Jak Ustalić Status Przedsiębiorstwa?

Jak Ustalić Status Przedsiębiorstwa?

Jak ustalić status przedsiębiorstwa i zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, w jaki sposób zweryfikować zapis potwierdzający status dużego przedsiębiorstwa? To temat, który rozwiniemy w dzisiejszej publikacji. Przedstawimy obowiązek publikowania oświadczeń oraz wspomnimy o statusach przedsiębiorców zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji Europejskiej.

Jak ustalić status przedsiębiorstwa?

Zgodnie z definicją zawartą w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku, uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 2014 r. L 187, s. 1), następujące statusy dotyczą firm spełniających kryteria:

Mikroprzedsiębiorstwo

To przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, nie przekracza 2 mln euro lub jego roczna suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln euro.

Małe Przedsiębiorstwo

To przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i roczny obrót netto ze sprzedaży nie przekracza 10 mln euro lub jego roczna suma bilansowa nie przekracza kwoty 10 mln euro.

Średnie Przedsiębiorstwo

To przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i roczny obrót netto ze sprzedaży nie przekracza 50 mln euro lub jego roczna suma bilansowa nie przekracza kwoty 43 mln euro.

Duże Przedsiębiorstwo

Dużym przedsiębiorstwem jest podmiot niebędący mikroprzedsiębiorcą, małym ani średnim przedsiębiorcą.

A zatem dużym przedsiębiorstwem będzie przedsiębiorstwo, które zatrudnia rocznie ponad 250 pracowników i jego roczny obrót netto przekracza sumę 50 mln euro lub jego roczna suma bilansowa przekracza kwotę 43 mln euro.

Pamiętaj!

Ustalając status przedsiębiorstwa należy uwzględnić również dane przedsiębiorstw partnerskich oraz powiązanych.

 

Czym jest oświadczenie dotyczące statusu dużego przedsiębiorcy?

Powołując się na nowo obowiązujące przepisy prawa, mające pomóc w walce z zatorem płatniczym i ułatwić życie polskim firmom, wprowadzono obowiązek, w którym to duże przedsiębiorstwo zobowiązane jest złożyć stosowne oświadczenie drugiej stronie, z którą dokonuje transakcji.

W jaki sposób wprowadzić obowiązkowy zapis w umowie?

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy należy złożyć w formie pisemnej, najpóźniej w dniu zawarcia transakcji. Najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie tego zapisu do wzoru zawieranej umowy, wzoru zamówienia czy innego wzoru obowiązującego w momencie zawarcia transakcji.

Ważne!

Oświadczenie zostaje złożone bez względu na to jaki status przedsiębiorstwa posiada druga strona transakcji.

 

Radzimy!

Warto wprowadzić informację o statusie dużego przedsiębiorcy do stopki mailowej lub też uwzględnić ten fakt na papierze firmowym.

 

Sankcje prawne wynikające z braku informacji, w dokumentach potwierdzających transakcję.

Jeżeli firma będąca dużym przedsiębiorcą nie przygotuje odpowiedniego oświadczenia, wówczas ustawodawca może nałożyć karę grzywny do 5 tysięcy złotych.

W jaki sposób zweryfikować wymagany zapis ?

W umowie lub w innym dokumencie potwierdzającym transakcję powinien zostać umieszczony odpowiedni zapis, oświadczający i potwierdzający status. Spójrz na wzór, który przygotowaliśmy:

„Zarząd Firmy XYZ oświadcza, że spółka posiada status dużego przedsiębiorcy, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku  o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”.

Jak ustalić status dużego przedsiębiorstwa, czyli które z firm, według ustawy powinny złożyć oświadczenie o statusie dużego  przedsiębiorcy?

Zgodnie z ustawą obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy firm, które zatrudniają powyżej 250 pracowników lub ich roczny obrót przekracza 50 mln euro lub też ich roczna suma bilansowa przekracza kwotę 43 mln euro.

Podsumowanie 

Dla przezorności, radzimy Tobie, abyś dobrze weryfikował komplet dokumentów jeszcze przed zawarciem transakcji. Każde dodatkowe informacje, które zgodnie z ustawą powinny zostać uwzględnione w zawieranych umowach, czy kontraktach, chronią wierzyciela na wypadek nieprzewidzianych wcześniej zdarzeń.

Małe kroki, Duże zmiany

Obowiązek składania oświadczeń o statusie dużej firmy, jest jednym z kroków mających pomóc w walce z nieuczciwym wydłużaniem terminów zapłaty, odgórnie narzucanym przez duże przedsiębiorstwa.  Kolejnym obowiązkiem wprowadzonym dla dużych przedsiębiorstw jest obowiązek sprawozdawczy, który dotyczy stosowanych terminów zapłaty w transakcjach handlowych. Zagadnienie to rozwiniemy w następnym artykule, na który już dziś zapraszam.

 

Czytaj, wiedz więcej i świadomie zarządzaj firmowymi finansami.

A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego sporządzania umów czy ich zabezpieczenia lub  też dochodzenia należności z zawartych umów, wystarczy, że skontaktujesz się z nami.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania:

zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Wysokość Odsetek Ustawowych w 2020 roku

Wypowiedzenie Umowy – Sprawdź!

Pobierz gotowy wzór umowy


 

Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy