Stan Zagrożenia Epidemicznego-Specustawa

Stan Zagrożenia Epidemicznego-Specustawa

Wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego i przyjęto ustawę „antykoronawirusową”, mającą chronić polskich obywateli przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W dzisiejszym artykule opiszemy najważniejsze, podjęte przez rząd, środki ochrony oraz uprawnienia wynikające z przyjętej ustawy.

Stan zagrożenia epidemicznego – Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  definiuje stan zagrożenia epidemicznego jako sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych. Co więcej, ustawa ta definiuje również samo pojęcie epidemii wskazując, że epidemią jest wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.

Restrykcyjne działania, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, która nie ominęła także Polski, rząd postanowił wprowadzić restrykcyjne działania celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby. Jednym z takich działań jest właśnie wprowadzenie w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Co to oznacza stan zagrożenia epidemicznego?

 Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego pozwala na szerokie możliwości ograniczenie praw i wolności człowieka, część z nich została już wprowadzona w naszym kraju.

W szczególności wskazujemy najistotniejsze elementy mające znaczenie dla każdego z nas:

 • Zamknięto wszystkie placówki oświatowe – szkoły, przedszkola, żłobki, kluby malucha, świetlice itp.
 • Przywrócono granice i kontrole graniczne, zaś obywatele Polski po przekroczeniu granicy zostali skierowani na obowiązkową 14 dniową kwarantannę. Dodatkowo wprowadzono również zakaz wjazdu obcokrajowców, z pewnymi drobnymi wyjątkami.
 • Wstrzymano międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie i połączenia kolejowe, zaś polskie linie lotnicze LOT przejęły funkcję samolotów czarterowych, których zadaniem jest umożliwienie powrotu do kraju Polaków przebywających poza jego granicami.
 • Ograniczono działalność galerii handlowych: czynne są w nich tylko sklepy spożywcze, pralnie, apteki i drogerie.
 • Zamknięto restauracje, puby i bary, jedzenie dostępne jest tylko z możliwością dostawy do domu.
 • Zamknięto znaczną część działalności rozrywkowej, w tym kina, baseny, sale zabaw dla dzieci.
 • Odwołano wszelkie imprezy masowe.
 • Ograniczono wszelkiego rodzaju zgromadzenia powyżej 50 osób, pozostawiając tym samym możliwość spotkań do 50 osób.

Stan zagrożenia epidemicznego – specustawa „antykoronawirusowa”

To ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Tak zwana specustawa koronawirusowa, obowiązuje na terytorium RP od 08 marca 2020 r. i jej celem jest określenie zasad oraz trybu podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Jakie uprawienia w praktyce daje ustawa?

Określono zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zasady finansowania tych świadczeń.

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z przeciwdziałaniem COVID-19 są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister zdrowia. Finansowanie odbywa się w formie opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania tych świadczeń oraz ceny odpowiadającej liczbie i rodzajowi świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z COVID-19

Uprawnienie do zobowiązania m. in podmiotów wykonujących działalność leczniczą do podejmowania określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz udostępnienia niezbędnych informacji.

Obowiązek hospitalizacji i 14 dniowej kwarantanny

Osoby podejrzane o zachorowanie podlegają obowiązkowej hospitalizacji, a osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi, podlegają obowiązkowej 14 dniowej kwarantannie.

Sytuacja przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i specustawy!

Pamiętajmy, że wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oraz uchwalenie specustawy, daje szereg uprawnień, różnym podmiotom w różnym zakresie. Nie sposób wskazać wszystkich zmian, ale warto wskazać te, które zostały już w praktyce wykorzystane i które w sposób bezpośredni dotyczą przedsiębiorców:

 • Możliwość zawieszenia opłacania składek ZUS na okres do 3 miesięcy.
 • Możliwość odroczenia spłaty kredytów czy pożyczek, ale w tym wypadku decyzja dotycząca formy i kształtu tego uprawnienia, będzie podejmowana samodzielnie, przez poszczególne Banki.
 • W dniu 17 marca 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,5%, co oznacza w praktyce również zmianę wysokości odsetek.

A zatem należne odsetki ustawowe po obniżeniu o 0,5 punktu procentowego,  należy obniżyć w następujący sposób:

 • odsetki kapitałowe – z 5% na 4,5%
 • maksymalne odsetki kapitałowe – 9 %
 • odsetki za opóźnienie – z 7 % na 6,5 %
 • maksymalnie odsetki za opóźnienie – 13 %
 • odsetki handlowe w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym – z 9,5 % na 9 %
 • odsetki handlowe w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym – z 11,5 % na 11 %

Wiemy, że w obliczu obecnej sytuacji, podstawowe zmiany, wprowadzone przez rząd, są niewystarczające by wesprzeć mikro i małych przedsiębiorców, którzy najbardziej ucierpią. Będziemy na bieżąco śledzić zmiany, ponieważ  zapowiadane jest wprowadzenie szeroko rozumianego pakietu pomocy dla tych przedsiębiorców, których dotknął bezpośrednio stan zagrożenia epidemicznego.

Pamiętajmy jednak o  zdrowiu swoim i najbliższych, nikt nie spodziewał się, że kiedykolwiek, my wszyscy, bez wyjątku, znajdziemy się w tak trudnej sytuacji, dlatego ważne jest przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, spokój i opanowanie.

Życzymy Dobrego Zdrowia!


Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej i z większym spokojem poprowadzić swój biznes, kiedy sytuacja się uspokoi,  zadzwoń lub napisz do nas:

☎   722 33 55 33  📧 tbn@dogmatystemy.pl

Podpowiemy Tobie, w jaki sposób weryfikować wiarygodność Klientów, doradzimy, co należy zrobić, by, pomimo braku zapłaty za faktury, zachować ciągłość dostaw i zabezpieczyć swoją firmę.


Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Zmiany w E-Sądzie!

Wysokość Odsetek Ustawowych w 2020 roku

Pobierz gotowy wzór umowy


 

 

Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy