Jak Zapewnić Sobie Zapłatę – Zabezpieczenie Umowy cz. II

Jak Zapewnić Sobie Zapłatę – Zabezpieczenie Umowy cz. II

Jak Zapewnić Sobie Zapłatę – Zabezpieczenie Umowy cz. II

 W dzisiejszym artykule kontynuujemy temat dotyczący zabezpieczeń do umów, kontraktów, czy też zawieranych ugód. Umowy, kontrakty i ugody to chleb powszedni polskich przedsiębiorców. Dobór odpowiednich zabezpieczeń ochroni Twoje pieniądze, a w sytuacji kiedy, pomimo relacji, na które stawia każdy z przedsiębiorców, pojawią się trudności, pomoże w szybkim odzyskaniu pieniędzy. Pamiętaj: precyzyjna umowa i dobrze sporządzone zabezpieczenie, zapewnią Tobie bezpieczną i zdrową współpracę. Dzisiaj opowiemy Ci o hipotece, gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych oraz o umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie przyszłych wierzytelności. Bierz to, czego najbardziej potrzebujesz. Startujemy.

Czy hipoteka się opłaca?

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości, w przeciwieństwie do wcześniej opisanych form zabezpieczenia należności

  • jest już znacznie trudniejsze
  • zajmie nam więcej czasu
  • jest bardziej kosztowne

Co więcej, ustanowienie hipoteki powoduje utrudnienia w majątku dłużnika, dlatego taki sposób zabezpieczenia będzie występował rzadko i tylko wtedy, kiedy dłużnikowi będzie bardzo zależało na umowie z wierzycielem lub na rozłożeniu powstałych zaległości na raty. W takim przypadku radzimy zawrzeć stosowną ugodę, ustanawiając zabezpieczenie do tejże ugody.

Spotkanie z notariuszem

Aby ustanowić hipotekę musimy udać się do notariusza i złożyć oświadczenia o ustanowieniu hipoteki ze wskazaniem z jakiego tytułu, na jakiej nieruchomości i na jaką kwotę zostaje ustanowiona hipoteka. Dopiero takie oświadczenie będzie postawą do złożenia wniosku do sądu o ustanowienie hipoteki.Oprócz samej opłaty od złożenia wniosku powstanie również konieczność uiszczenia należnych opłat notarialnych, ponieważ to przed notariuszem składane będzie oświadczenie o ustanowieniu hipoteki.

Celem wyjaśnienia warto dodać, że hipoteka może być ustanowiona nie tylko na majątku własnym dłużnika, ale również na majątku osoby trzeciej, która poręcza za dłużnika i w ramach gwarancji poręczenia wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki na jej nieruchomości.

Ustanowienie hipoteki z punktu widzenia wierzyciela jest bardzo korzystne, bo daje mu bardzo duże uprawnienia i pewność, że jego wierzytelność zostanie spłacona.

Ustanowienie hipoteki z punktu widzenia wierzyciela jest bardzo korzystne, bo daje mu bardzo duże uprawnienia i pewność, że jego wierzytelność zostanie spłacona.

Gwarancje banków i ubezpieczeń

Gwarancje banków czy ubezpieczeń to forma zabezpieczenia jak najbardziej pożądana, ale w praktyce ciężko osiągalna i zazwyczaj dostępna wyłącznie dla dużych, znanych przedsiębiorstw, które będą potrafiły przekonać banki o swojej pewnej sytuacji finansowej. W przypadku, w którym po drugiej stronie mamy do czynienia z dużym, znanym podmiotem, często jesteśmy przekonani, że cała umowa zostanie należycie wykonana, a płatność uiszczona w terminie. Nie myślimy więc nad zabezpieczeniami, a to duży błąd, który może nas sporo kosztować.

Zwróćmy również uwagę na to, że w sytuacji, w której nie zapłaci nam mały przedsiębiorca, z którym nie wiążą nas duże kontrakty, spokojnie poradzimy sobie z brakiem tej zapłaty, ale kiedy nie otrzymamy zapłaty za duży kontrakt, może okazać się, że spowoduje to utratę płynności finansowej, a w konsekwencji upadek przedsiębiorcy.

Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa to nic innego jako poręczenie za cudzy dług, ale przez bank lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Takie poręczenie jest dla wierzyciela dużą ochroną, gdyż prawdopodobieństwo, że bank lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaci odpowiedniej kwoty jest znikome. 

Zwróćmy również uwagę na to, że w sytuacji, w której nie zapłaci nam mały przedsiębiorca, z którym nie wiążą nas duże kontrakty, spokojnie poradzimy sobie z brakiem tej zapłaty, ale kiedy nie otrzymamy zapłaty za duży kontrakt, może okazać się, że spowoduje to utratę płynności finansowej, a w konsekwencji upadek przedsiębiorcy.

Gwarancja bankowa w praktyce

Banki bardzo niechętnie udzielają gwarancji. Sektorem, który najczęściej otrzymuje  gwarancję bankową są roboty budowalne. Po części wynika to z ustawy: przy robotach budowlanych banki winny udzielać takich gwarancji. Co więcej, jeśli wykonawca zażąda przedstawienia takiej gwarancji, a zamawiający jej nie uzyska, wykonawca ma prawo ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać umowę z winy zamawiającego. Takie uprzywilejowanie zostało wprowadzone w związku z licznymi upadłościami firm budowlanych, w których, często, ogromne sumy należności, nie były wypłacane.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to w praktyce rzadko spotykany sposób zabezpieczenia umowy i wynikającej z niej przyszłych należności. Równie rzadko sposób ten wykorzystywany jest też przez wierzycieli. Przewłaszczenie na zabezpieczenie to nic innego jak przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, do momentu całkowitego wykonania zobowiązania przez dłużnika.

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie powoduje, że w chwili niewykonania zobowiązania, wierzyciel nie musi uzyskiwać żadnych dodatkowych potwierdzeń przeniesienia praw własności, gdyż sama umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie jest wystarczająca. W przypadku należytego wykonania zobowiązania przez dłużnika własność rzeczy jest z powrotem na niego przenoszona.

Ważną zasadą przewłaszczenia na zabezpieczenie jest to, że umowa musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. Celem przewłaszczenia na zabezpieczenie jest zatem zapewnienie spłaty zobowiązań poprzez warunkowe przeniesienia własności rzeczy.

Przewłaszczenie w praktyce

Umowa ze wskazanym zabezpieczeniem jest często stosowana przez firmy udzielające pożyczek na zakup pojazdu, gdzie zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest właśnie podpisanie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie na pojeździe, który został zakupiony za środki pochodzące z pożyczki.

 Pamiętajmy!

Relacje – relacjami, nigdy jednak nie możemy przewidzieć sytuacji, które mogą wydarzyć się w przyszłości, szczególnie kiedy współpracujemy ze sobą latami. W większości przypadków zauważamy, że dobre relacje kończą się w momencie braku zapłaty ze strony zobowiązanego. Aby nie dopuścić do tego rodzaju sytuacji radzimy przygotować stosowne zabezpieczenie, chroniące przyszłe należności i zapewniające zapłatę.

Dobra Rada!

Jeśli na etapie zawierania umowy nie zapewniliśmy sobie żadnych zabezpieczeń, warto o tym pomyśleć, w chwili gdy zaległości już powstają, a zadłużony kontrahent chce z nami negocjować. W praktyce jest to często ostatni etap negocjacji, który zapewni nam odzyskanie wierzytelności.

Już dziś zapraszam Cię na kolejną dawkę wiedzy, zaglądaj do nas w każdy czwartek, to właśnie w czwartki dzielimy się doświadczeniem, wspieramy i ułatwimy pracę polskim przedsiębiorcom.

W pierwszy czwartek września zakończymy cykl artykułów o zabezpieczeniu umów, zajrzyj, koniecznie i zyskaj przewagę.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej i uzyskać wsparcie prawno-finansowe:
Zadzwoń:☎   722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

 

Kinga Janus

Dyrektor działu Sprzedaży

i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

 Jesteśmy po to, by ułatwiać pracę polskim przedsiębiorcom

Zacznij działać już od dziś!

Sięgaj po więcej:

 zajrzyj również do pierwszej części publikacji:
Jak Zapewnić Sobie Zapłatę – Zabezpieczenie Umowy cz. I

Zapoznaj się również z artykułem:
Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, opłaty sądowe w górę

Prosta I Prawidłowa Umowa Współpracy

 

Pobierz gotowy wzór umowy


 

 

Wysokich i bezpiecznych lotów!

Kinga Janus

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy