Kary pieniężne za nadmierne opóźnienia

Kary pieniężne za nadmierne opóźnienia

Kary pieniężne za nadmierne opóźnienia, to wprowadzone przez rząd sankcje administracyjne mające na celu zmotywować dłużników do terminowego regulowania zobowiązań. Dotyczą one głównie firm, które celowo przeciągają regulowanie płatności, pomimo, że ich należności wpływają w terminie. Dzisiejszym artykułem kończymy opis najważniejszych zmian wprowadzonych z początkiem bieżącego roku przez ustawodawcę, zmian które mają pomóc w walce z zatorem płatniczym.

Prawne możliwości uzyskania rekompensaty za brak płatności w terminie

Przepisy prawa przewidują naliczanie odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie należności, od bieżącego roku stawka ta wzrosła z 9,5 % do 11,5%. Zapoznaj się z pełną informacją dotyczącą obowiązujących odsetek w 2020 roku – Wysokość odsetek ustawowych w 2020 roku.

Rekompensata za nadmierne opóźnienia – KONy

Dodatkowo wierzyciel ma prawo do rekompensaty kosztów poniesionych na dochodzenie należności, tutaj również ustawodawca wprowadził zmiany, polegające na gradacji należnych kwot z tytułu rekompensaty za poniesione koszty w procesie dochodzenia należności.

Wprowadzenie kar pieniężnych za nadmierne opóźnienia – wzór rozwiązań francuskich

Wzorując się na rozwiązaniach francuskich, ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Na ich podstawie wprowadzono nowy instrument o charakterze administracyjnym, które ma na celu zmotywować przedsiębiorców do terminowego regulowania płatności. Są to kary pieniężne, które zostaną nałożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kary pieniężne za nadmierne opóźnienia dotyczyć będą sytuacji, w której w okresie 3 kolejnych miesięcy suma świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych przez podmiot po terminie wynosi co najmniej 2 mln zł.

Przy czym 3 kolejne miesiące badane z urzędu, mogą zostać wskazane z przedziału 2 lat, przed dniem wszczęcia postępowania.

WYJĄTEK 2020 i 2021 rok!

Wysokość progu w latach 2020 i 2021 została podwyższona do sumy 5 milionów złotych.

W jaki sposób zostanie prowadzone postępowanie?

Postępowanie takie prowadzone będzie z urzędu. W pierwszej kolejności Prezes UOKiK ocenia sytuację, czy doszło do nadmiernego opóźnienia oraz czy wartość nieterminowych świadczeń w określonych 3 miesiącach kalendarzowych, przekracza określony ustawą próg wartościowy.

W przypadku spełnienia warunku i przeanalizowania dokumentacji, organ wymierzy karę.

Kara pieniężna za nadmierne opóźnienia – Wysokość

Naliczenie wysokości kary pieniężnej wynikać będzie bezpośrednio z wartości opóźnionych świadczeń badanego podmiotu oraz długości okresu opóźnień.

Odstąpienie od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

Należy pamiętać, że dłużnik, który  również jest „ofiarą” zatorów płatniczych nie zostanie ukarany. Ponieważ nie otrzymuje na czas pieniędzy za swoje należności by móc terminowo regulować swoje zobowiązania.

UWAGA!

Przedmiotem postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK mogą być świadczenia pieniężne, które stały się wymagalne po dniu 1 stycznia 2020 r., nawet jeśli wynikają z umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Możliwość obniżenia kary pieniężnej za nadmierne opóźnienia

Prezes UOKiK może obniżyć karę o 20%, jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania uregulujesz, wraz z odsetkami, wszystkie zobowiązania, za które będzie naliczona kara. Dodatkowo, jeżeli nałożona kara zostanie uregulowana w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji i firma zrzeknie się – wobec Prezesa UOKiK – prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, podmiot może liczyć na obniżenie kary o kolejne 10%

Możliwość podwyższenia kary administracyjnej

Jeżeli w okresie 2 lat od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna, Prezes UOKiK stwierdzi ponownie nadmierne opóźnienie w płatnościach, kolejna kara będzie o 50% wyższa od tej obliczonej wg wzoru.

Podsumowanie

Kolejna zmiana i wprowadzenie kary administracyjnej ma na celu zminimalizować nadmierne opóźnienia w transakcjach handlowych i związane z tym trudności z zachowaniem bieżącej płynności finansowej, szczególnie dotyczy to mniejszych firm, wykonujących prace zlecone im przez duże przedsiębiorstwa.

Czytaj, wiedz więcej i świadomie zarządzaj firmowymi finansami.

A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego sporządzania umów czy ich zabezpieczenia lub  też dochodzenia należności z zawartych umów, wystarczy, że skontaktujesz się z nami.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania:

zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Zmiany w E-Sądzie!

Wysokość Odsetek Ustawowych w 2020 roku

Pobierz gotowy wzór umowy


 

Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy