Dane Alarmują – Rośnie Niewypłacalność wśród Firm

Dane Alarmują – Rośnie Niewypłacalność wśród Firm

Z początkiem nowego roku wzrosła niewypłacalność polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Już w styczniu br. bankructwo ogłosiło 82 firmy pokazując, tym samym, 19% tendencję wzrostową względem poprzedniego roku. Zobacz, jak zabezpieczyć się przed współpracą z kontrahentem, który jest niewypłacalny.

 

Brak zdolności do zapłaty

Pojęcie niewypłacalności jest jednoznaczne w rozumieniu ekonomiczno-finansowym i oznacza brak zdolności do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli. Jednym słowem, zobowiązany do spłaty przedsiębiorca nie ma pieniędzy na uregulowanie wszystkich swoich zobowiązań.

Najbardziej dotknięte niewypłacalnością są firmy z sektora produkcyjnego, sprzedaży hurtowej oraz świadczenia usług.

Niskie marże – duży kłopot małych, lokalnych firm

Niejednokrotnie czynnikiem, który doprowadza firmy do niewypłacalności, jest zbyt niska marża. Przedsiębiorcy, którzy chcą być konkurencyjni na rynku, próbują budować swoją przewagę w oparciu o cenę. Niestety, to pierwszy krok do niewypłacalności, bo zbyt niskie marże są nierentowne dla firmy. Pierwszym symptomem niewypłacalności jest notorycznie trwający zator płatniczy oraz brak systematyczności i konsekwencji w egzekwowaniu należności.

Ponadto sprzedaż towarów niskomarżowych spowodowana jest brakiem środków na uzyskanie lepszych warunków zakupu. Przedsiębiorca niejednokrotnie wpada w błędne koło, bo nie może zawalczyć o nowy rynek zbytu, zdobyć nowych kontrahentów i zwiększyć sprzedaży. Często „zakładnikami” takiej sytuacji są małe firmy lokalne, którym bardzo trudno jest konkurować z większymi, ogólnopolskimi graczami.

 

Zwiększone koszty wynagrodzeń i brak pracowników

Swoją cegiełkę do niewypłacalności polskich firm z sektora MŚP dokładają również zwiększone koszty wynagrodzeń oraz trudności w pozyskaniu pracowników. Dla małego lub średniego przedsiębiorcy koszty wynagrodzeń stanowią największą część w stosunku do pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem przedsiębiorstwa. W czołówce województw, w których odnotowano największą niewypłacalność firm, pozostają województwa mazowieckie oraz śląskie.

 

Zabezpieczenie współpracy i Twoich pieniędzy

Jednak, mimo alarmujących danych,  możesz skutecznie ochronić się przed ryzykowaną współpracą. Radzimy abyś:

  • analizował pierwsze symptomy niewypłacalności współpracującego z Tobą kontrahenta
  • chronił swoje środki poprzez weryfikację kontrahentów, którym sprzedajesz towar lub wykonujesz usługę
  • systematycznie monitorował należności

Dzięki tym czynnościom zminimalizujesz ryzyko nieotrzymania swoich pieniędzy od upadającego kontrahenta! To niezmiernie ważne, bo:

Już na wczesnym etapie zdiagnozowania problemu niewypłacalności naszego kontrahenta, przedsiębiorca /wierzyciel/  ograniczy lub/i wstrzyma sprzedaż swoich towarów lub usług, a należne pieniądze odzyska w całości.

Dlatego zachęcamy do regularnego sprawdzania w internetowym monitorze sądowo-gospodarczym kontrahentów, wobec których rozpoczęto postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne: https://www.imsig.pl/ Dzięki prewencji zwiększysz bezpieczeństwo i komfort współpracy.

 

Kinga Janus
Dogmat Systemy S.A.

Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, Rocznik 2018 oraz analiza przeprowadzona przez firmę Euler Hermes

 

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy