Zmiany Prawne Ograniczające Zator Płatniczy

Zmiany Prawne Ograniczające Zator Płatniczy

Zmiany Prawne Ograniczające Zator Płatniczy.

Wkrótce nastąpią zmiany prawne, które ograniczą zator płatniczy i pomogą wielu firmom spokojnie się rozwijać. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, jaką propozycję przygotował ustawodawca, by polscy przedsiębiorcy mogli spokojnie i bez blokady finansowej prowadzić firmę. Zmiany mają także wpłynąć na poprawę relacji między mniejszymi przedsiębiorstwami a dużymi firmami, które narzucają długie terminy płatności swoim podwykonawcom.

Idą zmiany – sposób na zator płatniczy

Od 12 maja br. Sejm pracuje nad projektem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Projekt ma ograniczyć zator płatniczy i polepszyć płynność finansową polskich przedsiębiorstw.

Od dawna polscy przedsiębiorcy są zgodni, że przeciągające się terminy zapłaty, wykańczają ich firmy. Dlatego też jednym z najważniejszych założeń projektu przedstawionego przez ministerstwo jest skrócenie terminów zapłaty, czy „ściganie” dużych przedsiębiorstw, generujących największe zatory.
Organizacje będą miały obowiązek raportowania swoich praktyk płatniczych do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Obowiązek ten dotyczyć będzie dużych firm, które, przeciągając w nieskończoność terminy płatności, narażają dostawców na spore trudności w bieżącym funkcjonowaniu ich firm.

Ponadto wprowadzona zostanie również ulga na złe długi w PIT i CIT (na wzór VAT).

Wsparcie dla firm

Przedstawiamy główne założenia tego projektu:

 1. Skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych
  Skrócenie terminu zapłaty maksymalnie do 30 dni od dnia doręczenia faktury. Dotyczy dłużników będących podmiotami publicznymi (z wyłączeniem podmiotów leczniczych).
 2. Skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych dot. wierzycieli z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  Skrócenie terminu zapłaty maksymalnie do 60 dni, gdzie dłużnikiem  będzie duża firma (tzw. transakcja asymetryczna).
 3. Równorzędność między podmiotami, udowodnienie przez dłużnika przyjętego dłuższego niż 60 dni terminu zapłaty
  W przypadku ustalenia między podmiotami równorzędnymi (np. dwiema średnimi firmami) terminu zapłaty przekraczającego 60 dni – i w razie sporu między podmiotami to dłużnik, a nie wierzyciel będzie musiał udowodnić, że ustalony termin zapłaty nie był rażąco nieuczciwy.
 4. Możliwość odstąpienia przez wierzyciela od umowy lub jej wypowiedzenia, gdy ustalony w niej termin zapłaty został nadmiernie wydłużony – przekracza 120 dni
  Termin odstąpienia lub wypowiedzenia umowy liczony zostanie od daty doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi. Jeżeli ustalenie tego terminu było rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela, wierzyciel będzie mógł odstąpić od całości umowy lub od jej niewykonalnej części.
 5. Przekazywanie przez grupy kapitałowe i duże firmy, sprawozdań dot. stosowanych terminów zapłaty
  Coroczne przekazywanie przez największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (grupy kapitałowe i firmy, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro) sprawozdań o stosowanych przez siebie terminach zapłaty ministrowi ds. gospodarki (MPiT). Sprawozdania te będą publicznie dostępne, czyli będzie można się z nich dowiedzieć, jak duzi partnerzy realizują swoje zobowiązania oraz ocenić ryzyko wchodzenia z nimi w relacje biznesowe. Pierwsze raporty dotyczące praktyk płatniczych mają być opublikowane w 2021 r. (zostaną w nich podane informacje za 2020 r.).
 6. Nakładanie kar administracyjnych firmom najbardziej spóźniającym się w płatnościach
  Na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie nakładał kary administracyjne. Najpierw prezes UOKiK – z urzędu lub na wniosek – oceni czy doszło do nadmiernego opóźnienia, a jeśli tak, to przy wymierzaniu kary będzie uwzględniał wartość niezapłaconych faktur i długość opóźnień w płatnościach.
 7. Ulga za złe długi w PIT i CIT oraz konsekwencje dla dłużnika
  Wprowadzenie przepisów mających na celu rozpoznawania skutków w podatkach PIT i CIT tzw. „złych długów” (w tym tzw. „ulgę na złe długi”), na wzór mechanizmu funkcjonującego w podatku VAT. Oznacza to, że wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności. Z kolei dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił.
 8. Podniesienie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych
  Wysokość odsetek ustawowych w transakcjach handlowych zostanie podniesiono dwa punkty procentowe, tj. do 11,5 proc., tak aby kredytowanie się kosztem firm było droższe niż uzyskanie pieniędzy np. z kredytu komercyjnego. Jedynie w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie, tj. 9,5 procent.
 9. Uproszczenie procedury zabezpieczającej przed sądem cywilnym w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych, w których wartość wynagrodzenia nie przekracza 75 tysięcy zł.
  Oznacza to, że nie trzeba będzie wykazywać interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia przez sąd – wystarczy, że powód uprawdopodobni roszczenie i okoliczność, że należność nie została uregulowana przez co najmniej 3 miesiące od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie. Dzięki temu, po uzyskaniu zabezpieczenia, powód będzie miał większą gwarancję odzyskania swoich należności w przypadku korzystnego wyroku sądu.
 10. Zróżnicowanie wysokości rekompensat za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności
  Obecnie rekompensata za koszty odzyskania należności wynosi 40 euro od każdej niezapłaconej wierzytelności lub jej części.

Po zmianach zostaną wyznaczone trzy progi:

 • 40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł;
 • 70 euro –  gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł;
 • 100 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł.

Dodatkowo, wprowadzono mechanizm zapobiegający nadużywaniu prawa do rekompensat. Równocześnie przyjęto, że podmiot publiczny nie będzie musiał dochodzić rekompensaty za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności, gdy jej wysokość jest równa lub wyższa od wynagrodzenia za dostawę towaru lub wykonanie usługi.

 1. Uzupełnienie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji
  Uzupełnienie w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji informacji o działaniu polegającym na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi[1].

Jeżeli propozycje zostaną zaakceptowane, zmiany prawne wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Życzmy sobie, aby wprowadzane zmiany ograniczyły zator płatniczy,  poprawiły kondycję finansową polskich przedsiębiorstw oraz wyeliminowały nieuczciwe praktyki stosowane przez duże firmy.

W prezencie przygotowaliśmy dla Ciebie:

 1. Podręczny Kalkulator Przedsiębiorcy, który określi stan Twoich finansów, szczególnie należności, na których spłatę nadal czekasz.

Wzór „Przedsądowego Wezwania do Zapłaty”, w którym automatycznie naliczysz należne odsetki i koszty odzyskania należności 

Pobierz gotowy wzór wezwania

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami na naszym firmowym BLOGU, dzięki którym, krok po kroku, każdy może udoskonalić swój biznes,

 • Wybrnąć z tarapatów w jakich się znalazł,
 • Czerpać radość z tego, co robi,
 • Mieć czas na pracę i na rodzinę,Równowaga w życiu jest bardzo ważna, wtedy wychodzi nam wszystko znacznie lepiej.

Zacznij działać już od dziś!

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

☎   722 33 55 33

📧  tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej. Zobacz jeszcze:

Zarządzanie należnościami kontra windykacja

Jak rozmawiać o pieniądzach

[1]Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Sejm zaczyna w tym tygodniu pracę nad projektem dotyczącym przeciwdziałania zatorom płatniczym, maj 2019 r.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie Wzór Wezwania do zapłaty.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Wezwania do zapłaty