Zadłużenie Publicznych Szpitali Rośnie

Zadłużenie Publicznych Szpitali Rośnie

Zadłużenie publicznych szpitali rośnie, dzisiejszy artykuł dedykujemy obecnym i przyszłym dostawcom szpitalnym.

Rozpoczęcie współpracy?

Rozpoczynając współpracę z publicznymi szpitalami, rozpoczynamy od złożenia stosownych dokumentów w publicznym postępowaniu przetargowym. I jest to dla wszystkich rzecz normalna, od dawna obowiązująca. Ale trudności rozpoczynają się dopiero po zawarciu umowy współpracy.

A zatem dzisiaj ponownie wracamy do tematu wzrostu zadłużenia publicznych szpitali, co należy zrobić by przetrwać długoterminową umowę współpracy, kiedy na pieniądze za wystawione faktury należy oczekiwać od 90-240 dni.

Czym są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne są kluczową formą udziału sektora publicznego w polskiej gospodarce. To dzięki nim zakontraktowane są towary i usługi dostarczane do publicznych szpitali.

Warto wspomnieć, że wartość zamówień publicznych udzielanych w procedurach przewidzianych w PZP to ok. 202 mld zł w 2018 r., co stanowi ok. 9,55% PKB, w 2017 r. była to kwota 163 mld zł, co stanowiło 8,2% PKB.[1]

Wygranie postępowania  – UMOWA

Umowa zaproponowana przez szpital, jest umową z góry narzuconą, zawierającą sporo kar umownych, w tym zakazów, a co najważniejsze został wprowadzony zapis o zachowaniu ciągłości dostaw, pomimo nie wywiązywania się przez szpital z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań.

W dzisiejszych realiach dostawca chcący rozpocząć współpracę godzi się na podpisanie umowy, w takiej wersji w jakiej zaproponował szpital.

Wydawałoby się, że to już koniec formalności i trudności, ale niestety to dopiero początek „walki” i proszenia się o zapłatę należnych pieniędzy.

Zadłużenie publicznych szpitali – proszenie się o zapłatę

Zapewne dostawcy medyczni, którzy od wielu lat współpracują z publicznymi jednostkami szpitalnymi, wiedzą doskonale, że trudności zaczynają się dopiero kiedy przychodzi do uregulowania należności.

Przyjęte terminy płatności

W większości szpitali publicznych przyjęty jest 60 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia towaru, chociaż niektóre szpitale wprowadziły jedną fakturę wystawianą raz na koniec miesiąca, bez względu na datę dostarczenia towaru. Oczywiście tak przyjęty schemat jest tylko z korzyścią dla samego szpitala, a dostawcy muszą się podporządkować, kredytując dodatkowo szpital za okres liczony od faktycznego dostarczenia towaru aż do wystawienia faktury, której terminem płatności wynosi 60 dni.

Zadłużenie publicznych szpitali nadal rośnie

Pod koniec listopada 2019 roku Ministerstwo Zdrowia podało do publicznej wiadomości wartość zadłużenia szpitali publicznych,  kwota ta wyniosła ponad 14 mld złotych, to tylko potwierdza tendencję wzrostową zadłużenia szpitali publicznych.

Jak Przetrwać?

W jaki sposób mają poradzić sobie dostawcy szpitalni, którzy pomimo nieuregulowanych przez szpitale faktur, muszą zachować ciągłość dostaw?

Od dawna wiadomo, że sytuacja w publicznych szpitalach jest napięta, notoryczny brak środków pieniężnych nie pozwala terminowo regulować faktur dostawców.

Każda z firm, która współpracowała, współpracuje lub zamierza rozpocząć współpracę z publicznym sektorem medycznym, powinna zabezpieczyć pod tą współpracę sporą kwotę środków pieniężnych tak by zachować ciągłość dostaw i nie narazić się na spore kary przewidziane w umowie.

Pamiętajmy, że  brak terminowości w regulowaniu zobowiązań, wynika z niedofinansowania publicznych jednostek szpitalnych, systematycznie potrzebują one sporego wsparcia finansowego, które pozwoliłoby zmniejszać powstałe zadłużenie wobec swoich wierzycieli.

W jaki sposób postąpić, kiedy szpital miesiącami nie płaci za faktury?

Rekomendujemy podjąć następujące kroki:

  • Rzetelnie przeanalizować sytuację materialną jednostki (szpitala), w tym zweryfikować wartość udzielonych kontraktów
  • Rozpocząć skuteczne mediacje z zadłużoną jednostką szpitalną, celem ustalenia realnego harmonogramu spłat, uwzględniając przy tym kondycję finansową szpitala
  • Jeżeli została zawarta ugoda, wówczas obowiązkowo, systematycznie monitorować terminowość wpływu rat zgodnie z zwartym harmonogramem

Dodatkowo:

Zgodnie z zawartą umową, każdy szpital opóźniający się z zapłatą zobowiązań wobec dostawców, zgodnie z umową zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za powstałe opóźnienia.

Radzimy zatem w zawieranych porozumieniach spłaty (ugodach) uwzględniać wysokość należnych (wierzycielowi) odsetek, których wartość w 2020 roku wynosi 9,5 % w skali roku.

Pamiętaj!

Tylko systematyczna kontrola i monitorowanie stanu należności wymagalnych oraz systematyczny kontakt z działem finansowym odpowiedniej jednostki szpitalnej dyscyplinują szpital do spłaty jego zobowiązań.

Dlaczego o tym piszemy?

Dlatego, że od ponad 10 lat jako kancelaria pomagamy dostawcom szpitalnym w monitorowaniu i dochodzeniu ich należności,  a dzięki:

  • Zawieraniu porozumień w spłacie, zmniejszamy okres przeterminowań faktur wymagalnych
  • Dostosowujemy spłatę zobowiązań do zdolności finansowej szpitala, który partycypuje w kosztach zamrożenia kapitału naszych Partnerów (dostawców), regulując należne dostawcom (wierzycielom) odsetki ustawowe.

 

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej i z większym spokojem prowadzić swój biznes, zadzwoń lub napisz do nas:

☎   722 33 55 33  📧 tbn@dogmatystemy.pl

Podpowiemy Tobie, w jaki sposób zapanować nad sytuacją, która, na pierwszy rzut oka, wydaje się bardzo trudna. Doradzimy też, co należy zrobić, by, pomimo braku zapłaty za faktury, zachować ciągłość dostaw i zabezpieczyć swoją firmę przed stratami.

Dobrego zarządzania firmowymi pieniędzmi!

 

[1] Ministerstwo Rozwoju, https://www.gov.pl/web/rozwoj/prawo-zamowien-publicznych

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Zmiany w E-Sądzie!

Wysokość Odsetek Ustawowych w 2020 roku

Pobierz gotowy wzór umowy


 

Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy