Opieka Zdrowotna czyli nowa lista „Sieci Szpitali”

Opieka Zdrowotna czyli nowa lista „Sieci Szpitali”

Nowa lista „sieci szpitali”. W minionym miesiącu, a dokładnie 27 czerwca dyrektorzy wojewódzkich oddziałów NFZ opublikowali wykazy lecznic zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. “sieci szpitali”.

Wykazy będą obowiązywały od 01 października 2017 r. do 30 czerwca 2021 r.

Jednostki te będą finansowane w formie ryczałtu, którego wysokość wylicza się na podstawie liczby i struktury świadczeń udzielonych w poprzednich okresach. W pierwszym kwartale funkcjonowania „sieci szpitali”, przyjęte są świadczenia wykonane przez lecznice w 2015 roku. Przeliczone jednak wg ceny obowiązujących w dniu wejścia w życie sieci. Ryczałt jest wyliczony według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, który jest jednakowy dla wszystkich szpitali.

Dodatkowo finansowane będą świadczenia takie jak:

  • endoprotezy stawu biodrowego i stawowego,
  • świadczenia związane z leczeniem onkologicznym,
  • programy lekowe,
  • udzielanie pomocy w przypadku zawału.

Pozostałe lecznice, które nie zakwalifikowały się do „sieci szpitali”, będą mogły uzyskać kontrakty na leczenie poprzez udział w konkursach.

W przypadku szpitali szczególnie istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców danego regionu dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Zdrowia, będzie mógł wskazać taki szpital do „sieci szpitali”, pomimo niespełniania wszystkich kryteriów kwalifikacji.

Powodzenia! Najważniejsze by wszystko sprawnie funkcjonowało, aby zapewnić odpowiednią opiekę zdrowotną wszystkim, którzy będą jej potrzebować.

Paweł Janus
Prezes Zarządu
Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy