TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0  – KOLEJNY KROK ODMRAŻANIA GOSPODARKI

 16 maja 2020 r. weszła w życie kolejna odsłona tarczy antykryzysowej – Tarcza antykryzysowa 3.0. Zgodnie z jej zapisami, duża część założeń zacznie obowiązywać po 7 dniach czyli od 23 maja 2020 r. Chociaż tarcza antykryzysowa w zdecydowanej większości przewiduje kolejne rozwiązania gospodarcze, które mają pomóc gospodarce i przedsiębiorcom, to wśród zapisów znajdują się również takie, które nie dotyczą wprost gospodarki i przedsiębiorców, ale w sposób pośredni niewątpliwie tak. Koniecznie musimy wspomnieć, o zmianach, które oddziaływają w sposób bezpośredni na wierzycieli, a co za tym idzie także na dłużników.

Jakie zmiany gospodarcze wprowadza tarcza antykryzysowa 3.0?

 Do najważniejszych zaliczyć należy:

  • Zwiększenie grupy przedsiębiorców objętych zwolnieniem ze składek ZUS – zniesiono limit przychodu 15.681,00 zł i ustalono, że przedsiębiorcy, którzy przekroczyli wymagany limit przychodu (15 681 zł) teraz będą mogli skorzystać ze zwolnienia, pod warunkiem, że ich dochód nie będzie wyższy niż 7.000,00 zł w pierwszym miesiącu, w którym wnioskujemy o zwolnienie, przy czym wnioskować można wyłączne za kwiecień i za maj 2020 r.
  • Zmiany w odbiorach mikropożyczek – o mikropożyczkę będą mogli wnioskować Ci przedsiębiorcy, którzy założyli działalność przed 01 kwietnia 2020 r., a nie jak było wcześniej przed 01 marca 2020 r.
  • Świadczenie postojowe również dla tych przedsiębiorców, którzy założyli działalność przed 01 kwietnia 2020 r., a nie jak było wcześniej przed 01 marca 2020 r.
  • Świadczenie postojowe będzie przysługiwało trzykrotnie zarówno dla samozatrudnionych jak i zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. Warunkiem ubiegania się o kolejne postojowe jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca.

Tarcza antykryzysowa 3.0 – Zmiany wpływające na wierzycieli

Do najważniejszej zmiany niewątpliwie zaliczyć należy zniesienie zawieszenia biegu terminów sądowych. Ustawa o Covid – 19 przewidywała, że w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminów sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

W praktyce oznaczało to, że wszelkie postępowania sądowe stanęły niejako w miejscu, albowiem nie biegły te najważniejsze terminy, tj. terminy sądowe. Oznaczało to np., że dłużnik, który otrzymał nakaz zapłaty, standardowo miał 14 dni na złożenia sprzeciwu, a z uwagi na zawieszenie terminów, termin 14 dni w ogóle się nie liczył i nie zaczął jeszcze nawet biec dla dłużnika.

Tarcza antykryzysowa 3.0 zniosła ten przepis, a co za tym idzie, wszelkie terminy, które zostały zawieszone 31 marca 2020 r. zaczną biec od dnia 23 maja 2020 r. W praktyce oznacza to, że dłużnik, który otrzymał nakaz zapłaty 01 kwietnia 2020 r. ma czas, aż do 06 czerwca 2020 r. na złożenie sprzeciwu, a zatem nie jak zawsze 14 dni, ale ponad 2 miesiące.

Ta zmiana niewątpliwie była bardzo niekorzystna dla wierzycieli i należy cieszyć się, że w końcu zdecydowano o przywróceniu terminów sądowych.

Kolejna zmiana, o której nie sposób zapomnieć, a która również ma wpływ na wierzycieli to tzw. video rozprawy na odległość.

Tarcza antykryzysowa 3.0 umożliwia przeprowadzenie rozpraw, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących.

Rozwiązanie wydaje się być bardzo zasadne i na miejscu nie tylko z uwagi na sytuację związaną z epidemią, ale również z uwagi na postęp technologiczny, jaki obecnie ma miejsce. Być może będzie to początek usprawnienia całego systemu sądownictwa, który pozwoli również po zniesieniu stanu epidemii na przeprowadzanie rozpraw poprzez vide rozprawy, tam, gdzie obecność stron nie jest konieczna w budynku sądu?

Pamiętajmy jednak, że polskie sądownictwo na tą chwilę nie jest technologicznie przygotowane na video rozprawy. Dopiero upływ czasu pokaże nam czy sądy będą próbowały dostosować swoje rozwiązania techniczne do możliwości jakie daje tarcza antykryzysowa 3.0, czy też będzie to jedynie kolejny martwy przepis, nierealizowany w sądach.

Możliwość zwykłych rozpraw z zachowaniem obostrzeń sanitarnych

Pomimo wprowadzenia video rozpraw, Tarcza antykryzysowa 3.0 zawiera również przepis, który pozwala na prowadzenie zwykłych rozpraw, w budynku sądu, z obecnością stron, a jedynie z zachowaniem dodatkowych obostrzeń sanitarnych.

Warto wspomnieć jeszcze o jednej zmianie w zakresie rozpraw i wydawania wyroków. W wielu nowych rodzajach spraw będzie można uzyskać wyrok bez rozprawy, aby nie narażać zdrowia uczestników postępowań sądowych. Będzie tak, gdy względy bezpieczeństwa epidemicznego nie pozwalają na normalną rozprawę, a sąd nie dysponuje sprzętem umożliwiającym przeprowadzenie rozprawy na odległość. W razie konieczności rozpoznania sprawy będzie można ją rozstrzygnąć na posiedzeniu niejawnym, po odebraniu od stron np. pisemnych stanowisk albo odebraniu zeznań od świadków na piśmie. O tym jakie będą to sprawy zdecyduje Ministerstwo Sprawiedliwości w drodze odpowiedniego rozporządzenia.

Ze zmian dotyczących stricte postępowania sądowego, te dwie wskazane powyżej tj. odwieszenie terminów sądowych i zmiany w przeprowadzaniu rozpraw, wydają się być najważniejsze.

Tarcza antykryzysowa 3.0 – Postępowania egzekucyjne

Na zmianach sądowych jednak się nie kończy, albowiem Tarcza antykryzysowa 3.0 przewiduje także zmiany w zakresie postępowań egzekucyjnych.

Zmiany na etapie postępowania egzekucyjnego

Przepisy tarczy antykryzysowej 3.0 zawierają między innymi zmianę dotyczącą podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia za pracę o 25 % na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, który pozostaje na utrzymaniu dłużnika. Należy jednak od razu zauważyć, że nie każdy będzie mógł z tej preferencji skorzystać. Warunkiem jest tutaj bowiem to, aby wynagrodzenia pracownika, który jest dłużnikiem uległo obniżeniu na skutek działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii, bądź też członek jego rodziny na skutek takich działań utracił pracę.

Jak ocenić rozwiązania Tarczy antykryzysowej 3.0?

 Pozytywna ocena

Z jednej strony pozytywne jest rozszerzenie katalogu osób, które mogą skorzystać z pomocy państwa, w sytuacji, w której nie ze swojej winy nie osiągają dochodów.

Pozytywnie należy także ocenić przywrócenie terminów sądowych oraz możliwość przeprowadzania rozpraw.

Negatywna ocena

Z drugiej strony jednak należy spojrzeć także na kolejne ułatwienia dla dłużników, którzy być może faktycznie mają obecnie cięższą sytuację życiową, ale pomoc tym osobom nie powinna odbywać się kosztem wierzycieli, którzy także mają trudniejszą sytuację, a ponadto to nie wierzyciele są winni sytuacji, w jakie znajduje się dłużnik. Zdecydowanie nie powinniśmy pozwalać na to, aby osoby unikały płacenia swoich zaległości, a co więcej były w pewien sposób faworyzowane przez państwo przez kolejne ułatwienia.

 Dlatego ważny jest czas reakcji, im szybciej rozpoczniemy proces dochodzenia należności – mówimy tutaj o etapie polubownym, tym szybciej odzyskamy swoje pieniądze i wyeliminujemy skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, w tym również przepisy chroniące zadłużonego klienta przed rozliczeniem się z wierzycielem.

Pamiętaj!

W odzyskaniu należnych Tobie pieniędzy liczy się czas!

A czas to pieniądz! Dlatego jeżeli nie otrzymałeś zapłaty za swoje faktury, zacznij działać szybko, a korzystając z pomocy ekspertów, którzy dostosowując proces, szybko i skutecznie odzyskają Twoje pieniądze!

A zatem, rekomendujemy bezpłatne porady prawe oraz rozpoznanie spraw, na podstawie których, wskażemy Ci odpowiednie czynności, prowadzące do skutecznego odzyskania należności.

Odzyskaj swoje pieniądze. Odzyskaj kontrolę!

☎   722 33 55 33  📧 tbn@dogmatystemy.pl

Podpowiemy Tobie, w jaki sposób weryfikować wiarygodność Klientów, doradzimy, co należy zrobić, kiedy, pomimo braku zapłaty za faktury, musisz zachować ciągłość dostaw i zabezpieczyć swoją firmę.


Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Kompleksowe Zarządzanie Należnościami

Tarcza Antykryzysowa w Prawie Medycznym

Pobierz gotowy wzór umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy