Aktualizacja Odsetek Ustawowych

Aktualizacja Odsetek Ustawowych

Aktualizacja odsetek ustawowych po ostatniej podwyżce stóp procentowych, nie napawa optymizmem i choć zgodnie z prognozami finansistów oczekiwaliśmy na ponowny wzrost, wielu przedsiębiorców nie jest na to gotowa. Szykuje się kolejna fala niewypłacalności – bądźcie ostrożni zawierając nowe transakcje z odroczonym terminem płatności‼️

O ile nastąpił wzrost?

Tym razem z prognozowanych 0,75 pp, Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe o 0,5 pp.

Prezentujemy wysokość poszczególnych stóp procentowych od dnia 08 lipca 2022 r., przy wzroście stopy referencyjnej do wysokości 6,5 %?

Wysokości odsetek kapitałowych i odsetek za opóźnienia:

Rodzaje odsetek  Obowiązująca stawka odsetek
Odsetki ustawowe/kapitałowe/ 10% w stosunku rocznym
Maksymalne odsetki ustawowe /kapitałowe/ 20% w stosunku rocznym
Odsetki za opóźnienia 12% w stosunku rocznym
Maksymalne odsetki za opóźnienia 24% w stosunku rocznym

Podstawa prawna dotycząca naliczenia odsetek:

  • kapitałowych: art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego
  • odsetek za opóźnienia: art. 481 § 2 Kodeksu Cywilnego

W prosty sposób, czym są odsetki kapitałowe oraz odsetki za opóźnienia pisaliśmy już w poprzednim ARTYKULE.

Dla zobrazowania zmian, aktualizujemy również pozostałe stopy procentowe NBP, które po 0,5 pp kształtują się następująco:

Rodzaj stopy % Obowiązująca stawka roczna
lombardowa 7%
depozytowa 6%
redyskontowa weksli 6,55%
dyskontowa weksli 6,60%

Aktualizacja odsetek ustawowych w transakcjach handlowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom (art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. ).  Od 01 lipca również wzrosła wartość odsetek w B2B.

Rodzaj podmiotu Wysokość odsetek, obowiązująca od 01 lipca do 31 grudnia br.
podmiot publiczny będący podmiotem
leczniczym
14%

stopa referencyjna NBP obowiązująca w dniu 01.07.2022 r. + 8%

podmiot inny niż publiczny będący podmiotem leczniczym 16%

stopa referencyjna NBP obowiązująca w dniu 01.07.2022 r. + 10%

 

A jak kształtowała się wysokość stóp procentowych przed pandemią, w czasie pandemii w 2021 roku, porównując z bieżącą wysokością?

 

Stopa procentowa Wysokość stóp procentowych przed pandemią w marcu 2020 r. Wysokość stóp procentowych w czasie pandemii, stan ten utrzymywał się do początku października 2021 r. Wysokość stóp procentowych od dnia 08 lipca 2022 r.
referencyjna 1,5% 0,10% 6,50%
lombardowa 2,5% 0,50% 7,00%
depozytowa 0,50% 0,00% 6,00%
redyskontowa weksli 1,75% 0,11% 6,55%
dyskontowa weksli 0,12% 6,60%

 

Na bieżąco sprawdzaj wysokość odsetek ustawowych

Bez wątpienia prawidłowe wyliczenie przysługujących wierzycielom odsetek ma ogromne znaczenie, szczególnie w procesie dochodzenia należności. Ze względu na częste zmiany stóp procentowych, na bieżąco monitoruj swoje należności, weryfikuj wysokość odsetek ustawowych i dbaj o płynność finansową firmy.


Spójrz co możemy dla Ciebie zrobić?

#Doświadczenie #Zespół #Sukces #PonadPrzeciętnaSkuteczność

A jeżeli i Ty chciałbyś skorzystać z naszego wsparcia, sprawdzić jak działamy i jaką skuteczność osiągamy.


Zapraszamy Cię do kontaktu:

722 33 55 33 lub 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Możesz również skorzystać z konsultacji prawnych, związanych z weryfikacją lub sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem oraz polubownym i prawnym dochodzeniem należności.

 Dogmat Systemy Services


Kinga Janus
Dyrektor Działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services Sp z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Sprawdź Klienta i Ustal Limit Kupiecki

Odpowiedzialność Karna SŁUPA

Pobierz gotowy wzór Umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy