Zadłużenie Szpitali – Dostawcy Mają Kłopot!

Zadłużenie Szpitali – Dostawcy Mają Kłopot!

Zadłużenie Szpitali – Zachwiana Płynność Finansowa Dostawców!

Utrzymujące się zadłużenie szpitali niekorzystnie wpływa na kondycję i płynność finansową firm, które współpracują z jednostkami szpitalnymi, wykonują wobec nich usługi i dostarczają towary. Dostawcy szpitalni mają spore wyzwanie: pierwsze z nich to wygranie przetargu, w którym, niestety, priorytetem jest cena. Drugie wyzwanie to długie terminy płatności, które zagrażają płynności finansowej firmy. Trzecie wyzwanie to utrzymanie ciągłości dostaw. Jak wygląda współpraca na linii dostawca – szpital? Sprawdźmy.

Wygrany przetarg i co dalej?

W znakomitej większości współpraca dostawcy ze szpitalem rozpoczyna się od wygrania przetargów publiczno-prawnych, gdzie kluczową rolę odgrywa cena. By wygrać przetarg, Przedsiębiorcy, proponują bardzo konkurencyjne ceny towarów i usług. Często są to propozycje na granicy zyskowności. Jeśli dołożymy do tego długi czas oczekiwania na uzyskanie zapłaty za wystawioną fakturę i utrzymanie ciągłości dostaw, widzimy, przed jak dużym wzywaniem stoją dostawcy szpitalni, którzy muszą włożyć ogromny wysiłek, by przetrwać kolejne tygodnie czy miesiące.

Szpitale mają się lepiej

Bieżące zobowiązania szpitali (SPZOZ) liczą ok. 1,47 mld złotych. Jednak, w porównaniu do przeszłości,  sytuacja uległa znacznej poprawie: w poprzednim roku zobowiązania przekraczały sumę 1,7 mld złotych, a jeszcze w 2004 zadłużenie SPZOZ-ów sięgało prawie 5,9 mld zł[1]. Obecnie znakomita większość jednostek szpitalnych ma się bardzo dobrze i stanowi to 73 % wszystkich SPZOZ-ów. Większość powstałych zobowiązań w 80 % generuje tylko 50 jednostek SPZOZ-ów.

Większość powstałych zobowiązań w 80 % generuje tylko 50 jednostek SPZOZ-ów.

Trudna “50-siątka”

Kontrahenci współpracujący ze wspomnianą „50” znacznie dłużej czekają na zapłatę swoich faktur. Suma zobowiązań jednostek szpitalnych (SPZOZ-ów), dla których organem sprawującym nadzór jest powiat lub miasto na prawach powiatu, na koniec I kwartału 2018 roku wyniosła 537,2 mln złotych. Natomiast dwa lata wcześniej, na koniec 2016 roku, kwota zaległych należności wynosiła aż 685,7 mln złotych[2].

Wiemy również, że ponad połowa zobowiązań wobec dostawców towarów i usług, w największym stopniu dotyczy środków pierwszej potrzeby, czyli:

  • leków
  • materiałów opatrunkowych
  • sprzętu

Negocjuj

Pamiętajmy, że zawsze można wyjść naprzeciw powstałej sytuacji i rozpocząć dialog, który sprawi, że szpital spłaci zaległe zobowiązania. Skuteczne negocjacje pozwolą uzgodnić realny harmonogram wpłat, uwzględniający możliwości płatnicze danej jednostki szpitalnej. Kluczowa w tej sytuacji jest próba rozwiązania problemu, który, pozostawiony sam sobie, najprawdopodobniej się pogłębi. Negocjacje zapewnią bezpieczną współpracę dwóm stronom, zaoszczędzą nerwy i zmniejszą ryzyko powstania zatoru płatniczego.

Negocjacje zapewnią bezpieczną współpracę dwóm stronom, zaoszczędzą nerwy i zmniejszą ryzyko powstania zatoru płatniczego.

Najważniejsze jest przecież ratowanie ludzkiego życia! Zapewnienie ciągłości dostaw specjalistom pracującym w zadłużonych placówkach, by wykonywali swoją pracę najlepiej, jak potrafią!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wzmocnić płynność finansową swojej firmy, z sukcesem i spokojem współpracować z jednostkami szpitalnymi, zapraszamy do kontaktu:

Infolinia: 722 33 55 33
E-mail: medfin@dogmatsystemy.pl

Kinga Janus
Dyrektor działu sprzedaży i obsługi klienta
w firmie rodzinnej Dogmat Systemy SA

[1]Ministerstwo Zdrowia –„Poprawia się sytuacja finansowa szpitali” 04.09.2018 r.
[2]Ministerstwo Zdrowia –„Poprawia się sytuacja finansowa szpitali” 04.09.2018 r.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy