Prowadzenie Działalności Gospodarczej – Wyzwanie?

Prowadzenie Działalności Gospodarczej – Wyzwanie?

Prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy często wiąże się ze sporym wyzwaniem. Postanowiliśmy przeprowadzić analizę, na podstawie której możemy postawić tezę, że dla przedsiębiorców, a szczególnie MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, ROK ma aż 13 miesięcy!!! Skąd taka teza? Ponieważ w związku z nieterminowym otrzymywaniem zapłaty za wystawione faktury przychody jednego miesiąca w każdym roku kalendarzowym są kosztem utrzymywania innych firm! Zapytasz: jak to możliwe? Zapraszamy do lektury. Zaraz wszystko będzie jasne.

Trudna codzienność Przedsiębiorcy

Wyobraźmy sobie mikroprzedsiębiorcę, który podjął wyzwanie i rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Wykonuje sumiennie swoją pracę i co miesiąc chciałby zarabiać „na czysto” np.  5 tys. zł (dużo, niedużo – nie nam to oceniać 😊). I teraz powstaje pytanie: z czym musi się zmierzyć przedsiębiorca, aby wszystko przebiegało gładko, jednym słowem, bez zbędnych trudności?

Wyzwanie nr 1 – podatki

Po pierwsze i najważniejsze to obowiązkowe obciążenia, czyli US i ZUS, jednym słowem opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej :

  • ubezpieczenia ZUS
  • podatek VAT
  • podatek dochodowy np. PIT-5L

Jeśli założymy, że mikrofirma co miesiąc wystawia faktury przychodowe na kwotę 30 tys. zł to wartość obowiązkowych płatności urzędowych stanowi 18,3%!!!

Na podstawie wyliczeń zobowiązania te wartościowo stanowią kwotę 5,5 tys. zł, dla których terminy są nieubłagane i cyklicznie każdego 10, 20 i 25 dnia miesiąca należy je opłacać.

Wyzwanie nr 2  – terminowe płatności za FV

Wyzwanie drugie mikroprzedsiębiorcy to terminowe otrzymywanie pieniędzy za wykonaną pracę lub sprzedany towar! Z danych zawartych w raporcie Krajowego Rejestru Długów (raport za 04.2017 r.) czytamy, że: „Przeciętny okres przeterminowania należności w obecnym badaniu wzrósł bardzo nieznacznie – z 3 miesięcy i 2 dni do 3 miesięcy i 3 dni.”[1]

Co to oznacza w praktyce dla przedsiębiorcy?

Nic innego jak finansowanie innej firmy z własnych zysków przez okres 123 dni (93 dni przeciętne opóźnienia w płatnościach + 30 dni przeciętny termin płatności). Jaki jest więc koszt takiej „dobroczynności”?

Ile kosztuje zator płatniczy?

Możemy zderzyć się z pewną  trudnością w określeniu relatywnego kosztu utrzymywania zatoru płatniczego.

Przyjęliśmy następujące pozycje jako składowe kosztu, związane z:

  • Pozyskaniem alternatywnego finansowania
  • Ewentualnym zabezpieczeniem tego finansowania
  • Ograniczeniem aktywności inwestycyjnej i rozwojowej
  • Eliminowaniem zatoru płatniczego, brak środków, czasu i energii na rozwój biznesu
  • Reputacją Firmy
  • Ryzykiem i konsekwencjami związanymi z brakiem płatności do Urzędu Skarbowego, ZUS czy wobec pracowników
  • Skrajnie również koszty BANKRUCTWA!!!

Dla potrzeb naszej analizy przyjęliśmy, że suma takich kosztów to 30% wartości miesięcznych przychodów naszego przedsiębiorcy, obliczanych za okres 123 dni. W wartościach wymiernych jest to kwota 2,5 tys. zł za każdy miesiąc, a w skali 1 roku to aż 30 tys. zł!!! Oznacza to nic innego, jak wartość przychodów z jednego całego miesiąca działalności!!!

Rok biznesowy trwa 13 miesięcy

Zatem, potwierdzamy postawioną tezę – prowadzenie działalności gospodarczej dla MIKROPRZEDSIĘBIORCY to aż 13 MIESIĘCY! Czyli „Rok Biznesowy” trwa 13 miesięcy! Drogi Przedsiębiorco, musisz więc pracować o 1 miesiąc dłużej, by pokryć stratę! Nie haruj za innych – dbaj o swoje pieniądze i o swój czas!!!

Jak nie stracić 30 tysięcy złotych?

Im szybciej i odważniej będziesz  upominać się o swoje pieniądze, tym je lepiej wykorzystasz!  Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z systematycznym kontrolowaniem należności. W ten sposób zachowane w „portfelu” pieniądze znacznie poprawią płynność finansową i zapobiegną zatorom płatniczym, a zaoszczędzony czas wykorzystasz na relaks i odpoczynek. Zachęcamy każdego przedsiębiorcę aby odpowiedział sobie na pytanie:

Na co wykorzystałabym kwotę 30 tys. zł, gdyby nie została ona w ten sposób stracona?

Dawid Janus
Dyrektor Generalny
Dogmat Systemy S.A.

[1] Źródło: Raport KRD – Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw/Kwiecień-2017

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy