Prawne odzyskanie należności – dlaczego warto rozpocząć postępowanie sądowe?  

Prawne odzyskanie należności – dlaczego warto rozpocząć postępowanie sądowe?  


Prawne odzyskanie należności, czyli dlaczego warto rozpocząć postępowanie sądowe? Postępowanie sądowe, choć coraz częściej znacznie rozciągane w czasie i zbyt sformalizowane – to i tak nadal niezbędne dla odzyskania przysługujących wierzycielom należności. O tym, dlaczego warto rozpocząć procedurę cywilną i jakie korzyści można w niej osiągnąć, przybliżamy w dzisiejszej porcji wiedzy.

Prawne odzyskanie należności jako ostateczny etap uzyskania zapłaty

Zacznijmy jednak od tego, że skierowanie sprawy do sądu zawsze powinno być traktowane jako ostateczność – z którą nie należy zbyt długo zwlekać. Po pierwsze odwlekanie złożenia pozwu daje dłużnikowi czas na ukrycie majątku i bez wątpienia niekorzystnie wpływa na wypłacalność dłużnika. Z drugiej strony, ustawodawca wychodzi z założenia, że przed skierowaniem sprawy do sądu wierzyciel powinien w miarę możliwości spróbować odzyskać swoją należność w sposób polubowny. Jednak obowiązku takiego nie ma, to niezadośćuczynienie może narazić powoda na zwrot kosztów procesu pozwanemu, nawet mimo uwzględnienia przez sąd żądania powoda (np. art. 45812 KPC).

Postępowanie sądowe – oddziaływanie psychologiczne

Doręczenie przez sąd pozwanemu nakazu zapłaty wraz z pozwem (albo samego pozwu) bez wątpienia wywiera wpływ na tok myślenia dłużnika. Nierzadko zrozumie on bowiem, że „żarty się skończyły”, a sporządzony przez adwokata czy radcę prawnego pozew skłoni go do uregulowania zobowiązania. Zatem już samo złożenie pozwu, mimo nierozstrzygnięcia sprawy wyrokiem – może spowodować, że wierzyciel otrzyma swoje należności. Co istotne – zapłata przez pozwanego (dłużnika) w toku postępowania objętych powództwem należności skutkuje uznaniem go za przegrywającego proces i oznacza, że pozwany musi zwrócić powodowi koszty procesu.

Dogmat Systemy Services współpracuje z profesjonalnymi kancelariami prawnymi, których inicjatywa i zaangażowanie nierzadko pozwala na ściągnięcie należności jeszcze przed złożeniem sporządzonych specjalnie pozwów.

Dlaczego warto rozpocząć prawne odzyskanie należności?

Powodów jest mnóstwo – oto najważniejsze dla, których rekomendujemy rozpocząć proces sądowy:

 • zmobilizowanie dłużnika do uregulowania swoich zobowiązań,
 • przerwanie biegu przedawnienia roszczenia – tj. umożliwienia jego biegu na nowo,
 • przedłużenie biegu przedawnienia – roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem sześciu lat, ale jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe – roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat,
 • dochodzenie odsetek od zaległych odsetek,
 • uzyskanie kosztów odzyskania należności,
 • uzyskanie zabezpieczenia roszczenia,
 • wszczęcie egzekucji komorniczej (a jak pokazuje czasem praktyka – dla odzyskaniu należności po jej umorzeniu z uwagi na bezskuteczność!),
 • umożliwienie egzekucji z majątku członka zarządu spółki z o.o./prostej spółki akcyjnej oraz wspólników spółek osobowych,
 • uzyskanie zwrotu kosztów pomocy prawnej świadczonej przez zawodowych pełnomocników (a także tych związanych ściśle z samym postępowaniem),
 • zgromadzenie informacji przydatnych w postępowaniu karnym (zwłaszcza w przypadku bezskutecznych egzekucji komorniczych) i pociągnięcia dłużnika do odpowiedzialności karnej,
 • umieszczenie dłużnika w Krajowym Rejestrze Zadłużonych – i tym samym utrudnienia mu prowadzenia dalszej działalności gospodarczej.

A to oczywiście nie wszystko. Wizja prowadzenia w przyszłości sporu sądowego powinna sprzyjać także rzetelnemu prowadzeniu dokumentacji każdego przedsiębiorstwa – zwłaszcza w relacjach z jego kontrahentami. Bez wątpienia wszyscy Przedsiębiorcy prowadzący działalność z odroczonym terminem płatności, powinni być uczuleni na gromadzenie wszelkiego rodzaju dokumentów świadczących o istnieniu swoich roszczeń oraz na sporządzaniu umów w formie pisemnej.  A w przypadku jakichkolwiek wątpliwości – zachęcamy do kontaktu i bezpłatnych, prawnych konsultacji. 

Podsumowanie

Reasumując, w przypadku bezskuteczności polubownych prób odzyskiwania należności,  nie warto się poddawać. Cywilne postępowania sądowe stworzone zostały w końcu po to, aby umożliwić wierzycielom drogę do ściągnięcia przysługujących im pieniędzy. Niestety, ich wysokie sformalizowanie (zwłaszcza w sprawach gospodarczych, tj. prowadzonych między przedsiębiorcami), pociągające za sobą szereg negatywnych konsekwencji procesowych – może odstraszać. 


Pamiętaj! Nie odpuszczaj – daj sobie pomóc i powierz prawne odzyskiwanie należności specjalistom!

Jesteśmy gotowi przeprowadzić za Ciebie całe postępowanie sądowe, następnie koordynować postępowanie egzekucyjne, doprowadzając do ostatecznego wyegzekwowania Twoich należności.


Lubimy pracę, która stawia wyzwania, a ZESPOŁOWO wiemy, że nie ma dla nas beznadziejnych przypadków! Są tylko duże wyzwania!

Spójrz co możemy dla Ciebie zrobić?

#Doświadczenie #Zespół #Sukces #SkutecznaWindykacjaSądowa #NadzorowanieEgzekucjiKomorniczej #SporządzenieRaportówMajątkowych

A jeżeli i Ty chciałbyś skorzystać z naszego wsparcia, sprawdzić jak działamy i jaką skuteczność osiągamy.

Zapraszamy Cię do kontaktu:

☎ 722 33 55 33 lub 📧 windykacja@dogmatsystemy.pl


Możesz również skorzystać z konsultacji prawnych, związanych z weryfikacją lub sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem oraz polubownym i prawnym dochodzeniem należności.


Zespół Dogmat Systemy Services Sp z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Sukcesy Zespołu DSS

Negocjacje Terenowe – Dlaczego Warto?

Pobierz gotowy wzór Umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy