku obrotowego przedsiębiorców.

Kredyt kupiecki – korzyści i ograniczenia

Korzyści oraz ograniczenia, które wynikają z kredytu kupieckiego.

Korzyści kredytu kupieckiego, to:

 • Jest najszybszą i najprostszą formą finansowania, dostępny dla większości firm, które spełniły podstawowe warunki, zaproponowane przez dostawcę (wierzyciela).
 • W większości przypadków przyznanie kredytu kupieckiego nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń (warto jednak je wprowadzić w przypadku przyznawania sporych limitów lub zwiększania ich w trakcie współpracy).
 • Pomaga firmom rozwijać sprzedaż, dając czas na pozyskiwanie nowych klientów.

Ograniczenia kredytu kupieckiego, to:

Dla odbiorców

 • Ponowna sprzedaż i odnowienie/zwolnienie limitu następuje dopiero po spłacie należności, nawet jeżeli nie są one wymagane lub sprzedaż jest za tzw. gotówkę. Większe firmy stosują dodatkowy opust cenowy za zapłatę przed terminem wymagalności.
 • Transakcje z odroczonym terminem płatności wiążą się z mniej korzystnymi warunkami dot. opustów cenowych, ale za przyznany kredyt kupiecki odbiorcy nie ponoszą żadnych opłat.

Dla sprzedających

 • Obligatoryjna systematyczna kontrola spływu należności oraz wykorzystanego limitu.
 • Analizowanie poziomu należności udzielonych w ramach kredytu kupieckiego z poziomem zobowiązań firmy. Ważne jest monitorowanie płynności finansowej firmy poprzez kompleksowe zarządzanie należnościami firmy.
 • W przypadku braku zabezpieczeń i trudności finansowych odbiorców (klientów) istnieje ryzyko niewypłacalności odbiorców.

Czy ubezpieczenie jest konieczne?

Ubezpieczenie przyznanych kredytów kupieckich dobrze zabezpiecza przed ewentualnym ryzykiem utraty środków, w przypadku niewypłacalności klienta, któremu został udzielony kredyt kupiecki. Warunkiem jest jednak weryfikacja klientów, systematyczna kontrola spływu należności oraz zgłoszenie wierzytelności ubezpieczycielowi w odpowiednich terminach wskazanych w umowie.

Z ubezpieczenia w większości korzystają duże i średnie firmy działające na polskim rynku. Niestety, dla mniejszych firm, ubezpieczenie należności jest zbyt kosztowne. Dlatego bardzo ważne jest wykonanie czynności zabezpieczających (check lista) jeszcze przed rozpoczęciem współpracy. Te czynności dadzą Ci solidną podstawę do rozpoczęcia współpracy w ramach odroczonego terminu płatności i przyznania limitu kupieckiego.

Dobra rada!

Jeżeli Twoja firma planuje lub wprowadziła już kredyt kupiecki, czyli sprzedaje towar czy usługę z odroczonym terminem płatności, powinna systematycznie monitorować spływ należności i kontrolować poziom wykorzystania przyznanego limitu. Saldo powstałego zadłużenia w ramach kredytu kupieckiego powinno być regularnie monitorowane i ulegać zmniejszeniu, szczególnie wtedy gdy zadłużony klient przechodzi na tzw. tryb zakupów gotówkowych.

Jak najbardziej jesteśmy za tym by zacieśniać wzajemną współpracę, ale warto mieć pewność, że potwierdziliśmy wiarygodność rejestrową oraz finansową firmy, której powierzamy nasz kapitał.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej i uzyskać wsparcie,
Zadzwoń: ☎   722 33 55 33
lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać pracę polskim przedsiębiorcom
Zacznij działać już od dziś!

PS 1. Przeczytaj o zmianach prawnych, które mają chronić przed zatorem płatniczym:

Zagrożony zator płatniczy – idą zmiany prawne

Pobierz wzór wezwania do zapłaty z automatycznym przeliczeniem odsetek ustawowych naliczanych w transakcjach handlowych i KON-ów (kosztów odzyskania należności).

Pobierz gotowy wzór wezwania


 

 

PS 2. Już za tydzień rozpoczynamy cykli artykułów dotyczący Umów współpracy, najmu czy pożyczki.
Bądź z nami. Zyskaj czas i spokój.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Wzór Wezwania do zapłaty.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Wezwania do zapłaty