Ewidencjonowanie Faktur – Faktoring

Ewidencjonowanie Faktur – Faktoring

Ewidencjonowanie Faktur – Faktoring.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP coraz częściej korzystają z możliwości, jakie daje im finansowanie faktur, czyli faktoring. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się: czym jest faktoring pełny i faktoring niepełny oraz w jakich sytuacjach przynosi największe korzyści. Ale to nie wszystko. Powiemy też o poprawnym i rzetelnym ewidencjonowaniu finansowanych faktur w księgach. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że sprawozdanie finansowe jest poprawne. Zaczynamy.

Faktoring pełny i niepełny – różnica

Przez ostatnich kilka lat obserwujemy wzrost możliwości finansowania działań firm z sektora MŚP.
Z roku na rok faktoring cieszy się coraz większą popularnością.

Faktoranci (przedsiębiorcy), w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, sytuacji finansowej czy skali działania, mogą skorzystać z dwóch najpopularniejszych form faktoringu: faktoringu pełnego (bez regresu) lub niepełnego (z regresem). Te dwie formy pozyskania środków różnią się skalą ryzyka.

Istotą faktoringu pełnego jest przejęcie przez faktora (firmy udzielającej finansowania) ryzyka niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu poprzez cesję wierzytelności. Faktoring niepełny polega na wykupie przez faktora należności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców swojego klienta. W sytuacji, gdy klienci faktoranta nie uregulują w terminie swoich należności, to faktorant jest zobowiązany do zwrotu faktorowi finansowanej kwoty.

Kiedy faktorig najbardziej się opłaca?

Przedterminowe finansowanie faktur jest świetną alternatywą dla kredytu czy pożyczki, w chwili gdy przedsiębiorcy:

  • Wystawiają faktury z bardzo długim terminem płatności
  • Nie mają jeszcze wypracowanej zdolności kredytowej ze względu na krótki okres prowadzenia działalności
  • Jest to również idealna opcja dla stabilnych firm, które, dzięki faktoringowi, zapewniają sobie płynność finansową na równomiernym poziomie

Ewidencjonowanie faktur w księgach

Najważniejsze jest świadome korzystanie z możliwości, jakie daje faktoring.
Skorzystanie z faktoringu wiąże się również z odpowiednią ewidencją uzyskanego finansowania w księgach rachunkowych. Faktoring jest dodatkowym finansowaniem i, w zależności od swojej formy, wymaga odpowiedniej ewidencji w księgach rachunkowych. Zobacz, jak powinna wyglądać prawidłowa dekretacja finansowanych faktur.

Dekretacja faktoringu

Dekretacja faktoringu pełnego

  1. PK – przejęcie przez bank wierzytelności na podstawie umowy faktoringu właściwego:

WN 24 (Rozrachunki z faktorem)       / MA 20 (Rozrachunku z odbiorcami)

  1. WB – wpływ środków pieniężnych ze sprzedaży wierzytelności:

WN 13-0 (Rachunek bankowy)           / MA 24 (Rozrachunki z faktorem)

Dekretacja faktoringu niepełnego

  1. WB – otrzymanie środków od faktora (bez potrącenia wynagrodzenia faktora):

WN 13-0 (Rachunek bankowy)           / MA 24 (Rozrachunki z faktorem)

lub

1a. WB – otrzymanie środków od faktora (z potrąceniem wynagrodzenia faktora):

WN 13-0 (Rachunek bankowy)           / MA 24 (Rozrachunki z faktorem) – pełna kwota faktoringu

WN 20 (Rozrachunki z dostawcami-faktor)  / 13-0 (Rachunek bankowy) – kwota faktury za usługę

  1. PK – rozliczenie wierzytelności pod datą uzyskania informacji od faktora o uregulowaniu zapłaty przez dłużnika:

WN 24 (Rozrachunki z faktorem)       / MA 20 (Rozrachunku z odbiorcami)

lub

2a.  PK – w sytuacji, gdy dłużnik faktoringowy wpłaca środki bezpośrednio do faktoranta, a następnie faktorant przelewa środki do faktora:

WN 13-0 (Rachunek bankowy)           / MA 20 (Rozrachunki z odbiorcami)

WN 24 (Rozrachunki z faktorem)       / MA 13-0 (Rachunek bankowy)

Prawidłowe ewidencjonowanie faktur  jest bardzo ważne

Poprawne i rzetelne ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji jest bardzo ważne w chwili sporządzania sprawozdania finansowego.

Do głównych cech sprawozdania finansowego należą:

  • Wiarygodność
  • Przydatność
  • Kompletność

Pamiętaj!

Wszystkie dane powinny być precyzyjnie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym, aby spełniało ono  określone warunki i przekazywało odbiorcy istotne informacje. Nieujęcie w księgach rachunkowych operacji faktoringowych oraz innych źródeł poprawy płynności finansowej wpływa na zniekształcenie prezentacji sprawozdania finansowego, dlatego też przy ewidencji w księgach rachunkowych należy kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Chcesz wiedzieć więcej na temat faktoringu?
Zapoznaj się z naszymi publikacjami:

Jak wybrać najlepszy faktoring?

Faktoring to świadome finansowanie faktur

Katarzyna Rubach

Księgowa w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy