Jak prawidłowo uzupełnić weksel in blanco?

Jak prawidłowo uzupełnić weksel in blanco?

Jak prawidłowo uzupełnić weksel in blanco?

W dzisiejszym artykule krok po kroku opiszemy prawidłowy proces uzupełnienia weksla in blanco. Weksel in blanco to najczęściej stosowany dokument, który zabezpiecza Twoje pieniądze oraz umowy współpracy. W większości przypadków spotykamy weksel in blanco, który posiada wyłącznie podpis wystawcy. Zobacz, jak uzupełnić pozostałe dane i czuć się bezpiecznie.

Dlaczego ważne jest prawidłowe uzupełnienie weksla?

Pamiętaj, jeżeli źle uzupełnisz weksel in blanco, będzie on nieważny. A zatem tylko właściwe uzupełnienie weksla uprawnia wierzyciela do dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego. Dlatego dokładne jego uzupełnienie daje pewność, że w przypadku rozpoczęcia procesu sądowego zostanie on zaakceptowany przez sąd, jako dokument niebudzący wątpliwości i prowadzący do szybkiego wydania nakazu zapłaty.

Wypełnienie weksla spowoduje, że weksel, który pierwotnie był wekslem niezupełnym, stanie się wekslem zupełnym i będzie posiadał wszystkie niezbędne elementy weksla. Zaraz poznasz te elementy.

Pamiętaj, że źle uzupełniony weksel in blanco jest nieważny. A zatem tylko właściwe uzupełnienie weksla uprawnia wierzyciela do dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego.

Proces uzupełnienia weksla

Krok po kroku zobacz, jak prawidłowo wypełnić dokument zabezpieczający Twoje bieżące i przyszłe należności.

Krok 1 – Zapoznaj się deklaracją wekslową

W pierwszej kolejności pamiętaj, aby weksel in blanco wypełnić zgodnie z zawartą deklaracją wekslową. Wypełnienie niezgodne z postanowieniami deklaracji wekslowej może narazić wierzyciela na zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z porozumieniem, co, w praktyce, w skrajnych wypadkach może oznaczać nawet przegranie postępowania sądowego. W przypadku braku odpowiednich postanowień w deklaracji, wierzyciel posiada ograniczoną przepisami Prawa wekslowego swobodę w wypełnieniu weksla oraz z przyjętymi zwyczajami.

Krok 2 – Uzupełnij miejsce wystawienia weksla

Miejscem wystawienia weksla jest wyłącznie miejscowość, w której weksel został wystawiony. Miejscowość wpisuj w pełnej nazwie, bez podawania elementów dodatkowych takich jak np. ulica. Koniecznie trzeba również pamiętać, że miejscowość wystawienia weksla jest elementem obligatoryjnym weksla i jej brak lub wpisanie miejscowości, która nie istnieje, bądź wpisanie samego skrótu miejscowości (np. W – wa czy Skarż. Kam.) będzie skutkowało nieważnością całego weksla.

Krok 3 – Uzupełnij datę wystawienia weksla

Datą wystawienia weksla jest data, w której weksel został wystawiony. Należy pamiętać, aby daty wystawienia nie pomylić z datą płatności weksla, bowiem tak uzupełniony weksel stanie się nieważny. Nie ma wyznaczonych sztywnych zasad w jakim formacie ma być wpisana data. Data może być wpisana słownie, liczbowo, począwszy od roku, od dnia  – ważne, aby była jednoznaczna.

Krok 4 – Uzupełnij termin płatności

Terminem płatności jest dzień, w którym ma nastąpić zapłata z tytułu weksla. Możemy tutaj wyróżnić cztery sposoby oznaczenia terminu płatności:

  • za okazaniem – weksel jest płatny w dniu jego okazania wystawcy
  • w określonym czasie po okazaniu – weksel jest płatny np. 7 dni od dnia okazania wystawcy
  • w określonym czasie po określonej dacie – weksel jest płatny np. 7 dni po ostatnim dniu drugiego miesiąca w roku 2019
  • w oznaczonym dniu – stosowany najczęściej. Weksel może mieć tylko jeden termin płatności i w żadnym wypadku nie może on być wpisany warunkowo lub od dnia x do dnia y.

Krok 5 – Oznacz bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty

Jest to element weksla, który wyraża się najczęściej poprzez jedno lub dwa słowa: zapłacę/zapłacimy, bezwarunkowo zapłacę/bezwarunkowo zapłacimy.

Krok 6 – Oznacz remitenta

Oznaczenie remitenta to nic innego jak wpisanie na rzecz kogo ma nastąpić zapłata. W przypadku osoby fizycznej konieczne jest podanie pełnego nazwiska, ale najczęściej podaje się również imię. W przypadku osoby prawnej – spółki prawa handlowego, należy wskazać jej pełną nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej.

Krok 7 – Oznacz sumę pieniężną

Suma pieniężna to kwota jaka ma być zapłacona na podstawie weksla. Kwotę tę wpisuje się zarówno cyfrowo jak i słownie, ponadto konieczne jest podanie w jakiej walucie ma nastąpić zapłata.

Oznaczenie sumy pieniężnej w praktyce rodzi najwięcej problemów: pojawiają się pytania czy należy wliczyć w nią odsetki, na jaki dzień je wyliczyć. W tym przypadku bardzo ważne jest skorzystanie z zapisów zawartych w deklaracji wekslowej, które powinny wskazywać, w jaki sposób można wyliczyć sumę do zapłaty. Należy pamiętać, że kwotę podajemy nie na dzień wypełnienia weksla, ale na dzień zapłaty.

Krok 8 – Wskaż miejsce płatności weksla

Miejscem płatności weksla jest dokładny adres, pod którym suma wekslowa ma zostać zapłacona. Obowiązują tutaj takie same zasady jak przy określaniu miejsca wystawienia weksla.

Użycie weksla Korzyści dla wierzyciela

Prawidłowo wypełniony weksel in blanco daje wierzycielowi prawo do skorzystania z szybszego procesu postępowania sądowego oraz zmniejsza wysokość opłaty sądowej z tego tytułu.

Złożenie pozwu

Postępowanie sądowe z weksla prowadzone jest w trybie postępowania nakazowego, wówczas opłata sądowa wynosi 1,25 % wartości przedmiotu sporu, przy standardowej stawce 5 %. Pozostała kwota opłaty, czyli 3,75 % wartości przedmiotu sporu, musi zostać uiszczona przez pozwanego (dłużnika), jeśli ten chce dochodzić obrony swoich praw (z tego też powodu pozwani składają zarzuty tylko wtedy, kiedy faktycznie mają podstawy do obrony, a nie tylko po to, aby przedłużyć postępowanie, jak ma to miejsce przy innego rodzaju postępowaniach, gdzie z tytułu złożenia sprzeciwu nie ma żadnych opłat).

Uzyskanie nakazu zapłaty

Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym umożliwia wierzycielowi natychmiastowe skierowanie wniosku o zabezpieczenie wierzytelności do komornika sądowego, bez oczekiwania na zakończenie postępowania sądowego.

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla staje się natychmiast wymagalny po upływie 2 tygodni od dnia jego odebrania przez dłużnika. Po tym okresie wierzyciel może przystąpić do prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika, bez względu na to czy dłużnik ostatecznie podjął obronę przed wierzytelnością z weksla, czy nie.

Dobra rada!

Warto stosować weksel jako zabezpieczenie wierzytelności w obrocie gospodarczym. W przypadku umów współpracy czy porozumień spłat (ugód) radzę przygotować deklarację wekslową, w której uwzględnisz istotne informacje, wynikające z opisanych w dzisiejszym artykule szczegółów.

 

Pobierz gotowy wzór deklaracji wekslowej oraz weksla


 

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego sporządzania weksla, deklaracji wekslowej lub procesowania spraw z tyt. wypełnionego weksla, wystarczy, że skontaktujesz się z nami. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania, zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie
Dogmat Systemy S.A.

 

Chcesz wiedzieć więcej lub uzyskać wsparcie prawno-finansowe: zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Weksel – Przeczytaj Zanim Go Wystawisz

Postępowanie Zabezpieczające – Ochrona Twoich Pieniędzy

Uznanie Długu – Rozbrojenie Problemu

Wysokich Lotów!

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

 

 

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie wzór Deklaracji oraz Weksla.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Weksla i Deklaracji Wekslowej