Doręczenie Nakazu Zapłaty Przez Komornika

Doręczenie Nakazu Zapłaty Przez Komornika

W dzisiejszej porcji wiedzy opiszemy temat:  doręczenie nakazu zapłaty przez komornika. Opowiemy z praktycznej strony w jaki sposób została przesłana i oznaczona przez sąd korespondencja, kierowana do wierzyciela lub pełnomocnika wierzyciela, która w świetle nowych przepisów prawa powinna zostać doręczona przez komornika.

Zmiany, które zapoczątkowały nowy rodzaj doręczeń nakazu zapłaty

Wiemy, że koniec 2019 i początek 2020 roku przyniósł szereg zmian w procedurze cywilnej. Jedną z takich zmian jest zniesienie fikcji doręczenia w zakresie doręczeń sądowych dla konsumentów.

Jednoosobowy Przedsiębiorca = Konsument

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na mocy nowych zasad będzie traktowany jako konsument, a nie jako przedsiębiorca.

Czego dotyczyła zniesiona fikcja doręczenia?

Fikcja doręczenia oznaczała, że jeżeli dana osoba nie odbierze pisma, pomimo dwukrotnego awizowania, pismo wraca do sądu i wówczas sąd uznaje je za doręczone. Całkowity koszt doręczenia pisma wynosił równowartość wysyłki listu oraz jego zwrotu (łącznie suma nie przekraczała 10 zł i był to koszt, który ponosił sąd).

Doręczenie nakazu zapłaty przez komornika w praktyce

Obecnie, po wprowadzonych zmianach, doręczenie wygląda następująco:

  • List w pierwszej kolejności wysyłany jest zwykłym trybem za pośrednictwem poczty i standardowo będzie dwukrotne awizowany.
  • Jeśli w tym czasie nie zostanie odebrany, list wraca do sądu i sąd wzywa powoda (wierzyciela) do ustalenia adresu przy pomocy komornika.

Powód (wierzyciel) ma na to 2 miesiące, czyli w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania o doręczeniu komorniczym, ma dołączyć do akt potwierdzenie doręczenia pisma. Może również zwrócić pismo i wskazać aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Nowy adres będzie mógł ustalić komornik, korzystając z bazy ZUS i banków.

Pamiętaj!

Jeżeli obie te czynności nie pozwolą na pozytywne zweryfikowanie miejsca zamieszkania pozwanego (dłużnika) i doręczenia mu pisma sąd zawiesi postępowanie. Jeśli nie podejmiemy postępowania w ciągu 3 miesięcy sąd je umorzy.

Dodatkowe opłaty za doręczenie nakazu zapłaty przez komornika

Za doręczenie pod jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia – opłata wyniesie 60 złotych. Ponadto komornikowi przysługiwała będzie opłata w wysokości 20 zł, jeśli odległość między siedzibą kancelarii, a miejscem czynności przekracza 10 km, dodatkowo za ustalenie aktualnego adresu opłata wyniesie 40 zł. Sumując wszystkie koszty, za doręczenie jednego listu opłata może wynieść nawet 120 złotych.

Pamiętaj!

Opłatę za komornicze doręczenie nakazu zapłaty, pokrywa strona przegrywająca, ale komornik będzie wzywał powoda (wierzyciela) do opłacenia zaliczki za doręczenie, a zatem na początku obciąży ona powoda, czyli wierzyciela.

Praktyka dot. doręczeń nakazu zapłaty przez komornika

Sądy podeszły bardzo poważnie do tematu doręczeń za pomocą komornika sądowego.

Jak wygląda doręczenie?

W praktyce sąd, do którego skierowany został pozew, wysyła zobowiązanie, a wraz z nim oddzielnie zapieczętowaną kopertę.

Co zawiera samo zobowiązanie?

Zobowiązanie zawiera pouczenie o zakazie otwarcia dołączonej zapieczętowanej koperty pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 267 § 1 kodeksu karnego, zawiera również informację o braku możliwości skutecznego doręczenia pisma i zobowiązanie do doręczenia załączonego w zapieczętowanej kopercie pisma przy pomocy komornika sądowego.

Niestety przygotowana przez sąd zapieczętowana koperta z nakazem zapłaty, jest słabo oznaczona, dlatego też istnieje ryzyko, że powód (wierzyciel), który ją otrzyma, może ją otworzyć, zanim przeczyta treść zobowiązania. Na samej zapieczętowanej kopercie widnieje sąd, jako nadawca, a adresat jako pozwany, ale nie ma na niej żadnej uwagi, np. nie otwierać.  Jednym słowem nie ma dodatkowej adnotacji, która mogłaby powstrzymać adresata przed rozpieczętowaniem koperty.

Radzimy!

Biorąc pod uwagę doświadczenia praktyczne, w których otrzymując list, zazwyczaj zaczynamy od otwierania koperty i zapoznania się z korespondencją, a dopiero później analizujemy treść, radzimy zmienić nawyki i rozpocząć od zweryfikowania nadawcy i dokładnej informacji, do kogo dana korespondencja jest skierowana.

Od razu nasuwa się pytanie: Czy w przypadku otwarcia korespondencji przeznaczonej faktycznie dla strony pozwanej, sądy będą chciały pociągać powodów do odpowiedzialności z art. 267 § 1 kodeksu karnego? Na to pytanie odpowiedzi udzielić będzie można dopiero po pewnym czasie, kiedy wykształtuje się praktyka sądów w tym zakresie.

Czy doręczenie komornicze to dobry pomysł i czy komornicy sądowi faktycznie będą starali się należycie doręczać pisma?

W ocenie wielu osób, skuteczność komorników będzie niewielka, nie każdy będzie chciał poszukiwać dłużników. Zapewne zostanie wykonana jedna czynność, która może nie przynieść oczekiwanego efektu, gdyż dłużnika nie zastanie się pod wskazanym adresem. Ponadto niezależnie od tego ile razy komornicy podejdą pod adres dłużnika, zgodnie z przepisami prawa, za te czynności należy im się tylko 60 zł. A zatem, czy  komornicy za należne im 60 zł będą wielokrotnie powtarzać czynności dot. doręczenia nakazu zapłaty? Na to pytanie, również dopiero za jakiś czas powinniśmy uzyskać odpowiedź.

Czytaj, wiedz więcej i świadomie zarządzaj firmowymi finansami.

A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego sporządzania umów czy ich zabezpieczenia lub  też dochodzenia należności z zawartych umów, wystarczy, że skontaktujesz się z nami.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania:

zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Zmiany w E-Sądzie!

Wysokość Odsetek Ustawowych w 2020 roku

Pobierz gotowy wzór umowy


 

Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy