Odsetki Ustawowe Ponownie W Dół!

Odsetki Ustawowe Ponownie W Dół!

Odsetki ustawowe ponownie poszybowały w dół – kolejne zaskoczenie dla wierzycieli, którzy zmuszeni są dochodzić swoich przeterminowanych należności i chcą choć w niewielkiej części zrekompensować straty z tytułu nie odzyskania pieniędzy w terminie. A zgodnie z ustawą mają prawo naliczyć odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie, jako rekompensatę za czas oczekiwania.

 Skutki pandemii

Trzecie w przeciągu kwartału obniżenie wysokości stóp procentowych spowodowane jest sytuacją gospodarczą związaną z epidemią COVID – 19. Sytuacja bez wątpienia trudna nie tylko dla gospodarki krajowej, ale również światowej.

Rada Polityki Pieniężnej – zmiany w trybie natychmiastowym

W sytuacji nadzwyczajnej, w której się znaleźliśmy, dochodzi do ponownych cięć stóp procentowych, które Rada Polityki Pieniężnej wprowadza w trybie natychmiastowym, ogłaszając zmiany 28 maja br., które obowiązywać będą od dnia następnego, czyli od 29 maja br.

Nowe stawki – obniżenie stóp procentowych

UWAGA! Zmianie ulega wysokość stopy referencyjnej, która spada do 0,1 %, powoduje to spadek wysokości odsetek ustawowych.

 W ciągu kwartału nastąpił spory spadek, bo aż o 1,4 punkt procentowy.

 Odsetki ustawowe ponownie w dół – nowa wysokość odsetek ustawowych oraz odsetek ustawowych za opóźnienie

 Zmniejszenie wysokości stóp procentowych wpłynęło na zmianę wysokości odsetek ustawowych i odsetek ustawowych za opóźnienie, a co za tym idzie również odsetek maksymalnych.

A zatem, nowe wysokości odsetek ustawowych kształtują się następująco:

  • Odsetki ustawowe (kapitałowe) – 3,6 %
  • Maksymalne odsetki ustawowe (maksymalne kapitałowe) – 7,2 %
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 5,6 %
  • Maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie – 11,2 %

A co z wierzycielami oczekującymi na swoje pieniądze?

Od razu nasuwa nam się pytanie, czy wprowadzane zmiany w trybie natychmiastowym mają chronić tylko zadłużone osoby? Co z wierzycielami, którzy długimi miesiącami czekają na swoje pieniądze? Szczególnie dotyczy to nieuczciwych dłużników, którzy celowo kosztem wierzycieli prowadzą swój biznes i z premedytacją terminowo nie regulują swoich zobowiązań. W tym przypadku, po kolejnych zmianach, jest to dla nich najtańszy z możliwych kredytów, jednym słowem nieuczciwy kontrahent będzie reperował swoją płynność nie płacąc wymagalnych faktur, za które już dawno otrzymał swoje wynagrodzenie.

Odsetki ustawowe ponownie w dół – Wysokość odsetek w transakcjach handlowych

 Tym samym przypominamy, że jeśli stopa referencyjna pozostanie na obecnym poziomie, wówczas wysokość odsetek w transakcjach handlowych ulegnie zmianie dopiero od 01 lipca 2020 r.

Odsetki w transakcjach handlowych będą wynosiły odpowiednio:

  • odsetki handlowe w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym – 8,1 %
  • odsetki handlowe w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym – 10,1 %

Skutki obniżenia stóp procentowych

Weryfikując skutki ponownego, trzeciego już w skali kwartału obniżenia stóp procentowych należy wskazać zmiany zdecydowanie nie korzystnie wpływające na sytuację wierzycieli, którzy, szczególnie z sektora mikro i małych przedsiębiorstw walczą o przetrwanie.

Zdecydowanie również duże instytucje finansowe odczują spadek przychodów i trudności z ich wyegzekwowaniem od zadłużonych klientów, którzy celowo będą zasłaniać się sytuacją nadzwyczajną spowodowaną przez pandemię.

Pamiętajmy, że zmiany wprowadzane przez Państwo powinny być korzystne dla każdej ze stron, nie mogą one dotyczyć tylko osób, firm, które celowo będą powoływać się na przepisy prawa, aby uciec od odpowiedzialności za nieuregulowane zobowiązania, szczególnie zobowiązania powstałe jeszcze przed okresem wprowadzenia stanu epidemii. A taką sytuację już zaobserwowaliśmy.


Pamiętaj!

W odzyskaniu należnych Tobie pieniędzy liczy się czas!

A czas to pieniądz! Dlatego jeżeli nie otrzymałeś zapłaty za swoje faktury, zacznij działać szybko, a korzystając z pomocy ekspertów, którzy dostosowując proces, szybko i skutecznie odzyskają Twoje pieniądze!

A zatem, rekomendujemy bezpłatne porady prawe oraz rozpoznanie spraw, na podstawie których, wskażemy Ci odpowiednie czynności, prowadzące do skutecznego odzyskania należności.

Odzyskaj swoje pieniądze. Odzyskaj kontrolę!

☎   722 33 55 33  📧 tbn@dogmatystemy.pl

Podpowiemy Tobie, w jaki sposób weryfikować wiarygodność Klientów, doradzimy, co należy zrobić, kiedy, pomimo braku zapłaty za faktury, musisz zachować ciągłość dostaw i zabezpieczyć swoją firmę.

Dogmat Systemy S.A.


Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Kompleksowe Zarządzanie Należnościami

Tarcza Antykryzysowa w Prawie Medycznym

Pobierz gotowy wzór umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy