Audyt Standardów Marki

Audyt Standardów Marki

Audyt standardów marki, czym jest i dlaczego warto weryfikować wprowadzone standardy i procedury? Jeszcze kilkanaście lat temu audyt kojarzył nam się głównie z działem księgowości i dokumentacją finansową. Jednak na przestrzeni lat, audyt zyskał na popularności. Dziś prawie każda branża przeprowadza audyty weryfikujące zgodność z określonymi procedurami, wprowadzonymi normami, czy wzorcami i zazwyczaj są one czynnością systematyczną i obowiązkową.

W dzisiejszej porcji wiedzy skupimy się na audycie standardów marki realizowanym dla branży motoryzacyjnej.

Audyt standardów marki – dlaczego warto?

Zdecydowanie w ramach realizacji audytów standardów i zebranych danych, wynika, że regularne badanie wprowadzonych norm powoduje zwiększenie ich przestrzegania i zrozumienia. A to z kolei wpływa na zwiększenie zainteresowania klientów produktami marki, zwiększenie sprzedaży i buduje przywiązanie klienta do marki.

Czym są standardy marki?

Standardy marki to kryteria ustalone przez koncern danej marki. Kryteria, które obowiązują wszystkich partnerów marki.  Nadrzędnym ich celem jest budowanie i rozwijanie wizerunku marki. Najczęściej standardy wprowadzane przez koncerny dotyczą między innymi:

 1. Wyposażenia punktów sprzedaży i usług serwisowych.
 2. Obsługi Klienta.
 3. Kampanii reklamowych oraz informacyjnych.
 4. Częstotliwości i jakości kontaktów z Klientami.
 5. Znajomości produktów marki.
 6. Znajomości aktualnej polityki handlowej.
 7. Obsługi posprzedażowej.
 8. Magazynowania produktów.
 9. Innych, dodatkowych standardów wprowadzonych przez dane marki w celu wzmocnienia produktu.

Audyt standardów marki w branży Automotiv

Od wielu lat audytujemy wprowadzone w branży Automotiv standardy marki. Z naszego doświadczenia, w pierwszym etapie audytu spełnienie standardów odnotowujemy na poziomie 62%.

Co robimy dalej?

Po pierwsze – na podstawie wyników audytu ustalamy obszary wymagające poprawy, wskazujemy również  silne strony audytowanej przez nas sieci sprzedaży.

Po drugie – po wdrożeniu zaleceń audytowych i przeprowadzeniu ponownego audytu po okresie 6 miesięcy, porównujemy wyniki. W rezultacie, w większości przypadków odnotowujemy wzrost poziomu realizacji standardów sprzedaży marki o około 19%.

W przypadku obszaru usług serwisowych, odnotowujemy podobne wyniki.

Wyzwania branży Automotiv w roku bieżącym?

Bez wątpienia obserwujemy znaczny spadek sprzedaży nowych pojazdów. O trudnościach i prognozach specjaliści wspominali już w 2021 roku. Nadal  trudności z dostępnością niektórych surowców i komponentów ma wpływa na zmianę cen pojazdów i ich dostępność. A tegoroczna, znaczna podwyżka stóp procentowych również nie napawa optymizmem. Wyzwania są sporę i z pewnością niekorzystnie wpływają na zmiany w funkcjonowaniu części dealerów. Dodatkowo nie pomagają też liczne zmiany personalne w strukturach obsługi i sprzedaży.

Co za tym idzie, w obecnych realiach przestrzeganie standardów marki, dla części dealerów stanowi spore wyzwanie. O poziomie realizacji standardów marki, warto wiedzieć i rozmawiać, zwłaszcza o przyczynach odstępstw. A w najtrudniejszych obszarach udzielać wsparcia. Zwracamy, szczególnie uwagę na konieczność przeszkolenia nowych członków zespołu i ich właściwie wdrożenie w standardy danej marki.

Przestrzeganie Zasad Bezpieczeństwa – Audyt Standardów – Weryfikacja i Ochrona

W ramach prowadzanych audytów weryfikujemy również przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony w miejscach przechowywania i sprzedaży produktów. Oceniamy ryzyko wizerunkowe związane z nieprzestrzeganiem zarówno standardów marki oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony.

Z naszych doświadczeń – audyty dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony realizowane w punktach magazynowania produktów i obsługi klienta, w pierwszym etapie audytu, uzyskują maksymalny wynik 66%.

Jak postąpić, kiedy wynik audytu jest niepokojący?

Najważniejsze to wskazać obszary krytyczne, wymagające natychmiastowej poprawy. I analogicznie jak przy standardach marki, wdrożyć zalecenia po audytowe, maksymalnie w okresie 2 miesięcy,  do czasu kolejnego badania. W rezultacie, po drugim przeprowadzanym audycie, potwierdzamy usunięcie obszarów krytycznych w 100% w audytowanej sieci. Wynik ten przekłada się na wzrost poziomu bezpieczeństwa i ochrony, średnio do poziomu 86%.

Warto dodać, że w obszarze naruszeń zasad bezpieczeństwa i ochrony w przypadku zdarzenia szkodowego, nie będzie można liczyć na ochronę ubezpieczeniową.

Co ważne, zaobserwowaliśmy również, że ujawnione nieprawidłowości często stanowią naruszenie przepisów prawa i narażają na konsekwencje finansowe, roszczenia cywilne oraz odpowiedzialność karną.

W tym konkretnym przypadku, rekomendujemy:

 1. Wewnętrzne przeprowadzenie audytu w ramach własnej struktury i zasobów, wdrożenie procesu zmian i usunięcie nieprawidłowości.
 2. Skorzystanie z zewnętrznych podmiotów audytujących, specjalizujących się w ustalaniu obszarów ryzyka. Wdrożenie zaleceń i procedur po audytowych oraz usunięcie obszarów ryzyka.

W obu przypadkach warto przeprowadzać audyty nie rzadziej niż raz w roku.

PODSUMOWANIE

Marka, która szczególnie zwraca uwagę na zwiększanie satysfakcji swoich klientów, a  satysfakcja przekłada się bezpośrednio na zyski, już dawno w ramach procesów zarządzania kanałami sprzedaży, wdrożyła standardy. Następnie zapoznała z nią poszczególne podmioty w kanale sprzedaży, po czym przystąpiła do weryfikacji ich przestrzegania. Bywa również tak, że marka wdrożyła, a nie weryfikuje ich lub robi to nie systematycznie, w takich przypadkach radzimy, szybko dokonać zmian. Systematyczny i szczegółowy audyt pomoże zweryfikować obszary najbardziej wrażliwe, ocenić stopień ich wdrożenia i realizacji, następnie wprowadzić zmiany i zminimalizować ryzyko ewentualnych strat.


Jeżeli szukasz optymalnego rozwiązania i sposobu skutecznej weryfikacji wprowadzonych standardów, skontaktuj się z nami. 

Spójrz co możemy dla Ciebie zrobić: Audyt Dążenie do Doskonałości. Wiedza. Przewaga. Spokój.

Chętnie podzielimy się wiedzą i doświadczeniem, zaplanujemy proces i wskażemy najwrażliwsze obszary mające wpływa na skuteczne zarządzanie standardami w Twojej branży.

Zapraszamy do kontaktu:

☎ 722 33 55 33  @ audyt@dogmatsystemy.pl


Zapraszamy również do konsultacji prawnych, związanych ze sporządzaniem umów współpracy, umów handlowych, prawnym zabezpieczeniem umów, weryfikacją wypłacalności klientów przed zawarciem umowy oraz polubownym i prawnym dochodzeniem należności.

Dogmat Systemy Services
Od 23 lat skutecznie dochodzimy należności B2B
Od 17 lat audytujemy sieci dealerskie branży motoryzacyjnej


Monika Giec
Dyrektor Departamentu Windykacji i Audytu
Dogmat Systemy Services Sp z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!

Sięgaj po więcej:

Audyt Branży Motoryzacyjnej – Reeksport

Negocjacje Terenowe – Dlaczego Warto?

Pobierz gotowy wzór UGODY


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie dokument UGODY.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Ugody