Kredyt Kupiecki – Wspiera Sprzedaż i Płynność Finansową

Kredyt Kupiecki – Wspiera Sprzedaż i Płynność Finansową

Kredyt Kupiecki. Wspiera Sprzedaż i Płynność Finansową.

Kredyt kupiecki (handlowy), jest nieodzowną częścią wspierającą proces sprzedaży i bardzo ważną składową w procesie zarządzania finansami.

Tym razem szerzej opisałam w Magazynie MŚP BIZNES  temat kredytu kupieckiego, a w nim:

 • elementy składowe w procesie jego przyznawania
 • korzyści z jego wprowadzenia
 • roli jaką pełni w zarządzaniu finansami i w zarządzaniu sprzedażą

Zapraszam do lektury 🙂

Kredyt kupiecki  jest częścią składową dwóch procesów: sprzedaży generującej przychody i zarządzania wierzytelnościami (należnościami), procesu dbającego o utrzymanie płynności finansowej.

Każdy kto sprzedaje towary lub usługi z odroczonym terminem płatności, udziela finansowania na określonych warunkach. Ważne jednak jest by świadomie, bezpiecznie i z zyskiem korzystać z tej formy finansowania wzajemnej współpracy.

Chciałabym przedstawić najważniejsze czynniki, na które należy zwrócić uwagę przed rozpoczęciem współpracy z odroczonym terminem płatności oraz jakie korzyści i zagrożenia mogą się pojawić udzielając lub korzystając z kredytu kupieckiego.

Jak przyznawać kredyt kupiecki?

Jeżeli firma prowadząca sprzedaż z odroczonym terminem płatności, udziela kredytu kupieckiego, powinna przede wszystkim zwrócić uwagę na ogólnodostępne dane w szczególności potwierdzające zdolność finansową klienta, jeszcze przed dokonaniem transakcji, na tej podstawie potwierdzi i oceni:

 • wiarygodność klienta/kontrahenta/, sprawdzi historię firmy, jej odbiorców
 • wiarygodność finansową kontrahenta na podstawie przedstawionych
  przez niego bieżących dokumentów finansowych
 • sprawdzi historię płatniczą klienta i na tej podstawie przyzna wysokość limitu w ramach obowiązującego kredytu kupieckiego
 • sporządzi prostą i zrozumiałą dla obu stron umowę współpracy

Sposoby przyznawania kredytu

Zazwyczaj przedsiębiorcy określają warunki współpracy w ramach kredytu kupieckiego, wybierając jeden z poniższych scenariuszy:

Indywidualna ocena wiarygodności klienta, jego moralności płatniczej

Przygotowana np. na podstawie raportów firm zewnętrznych. Niestety, często bywa tak, że nowy klient otrzymuje limit w ramach kredytu kupieckiego, tylko na podstawie wcześniejszej współpracy polegającej np. na 3-krotnej sprzedaży opartej na przedpłacie środków. Takie podejście to duże ryzyko, bardzo często, klient, którego sprawdziliśmy sprzedając mu towar/usługę za tzw. gotówkę, znika w momencie otrzymania od nas faktury z odroczonym terminem płatności. Najczęściej, indywidualne warunki przyznawania kredytu kupieckiego obowiązują w firmach, które posiadają kilku lub kilkunastu klientów.

Systemowe podejście

Firma opracowała i wdrożyła warunki oraz kryteria przyznawania kredytu kupieckiego oparte na analizie danych finansowych i realnym oszacowaniu możliwości klienta. Systemowe podejście precyzyjnie określa możliwości kredytowania poszczególnych klientów, kategoryzując ich ze względu na ich obroty, możliwości finansowe i potencjał. Systemowe podejście pozwala skrupulatnie monitorować poziom wykorzystanego limitu i kompleksowo zarządzać należnościami. Takie działanie maksymalnie chroni firmę i zabezpiecza bieżącą płynność finansową.

Pamiętaj!

Kiedy firma przyznaje kredyt kupiecki oraz ustala termin płatności dla swoich odbiorców, powinna uwzględnić czas, w którym to ona jest zobowiązana regulować należności wobec swoich dostawców.

Kredyt kupiecki wspiera rozwój

Kredyt kupiecki bez wątpienia wspiera rozwój sprzedaży, na starcie współpracy szczególnie doceniany jest przez młode, rozwijające się firmy. Jest on cenionym źródłem dodatkowego finansowania bieżącej działalności. Pomaga im rozwijać się i pozyskiwać nowych odbiorców. W sektorze MŚP kredyt kupiecki jest głównym źródłem finansowania majątku obrotowego przedsiębiorców.

Kredyt kupiecki – korzyści i ograniczenia

Korzyści płynące z udzielania kredytu kupieckiego:

 • Jest najszybszą i najprostszą formą finansowania, dostępny dla większości firm, które spełniły podstawowe warunki, zaproponowane przez dostawcę (wierzyciela).
 • W większości przypadków przyznanie kredytu kupieckiego nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Warto jednak je wprowadzić w przypadku przyznawania sporych limitów lub zwiększania ich w trakcie współpracy.
 • Pomaga firmom rozwijać sprzedaż, dając czas na pozyskiwanie nowych klientów.

Ograniczenia kredytu kupieckiego:

Dla odbiorców

 • Ponowna sprzedaż i odnowienie/zwolnienie limitu następuje dopiero po spłacie należności, nawet jeżeli nie są one wymagane lub sprzedaż jest za tzw. gotówkę. Większe firmy stosują dodatkowy opust cenowy za zapłatę przed terminem wymagalności (skonto).
 • Transakcje z odroczonym terminem płatności wiążą się z mniej korzystnymi warunkami dot. opustów cenowych, ale za przyznany kredyt kupiecki odbiorcy nie ponoszą żadnych opłat.

Dla sprzedających

 • Obligatoryjna systematyczna kontrola spływu należności oraz wykorzystanego limitu.
 • Analizowanie poziomu należności udzielonych w ramach kredytu kupieckiego z poziomem zobowiązań firmy. Ważne jest monitorowanie płynności finansowej firmy, wprowadzając proces kompleksowego zarządzania należnościami firmy.
 • W przypadku braku stosownych zabezpieczeń do zawieranych umów i trudności finansowych odbiorców (klientów) istnieje ryzyko niewypłacalności odbiorców.

Czy ubezpieczenie jest konieczne?

Ubezpieczenie przyznanych kredytów kupieckich dobrze zabezpiecza przed ewentualnym ryzykiem utraty środków, w przypadku niewypłacalności klienta, któremu został udzielony kredyt kupiecki. Warunkiem jest jednak weryfikacja klientów, systematyczna kontrola spływu należności oraz zgłoszenie wierzytelności ubezpieczycielowi w odpowiednich terminach wskazanych w umowie.

Z ubezpieczenia w większości korzystają duże i średnie firmy działające na polskim rynku. Niestety, dla mniejszych firm, ubezpieczenie należności może być zbyt kosztowne. Dlatego bardzo ważne jest wykonanie czynności zabezpieczających, o których wspomniałam wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy. Te czynności dają solidną podstawę do rozpoczęcia współpracy w ramach odroczonego terminu płatności i przyznania limitu w ramach kredytu kupieckiego (handlowego).

Dobra rada!

Jeżeli Twoja firma planuje lub wprowadziła kredyt kupiecki, sprzedaje towar czy usługę z odroczonym terminem płatności, powinna systematycznie monitorować spływ należności i kontrolować poziom wykorzystania przyznanego limitu. Saldo powstałego zadłużenia w ramach kredytu kupieckiego powinno być regularnie monitorowane i ulegać zmniejszeniu, szczególnie wtedy gdy zadłużony klient przechodzi na tzw. tryb zakupów gotówkowych.

Zachęcam do wprowadzenia procesu przyznawania kredytu kupieckiego. Następnie do monitorowania limitu w ramach ustalonych zasad współpracy, uwzględniając terminy płatności obowiązujące wobec dostawców.

Pamiętajmy, że kredyt kupiecki, jest nieodzowną częścią wspierającą proces sprzedaży i bardzo ważną składową w procesie zarządzania finansami. Dlatego też dzięki odpowiednio przygotowanej informacji dział sprzedaży, który przede wszystkim pozyskuje nowych klientów lub współpracuje z obecnymi, informuje klienta o określonych warunkach współpracy. Wówczas realizowanie planów sprzedaży, połączone z procesem monitorowania przyznanego limitu, pozytywnie wpłynie na zarządzanie bieżącą płynnością finansową firmy.

Jeżeli prowadząc biznes chciałabyś skorzystać ze wsparcia wprowadzając, audytując czy modyfikując aktualnie stosowany proces kredytu kupieckiego w firmie, zapraszam do kontaktu: tbn@dogmatsystemy.pl.

 Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać pracę polskim przedsiębiorcom. Zacznij działać już od dziś!
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat poprawy płynności finansowej, nic prostszego, wystarczy, że skontaktujesz się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Chcesz wiedzieć więcej lub uzyskać wsparcie prawno-finansowe: zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Popraw Płynność Finansową Firmy – Wiedza

Do Kiedy Możesz Dochodzić Swoich Wierzytelności

Pobierz gotowy wzór umowy


 

Wysokich Lotów!

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy