Przeciwdziałanie Zatorom Płatniczym

Przeciwdziałanie Zatorom Płatniczym

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym, to kolejny obowiązek dla dużych podmiotów, wprowadzony w bieżącym roku, dzięki nowelizacji przepisów prawa. W dzisiejszej porcji wiedzy szerzej rozwiniemy temat dotyczący Przedsiębiorców,  którzy nie raz doświadczyli narzuconych przez duże firmy, zbyt długich terminów płatności.

Dlaczego nałożono obowiązek sprawozdawczy, przeciwdziałając zatorom płatniczym?

Wcześniejszy brak jakichkolwiek informacji o stosowanych praktykach w terminach zapłaty przez największe firmy w Polsce, znacznie utrudniał prowadzenie działalności mniejszym podmiotom.  Rozpoczęcie współpracy wiązało się z dużym ryzykiem dla wierzyciela prowadzącego mniejsze przedsiębiorstwo. Pomimo informacji, które udostępniają Biura Informacji Gospodarczej, informacji dotyczącej powstałego zadłużenia, to w znakomitej większości trudno było uzyskać informację dot. stosowanych praktyk w zakresie terminów zapłaty przez duże, kluczowe podmioty.

Dlatego też obowiązkowe raportowanie już po pierwszym roku, pozwoli zapoznać się wierzycielom z praktykami stosowanymi przez największe firmy w Polsce.

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym – kogo dotyczy obowiązek sprawozdawczy?

Obowiązek dotyczy dużych firm, czyli grup kapitałowych i firm, których dochód przekracza 50 mln euro rocznie, przeliczanych na polski złoty według kursu NBP w ostatnim dniu roboczym, roku kalendarzowego, poprzedzającego rok, w którym zostaną podane do publicznej wiadomości dane podatnika (dużego przedsiębiorstwa).

Kiedy i komu należy raportować, czyli przekazać sprawozdanie?

Sprawozdanie należy przekazać do właściwego ministra ds. gospodarki sprawozdań przy użyciu formularzy elektronicznych, udostępnianych w Biuletynie Informacji Gospodarczej na stronie urzędu obsługującego właściwego ministra.

Raz w roku, a dokładnie do 31 stycznie roku następnego należy złożyć stosowne sprawozdanie.

Jakie dane należy uwzględnić w sprawozdaniu?

W sprawozdaniu należy  wykazać wartości należności i zobowiązań w podziale na terminy płatności:

  • do 30 od dnia wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonaną usługę.
  • 60 dni od dnia wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonaną usługę.
  • 120 dni od dnia wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonaną usługę.
  • powyżej 120 dni.
  • Ponadto, podmiot zobowiązany jest również wykazać wartość należności nieotrzymanych i wartość zobowiązań nieuregulowanych w terminach umownych.

PAMIĘTAJ! Przeciwdziałając zatorom płatniczym, masz obowiązek złożenia sprawozdania! 

Jeżeli osoba odpowiedzialna za złożenie sprawozdania, nie złoży go w terminie, podlegać będzie karze grzywny.

Kto odpowiada za niedopełnienie obowiązku ?

Obowiązek złożenia sprawozdania spoczywa na członku zarządu lub innym organie zarządzającym. Natomiast jeżeli podmiot posiada wieloosobowy organ, wówczas na członkach tego organu. W spółce komandytowo-akcyjnej sprawozdanie składa komplementariusz. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej, sprawozdanie odrębnie składa każda spółka z grupy podatkowej.[1]

Podsumowując dzisiejszy artykuł, trzymamy kciuki za wprowadzone zmiany, miejmy nadzieję, że obowiązek sprawozdawczy mający przeciwdziałać zatorom płatniczym, pozwoli analizować sytuację dużych podmiotów i monitorować stosowane przez nich praktyki dot. terminów zapłaty w transakcjach handlowych.

Bez wątpienia publikowane raporty pomogą w podjęciu decyzji jeszcze przed podpisaniem umowy i przyjęciem z góry narzuconych warunków dotyczących  terminów zapłaty.

[1] Ministerstwo Rozwoju – Nowe narzędzia prawne w walce z zatorami płatniczymi, USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU OGRANICZENIA ZATORÓW PŁATNICZYCH Czego dotyczą zmiany i jak je stosować? listopad 2019 rok.

Czytaj, wiedz więcej i świadomie zarządzaj firmowymi finansami.

A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego sporządzania umów czy ich zabezpieczenia lub  też dochodzenia należności z zawartych umów, wystarczy, że skontaktujesz się z nami.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania:

zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Jak ustalić Status Przedsiębiorstwa

Wysokość Odsetek Ustawowych w 2020 roku

Pobierz gotowy wzór umowy


 

Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy