Postępowanie Zabezpieczające – Ochrona Twoich Pieniędzy

Postępowanie Zabezpieczające – Ochrona Twoich Pieniędzy

Postępowanie Zabezpieczające – Ochrona Twoich Pieniędzy.

Postępowanie zabezpieczające to rodzaj postępowania sądowego, które chroni Twoje pieniądze. W dzisiejszym artykule powiemy Ci, w jaki sposób, jako wierzyciel, możesz skutecznie zabezpieczyć dochodzenie swoich należności na drodze postępowania sądowego. Zapraszam Cię na kolejną porcję wiedzy dla świadomych Przedsiębiorców.

Rozkład jazdy

Postępowanie zabezpieczające to rodzaj postępowania sądowego, które umożliwia ustanowienie zabezpieczenia na poczet procesowanych sądownie Twoich należności, a dłużnikowi blokuje wyzbywanie się majątku w czasie trwania procesu sądowego.

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest postępowanie zabezpieczające
  • Czym jest interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia
  • Kiedy możliwe jest zabezpieczenie
  • Korzystne zmiany w prawie od 1 stycznia 2020 roku

 Czym jest postępowanie zabezpieczające

 Postępowanie zabezpieczające jest jednym z wielu postępowań cywilnych opisanych w kodeksie postępowania cywilnego. Jego celem jest udzielenie tymczasowej ochrony prawnej stronie postępowania, która uprawdopodobni swój interes w udzieleniu zabezpieczenia. Zgodnie z treścią art. 7301 § 2 kpc:

„Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.”

 Czym jest interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia

 Wierzyciel, kierując sprawę do sądu, wielokrotnie obawia się, że, pomimo uzyskania nakazu zapłaty, nie odzyska swoich pieniędzy, ponieważ dłużnik wyzbędzie się swojego majątku w trakcie procesu sądowego. Dlatego też wierzyciel, kiedy wątpi w uczciwość drugiej strony, może złożyć do sądu wniosek o zabezpieczenie. Należy jednak pamiętać, że wierzyciel musi wykazać istnienie interesu prawnego w momencie składania wniosku o zabezpieczenie.

Jako przykład przytaczamy postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie wydane dnia 17 września 2018 r. w sprawie o sygn. akt III APz 9/18: do udzielenia zabezpieczenia nie wystarczy subiektywna obawa wierzyciela, że dłużnik chce wyprzedać swój majątek: „Podstawą zabezpieczenia roszczeń nie może być jednak subiektywna obawa wnioskodawców, że strona pozwana w toku procesu doprowadzi do wyzbycia się majątku”.

 Kiedy możliwe jest zabezpieczenie

Zabezpieczenie możliwe jest wtedy, kiedy wierzyciel uprawdopodobni to, że wykonanie orzeczenia będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione. Zagrożenie zaspokojenia wierzyciela w każdym wypadku musi być konkretnie stwierdzone. W celu uprawdopodobnienia tej przesłanki dopuszczalne jest powoływanie się także na fakty powszechnie znane. Przy czym, ustawodawca nie definiuje pojęcia uprawdopodobnienia, choć nie raz w kpc do tego terminu się odwołuje. Można uznać, że roszczenie uznaje się za wiarygodne, wówczas gdy istnieje słuszna podstawa do przypuszczenia, że ono istnieje i jest wymagalne. Uprawdopodobnienie może polegać na przedstawieniu dokumentów lub innych środków dowodowych, a nawet innych środków niż dowodowe, wskazujących na okoliczności faktyczne, z których wynika roszczenie.

Od 2020 – idą zmiany prawne

Zmiany w prawie od 2020 r. na korzyść wierzycieli sektora MŚP – nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego.

Od 01 stycznia 2020 r. wchodzi w życie jedna z części nowelizacji kpc, w myśl, której do art. 7301 dodany został dodany paragraf 21 w brzmieniu: Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia uważa się za uprawdopodobniony, gdy żądającym zabezpieczenia jest powód dochodzący należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w przypadku gdy wartość tej transakcji nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych, a dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące.

A zatem, nowelizacja kodeksu ułatwia uzyskanie zabezpieczenia, ponieważ przyjęto, że  jeśli dłużnik opóźnia się ze spłatą co najmniej 3 miesiące, to jest to już wystarczająca przesłanka do tego, aby sąd udzielił zabezpieczenia.

Jak przebiega proces zabezpieczenia

Po pierwsze, zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Zabezpieczenie ma jedynie na celu, umożliwić wykonanie świadczenia w przyszłości. Proces zabezpieczenia przebiega w następujący sposób: sąd dokonuje zabezpieczenia na określonych składnikach majątku dłużnika, maksymalnie do wysokości roszczenia jakie może być wymagalne. Jeśli zabezpieczenie jest na przykład
na rachunku bankowym, bank, na wniosek Komornika Sądowego, który realizuje zabezpieczenie, blokuje określoną sumę, co uniemożliwia korzystanie z niej przez dłużnika.

Rada

Warto skorzystać z zabezpieczenia na określonych składnikach majątkowych dłużnika, zwłaszcza wtedy, kiedy masz wątpliwości czy dłużnik uczciwe rozliczy się Tobą po zakończeniu procesu sądowego.

 Pamiętaj

Jeśli wniosek o zabezpieczenie zostanie złożony razem z powództwem (przygotowanym pozwem o zapłatę), sąd nie pobiera od niego żadnej opłaty. Nawet jeżeli sąd odrzuci wniosek o zabezpieczenia, nic nie tracisz.

Dlatego przed rozpoczęciem procesu sądowego warto:

  • zweryfikować sytuację dłużnika – czy posiada inne zobowiązania, jaka jest jego moralność płatnicza – możesz to zrobić, zamawiając raport, który precyzyjnie wskaże Ci kondycję Twojego zadłużonego klienta
  • zweryfikować i potwierdzić majątek – zamawiając raport majątkowy: dowiesz się, jakie zabezpieczenie warto wykazać w przygotowywanym wniosku o zabezpieczenie

Na podstawie konkretnych informacji zabezpieczysz swoje pieniądze i po zakończeniu procesu sądowego, będziesz mógł ich dochodzić z zabezpieczonego majątku. Pamiętaj, że wydany nakaz zapłaty nie „zwróci Tobie pieniędzy”, jeżeli dłużnik będzie niewypłacalny.

 Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobie rozpoczynania procesu sądowego z ustanowieniem zabezpieczenia na majątku dłużnika, nic prostszego, wystarczy, że skontaktujesz się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

 Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

 Jesteśmy po to, by ułatwiać pracę polskim przedsiębiorcom

Chcesz wiedzieć więcej lub uzyskać wsparcie prawno-finansowe:

Zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

 Zacznij działać już od dziś!

Sięgnij po wiedzę, która przynosi spokój:

Popraw Płynność Finansową Firmy – Wiedza 

Do Kiedy Możesz Dochodzić Swoich Wierzytelności

 

Pobierz gotowy wzór ugody


 

 

Wysokich Lotów!

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie dokument UGODY.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Ugody