Wypowiedzenie Umowy – Sprawdź!

Wypowiedzenie Umowy – Sprawdź!

Wypowiedzenie umowy – sprawdź za nim podpiszesz! Czy każdą zawieraną przez nas umowę można wypowiedzieć ? Wydawać by się mogło, że TAK. Każda osoba zawierająca umowę może swobodnie decydować o tym, czy chce i z kimś chce współpracować oraz jak długo ta współpraca ma trwać.

Ważny zapis dotyczący wypowiedzenia umowy

Podpisując umowę, nie zawsze zwracamy uwagę na ten „drobny”, ale ważny zapis, świadczący o tym na jaki okres zawieramy umowę. Często zdarzają się umowy zawierane na czas określony, które nie uwzględniają zapisów dotyczących wypowiedzenia tej umowy. W niektórych przypadkach wypowiedzenie takiej umowy, wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Najczęściej dowiadujemy się o tym, kiedy nie możemy wypowiedzieć takiej umowy. Musi ona trwać przez cały przewidziany w niej czas. Dlatego zawierając umowę, spójrz na zapisy, które warto w niej zawrzeć.

O czym warto wiedzieć?

W dzisiejszej czwartkowej porcji wiedzy, szerzej przybliżamy temat wypowiedzenia umowy, czyli:

  • Formy wypowiedzenia
  • Sposobu doręczenia wypowiedzenia
  • Jakie elementy powinno zawierać wypowiedzenie umowy
  • Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony

Zaczynamy 🙂

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę?

Wydawać by się mogło, że wypowiedzenie umowy to bardzo prosta czynność. Czynność nie wymagająca specjalnych umiejętności. Ważne jednak, żebyśmy  pamiętali o kilku istotnych kwestiach, z których najważniejszą jest stosowanie się do warunków umowy, jeśli takie są przewidziane.

O jakich elementach powinniśmy pamiętać?

Forma wypowiedzenia umowy

Wypowiedzenie umowy można złożyć w każdej formie.Strony zawierające umowę, mogą ustalić, że wypowiedzenie składane ma być w określonej formie, np. w formie pisemnej pod rygorem nieważności.Jeśli nie dostosujemy się do tego wymogu, nasze wypowiedzenie będzie nieważne, czyli tak, jakby go nie było.Ponadto, jeżeli w zawieranej umowie, dopuszczalna będzie forma dokumentowa, wówczas wypowiedzenie, można złożyć w formie elektronicznej, np. przesyłając wiadomość mailową.

Radzimy!

Jeżeli w zawartej przez Ciebie umowie, jest zapis o pisemnym wypowiedzeniu umowy pod rygorem nieważności, pamiętaj, że musisz złożyć wypowiedzenie na piśmie.

Doręczenie wypowiedzenia umowy drugiej stronie

Samo sporządzenie wypowiedzenia umowy nic nie oznacza, jeśli nie zostanie ono doręczone drugiej stronie.

Pamiętaj, że  wypowiedzenie zawartej umowy, powinno zostać złożone osobie upoważnionej, czyli jeśli umowę mamy zawartą z Panem Adamem, to wypowiedzenie wręczamy Panu Adamowi, a nie sąsiadowi Pana Adama, który obiecuje mu przekazać. 

Radzimy!

Jeżeli przygotowanego wypowiedzenia umowy nie możesz przekazać osobiście, wyślij je listem poleconym lub kurierem.

Złożenie wypowiedzenia umowy przez osobą uprawnioną

Jeśli umowa jest podpisana przez Pana Jana, to wypowiedzenie sporządza Pan Jan, a nie np. córka Pana Jana, która faktycznie zamieszkuje w lokalu.

Radzimy!

Koniecznie sprawdź to w przypadku spółek prawa handlowego. Wypowiedzenie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji spółki. Chyba, że osoba ta posiada stosowne pełnomocnictwo do tego rodzaju czynności.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy?

 Wypowiedzenie umowy powinno zawierać następujące elementy:

  • Stronę wypowiadającą umowę
  • Stronę, do której kierowane jest wypowiedzenie
  • Dostateczne oznaczenie umowy, którą chcemy wypowiedzieć
  • Datę i miejsce sporządzenia wypowiedzenia
  • Podpis osoby wypowiadającej umowę

Wypowiedzeniem umowy na czas nieokreślony?

Jeżeli zawrzemy umowę na czas nieokreślony, to w każdej chwili  możemy ją wypowiedzieć. Nawet jeśli sama umowa nie zawiera odpowiednich zapisów dotyczących wypowiedzenia.

Dlaczego?

Dlatego, że jeśli w samej umowie nie zostały uwzględnione zapisy dotyczące jej wypowiedzenia, radzimy aby zastosować odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku umowy zlecenia, zgodnie z treścią art. 746 kodeksu cywilnego, zapis ten brzmi:

Paragraf 1

Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

Paragraf 2

 Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

 

Podsumowując

Jeśli w umowie zleceniu, nie zawarto zapisu o terminie jej wypowiedzenia, to mimo wszystko zlecenie to zawsze można wypowiedzieć.

Radzimy!

Warto zaznaczyć, że w imię swobody umów, strony mogą dowolnie, w granicach dopuszczalnych prawem, kształtować treść umów. A zatem, jeśli umowa nie przewiduje terminów wypowiedzenia, stosujemy wówczas przepisy kodeksu cywilnego.

Ponadto przepisy kodeksu cywilnego, nie zawsze są korzystne dla każdej ze stron, a mianowicie strona, która otrzymuje wypowiedzenie, a wypowiedzenie to jest natychmiastowe, z dnia na dzień, traci klienta lub współpracownika, czy też dostawcę.

Puentując dzisiejszy artykuł, pamiętajcie, że warto w zawieranej umowie zastrzec odpowiednie terminy wypowiedzenia. Terminy, które będą satysfakcjonujące dla obydwu stron.

Już za tydzień przybliżymy temat wypowiedzenia umowy na czas określony oraz załączymy wzór wypowiedzenia umowy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego sporządzania umów lub ich wypowiedzenia, wystarczy, że skontaktujesz się z nami.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania:

zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus

Dyrektor działu Sprzedaży

i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

 

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać pracę polskim przedsiębiorcom. Zacznij działać już od dziś!
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat poprawy płynności finansowej, nic prostszego, wystarczy, że skontaktujesz się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Chcesz wiedzieć więcej lub uzyskać wsparcie prawne oraz finansowe: zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Kredyt Kupiecki Wspiera Sprzedaż i Płynność Finansową

Weksel Przeczytaj Zanim Go Wystawisz

Pobierz gotowy wzór umowy


 

Wysokich Lotów!

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy