Windykacja we Francji – Finansowanie Aut w Polsce – Podnajem we Francji

Windykacja we Francji – Finansowanie Aut w Polsce – Podnajem we Francji

Windykacja we Francji – Finansowanie w Polsce – Podnajem we Francji – dzisiejszym artykułem zwracamy uwagę na finansowanie aut w Polsce i podnajem ich we Francji. Szczególnie w ostatnich miesiącach działania związane z windykacją międzynarodową skupione są w 20% na terenie Francji, o czym już wspominaliśmy w poprzednich publikacjach. Ale to właśnie tam, rośnie liczba odzyskiwanych pojazdów, które podnajmowane pośrednikom i wypożyczalniom, zaczynają znikać w niewyjaśnionych okolicznościach, narażając na straty leasingodawcę i leasingobiorcę.

Windykacja we Francji – finansowanie aut w Polsce – podnajem we FRANCJI

Liczba pojazdów przekazywanych w ramach umów podnajmu do Francji znacząco wzrasta, pomimo, tego że biznes ten obarczony jest znacznym ryzykiem i to nie tylko dla leasingobiorcy, ale również dla finansującego, który, o takim procederze nie ma pojęcia. 

Dlatego, opisujemy nowe przypadki, związane z ryzykiem podnajmu pojazdów do wypożyczalni francuskich i licznych problemach, z którymi przyszło się zmierzyć właścicielom pojazdów (finansującym) i leasingobiorcom.

Zdecydowanie CZUJNOŚĆ!

Osoby decydujące się na pozyskanie finansowania na pojazdy tzw. półki premium, których celem jest podnajem – to zazwyczaj podmioty, prowadzące inną działalność, nie związaną z wynajmem pojazdów. To firmy o stabilnej i dobrej kondycji finansowej. Firmy, które zainteresowała możliwość dodatkowego zarobku lub skutecznie zostały do tego przekonane. Dotychczas działalności takiej nie prowadziły, ale w ramach rozwoju i chęci wzrostu przychodów, rozpoczęły w tym zakresie stosowne kroki. Pozyskując finansowanie, na konkretne marki i modele pojazdów, podnajmując je, z określonym z góry zyskiem.

Dlaczego decyzja na “TAK”? 

Ponieważ cały projekt został dobrze przedstawiony przez firmy i osoby, zajmujące się tego rodzaju działalnością, a wizja dochodów była bardzo „kusząca”, bez wątpienia przysłaniała ewentualne ryzyko. 

Ponadto, w pierwszym etapie współpracy kooperacja z pośrednikiem lub wypożyczalnią przebiega wzorcowo. Dodatkowo, kiedy pojazdy trafiają w użytkowanie osób trzecich, leasingobiorca, z reguły nie powiadamia finansującego (leasingodawcy) o faktycznym miejscu użytkowania pojazdu, jego przeznaczeniu, co więcej nie rozszerza również polisy ubezpieczeniowej w tym zakresie – ma przecież zapewnienie pośrednika lub wypożyczalni o legalności i bezpieczeństwie transakcji.

Trudności zaczynają się, dopiero po miesiącu lub nawet kilku, kiedy firma nie otrzymuje środków za podnajem, wtedy też kontakt z pośrednikiem lub wypożyczalnią się urywa.

Jakie kroki w windykacji podejmujemy, żeby skutecznie odzyskać pojazdy finansowane w Polsce a podnajmowane we Francji?

Z życia wzięte! Kiedy pojazd marki premium, został sfinansowany w ramach umowy leasingu i przekazany przez leasingobiorcę pośrednikowi, który podnajął go do wypożyczalni we Francji – leasingobiorca, nie wiedział, że krótko po podnajmie, pojazd zlokalizowaliśmy na parkingu policyjnym. Dlaczego? Pojazd został zholowany po szkodzie komunikacyjnej, o której leasingobiorca nie wiedział. Co więcej nie dokonał zgłoszenia podnajmu finansującemu. Nie rozszerzył również, w tym zakresie polisy ubezpieczeniowej. Naraził więc nie tylko siebie, ale finansującego na dodatkowe koszty!

Dlaczego pojazd trafił na parking policyjny? Kierujący pojazdem, dopuścił się wykroczenia, został zatrzymany, ponieważ nie posiadał wymaganych uprawnień, a do szkody doszło w trakcie ucieczki przed organami ścigania. Podczas interwencji, w pojeździe policja zabezpieczyła umowę wynajmu pomiędzy leasingobiorcą a pośrednikiem.

Na czym polegały działania windykacji międzynarodowej na terenie Francji?

Koordynowaliśmy proces odzyskania pojazdu, bezpośrednio na miejscu, współpracując z lokalną policją. Po uzyskaniu formalnego zwolnienia pojazdu, sprowadziliśmy go do Polski. Tym razem udało się odzyskać i przetransportować pojazd, ale koszty związane z holowaniem pojazdu i jego przechowaniem wyniosły ponad 6 000 EUR. Leasingobiorca rozpoczął likwidację szkody, jednak z informacji jakie uzyskał, ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.

To tylko jeden z wielu przykładów, który wymownie potwierdza – NIE BĄDŹ SŁUPEM – szybki zarobek i nie przestrzeganie warunków zawartej umowy leasingowej – skutkuje poniesieniem ogromnych kosztów i konsekwencji prawnych!

Chęć zarobku, czujność i szybka reakcja leasingobiorcy – mniejsze straty! Natychmiastowe uruchomienie działań we Francji.

Kolejna sprawa, w której pojazd został sfinansowany w ramach umowy leasingu i przekazany przez leasingobiorcę pośrednikowi. Pośrednik miał podnająć go do wypożyczalni we Francji.  Okazało się inaczej, pojazd nie został podnajęty. Został sprzedany nowemu Klientowi i zarejestrowany we Francji. Co spowodowało, że oficjalny leasingobiorca w Polsce, utracił kontrolę nad pojazdem. W rezultacie przestraszył się i powiadomił odpowiednie organy.

Bez wątpienia, natychmiastowe działania i współpraca z lokalnymi organami ścigania, przyczyniły się do szybkiego zatrzymaniu pojazdu i zabezpieczenia go jako dowodu rzeczowego w sprawie. Nowy, francuski nabywca pojazdu, podnosił argumentację dotyczącą nabycia pojazdu w dobrej wierze. W tym przypadku ze względu na okoliczności towarzyszące transakcji, pojazd został zwrócony prawomocnie Instytucji Finansowej. Tym razem zlecenie udało nam się zakończyć skutecznie. A przede wszystkim bez znacznych start finansowych leasingodawcy i leasingobiorcy.

PODSUMOWANIE

Opisane zdarzenia obrazują jedynie część sytuacji i problemów związanych z podnajmem pojazdów bez wiedzy i zgody właścicieli. W zdarzeniach leasingobiorcy mieli ograniczony wpływ na sposób wykorzystania pojazdów po przekazaniu ich do podnajmu. Pomimo zawieranych umów i zapewnień, zostali oszukani. 

Pamiętajmy, że konsekwencje związane z utratą przedmiotu leasingu lub jego wartości, dotykają nie tylko leasingobiorcę, ale również instytucję finansującą. Co gorsze, największe trudności spotykają oba podmioty, jeżeli pojazd wykorzystywany był do działalności przestępczej np. do przemytów.

Apelujemy #NieBądźSŁUPEM a jeżeli już dokonałeś tego rodzaju transakcji  – zgłoś to natychmiast finansującemu!

Windykacja we Francji – co natychmiast możemy dla CIEBIE zrobić?

  • Sprawdzimy firmę, która zaproponowała Tobie taką transakcję.
  • W ramach działań windykacji międzynarodowej, poszukamy i odzyskamy pojazdy użytkowane na terenie Francji.
  • Przetransportujemy je do Polski i oddamy właścicielowi.
  • Zadbamy również o to by znalezione pojazdy, wykluczyć z licytacji, formalne doprowadzając do ich zwolnienia.
  • Jeżeli pojazd uczestniczył w procederze podlegającym kodeksowi karnemu, przeprowadzamy czynności detektywistyczne. Opierając się na zebranym materiale dowodowym, współpracując z organami ścigani i kancelariami prawnymi, przeprowadzimy procedurę formalnego zwolnienia pojazdów.

Wieloletnie doświadczenie w obszarze windykacji międzynarodowej oraz obecność na rynku francuskim, pozwoliły nam wypracować mechanizmy współpracy z organami ścigania oraz innymi agencjami rządowymi (m.in. straż graniczna, celna). Szczególnie w zakresie: poszukiwania i odzyskiwania pojazdów, przeciwdziałania nielegalnej rejestracji oraz sprzedaży pojazdów, a także próbom wyłudzeń ubezpieczeniowych.

#NieBądźSłupem !!!


Lubimy pracę, która stawia wyzwania, a ZESPOŁOWO wiemy, że nie ma dla nas beznadziejnych przypadków! Są tylko duże wyzwania!

Spójrz co możemy dla Ciebie zrobić?

Dziękujemy za wspólną pracę 🙂

#Doświadczenie #Zespół #Sukces #SkutecznaWidykacjaTerenowa

A jeżeli i Ty chciałbyś skorzystać z naszego wsparcia, sprawdzić jak działamy i jaką skuteczność osiągamy.

Zapraszamy Cię do kontaktu:

☎ 722 33 55 33 lub 📧 windykacja@dogmatsystemy.pl


Możesz również skorzystać z konsultacji prawnych, związanych z weryfikacją lub sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem oraz polubownym i prawnym dochodzeniem należności.

 Dogmat Systemy Services


Kinga Janus
Dyrektor Działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services Sp z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Prawne Odzyskanie Należności

Windykacja Międzynarodowa – Wywóz Aut do Afryki

Pobierz gotowy wzór Umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy