Koszty odzyskania należności – ZMIANY

Koszty odzyskania należności – ZMIANY

Koszty odzyskania należności – wspominaliśmy o nich w ubiegłorocznym artykule, dzisiaj również wracamy do tematu, przypominając o wprowadzonej zmianie naliczania należnych wierzycielowi kosztów rekompensaty. Zapraszam zatem, do lektury 🙂

Gradacja kosztów odzyskania należności

Ustawodawca w drodze zmian mających poprawić płynności finansową polskich przedsiębiorstw, za które w dużej mierze odpowiada zator płatniczy, wprowadził tak zwaną gradację kosztów odzyskania należności. Po nowelizacji wysokość kosztów, którymi możemy obciążyć spóźniającego się z zapłatą kontrahenta, zależy od wartości świadczenia pieniężnego, czyli wartości faktury uregulowanej po terminie płatności.

Zamiana wysokości kosztów odzyskania należności

40 euro dla wierzytelności nie przekraczającej 5 tys. zł

70 euro dla wierzytelności wyższej niż 5 tys. zł, ale niższej niż 50 tys. zł

100 euro dla wierzytelności równej lub wyższej od 50 tys. zł

Pamiętajmy!

Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika (bez wystosowania wezwania) rekompensata za koszty odzyskiwania należności, według gradacji, obowiązującej od początku bieżącego roku.

W jaki sposób obliczyć równowartość podaną w euro na polski złoty

Równowartość kwoty rekompensaty, ustalona została przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym faktura (świadczenie pieniężne) stało się wymagalne.

Zniesiono zbywalność roszczeń o rekompensatę

Nowelizacja ustawy zniosła prawo do zbywalności roszczenia o rekompensatę, co oznacza, że prawo do dochodzenia kosztów odzyskania należności przysługuje tylko i wyłącznie wierzycielowi pierwotnemu.

Dochodzenie kosztów odzyskania należności

Należne zgodnie z ustawą koszty odzyskania należności możemy dochodzić na drodze postępowania polubownego oraz  sądowo – egzekucyjnego, uwzględniając w składanym pozwie wszystkie należne wierzycielowi środki, wynikające z:

  • Należności głównej, na którą składają się faktury sprzedaży
  • Należne odsetki ustawowe, liczone od dnia wymagalności faktury do dnia zapłaty
  • Należne koszty odzyskania należności do każdej nieuregulowanej faktury

Czytaj, wiedz więcej i świadomie zarządzaj firmowymi finansami.

A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego sporządzania umów czy ich zabezpieczenia lub  też dochodzenia należności z zawartych umów, wystarczy, że skontaktujesz się z nami.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania:

zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Zmiany w E-Sądzie!

Wysokość Odsetek Ustawowych w 2020 roku

Pobierz gotowy wzór umowy


 

Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy