Restrukturyzacja – Część II

Restrukturyzacja – Część II

Restrukturyzacja – Część II

Zgodnie z obietnicą wracamy do tematu postępowań restrukturyzacyjnych. Z II części czwartkowej porcji wiedzy dowiesz się między innymi: jakiego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnie przewiduje prawo, kto może złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i dlaczego restrukturyzacja się opłaca. Parz dobrą kawę – zaczynamy.

4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Zobacz, jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych.

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu

W postępowaniu o zatwierdzenie układu powoływany jest nadzorca układu, który na podstawie umowy z dłużnikiem otrzymuje wynagrodzenie. Zadaniem nadzorcy jest sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, przygotowanie wraz z dłużnikiem propozycji układowych dla wierzycieli, sporządzenie spisu wierzytelności, złożenie sprawozdania o możliwości wykonania układu. Całe postępowanie odbywa się poza sądem i ma na celu przynajmniej częściowe zaspokojenie wierzycieli.

 Ważne!

 • Nad układem głosują wierzyciele
 • Bez udziału sądu
 • Możliwe jest tylko wtedy, kiedy wierzytelności sporne nie przekraczają 15% wszystkich wierzytelności
 1. Przyspieszone postępowanie układowe

W przyspieszonym postępowaniu układowym postanowieniem sądu powoływany jest nadzorca sądowy, do zadań którego należy powiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i dokonanie spisu wierzytelności, ocena propozycji układowych i ich realizacja we współpracy z dłużnikiem. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego uregulowane jest ustawowo.

Ważne!

 • Umożliwia zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w trybie uproszczonym
 • Możliwe jest tylko wtedy, kiedy wierzytelności sporne nie przekraczają 15% wszystkich wierzytelności
 1. Postępowanie układowe

W postępowaniu układowym postanowieniem sądu powoływany jest nadzorca sądowy, do zadań którego należy powiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i dokonanie spisu wierzytelności, ocena propozycji układowych oraz ich realizacja. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego uregulowane jest również ustawowo.

Ważne!

 • Umożliwia zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności
 • Możliwe jest, kiedy suma wierzytelności spornych przekracza 15 % wszystkich wierzytelności
 1. Postępowanie sanacyjne

W postępowaniu sanacyjnym postanowieniem sądu powoływany jest zarządca. Zarządca obejmuje zarząd nad majątkiem i realizuje plan restrukturyzacyjny. Wynagrodzenie zarządcy uregulowane jest ustawowo.

Ważne!

 • Umożliwia prowadzenie działań sanacyjnych, którymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

 Kto może złożyć wniosek?

 Kto może złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Co do zasady przyjmuje się, że z wnioskiem o restrukturyzację przedsiębiorcy może wystąpić jedynie dłużnik, ponieważ postępowanie to ma, w dużej mierze, chronić właśnie jego interesy i pomóc w sytuacji, w której się znalazł.

Wyjątek od zasady złożenia wniosku wyłącznie przez dłużnika został przewidziany jedynie przy postępowaniu sanacyjnym, gdzie wniosek w stosunku do osoby prawnej może złożyć, również kurator ustanowiony na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o KRS oraz wierzyciel osobisty dłużnika.

Katalog podmiotów, które mogą złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, jest katalogiem zamkniętym. Sąd odrzuci wniosek, który zostanie złożony przez osobę nieuprawnioną.

Przesłanki negatywne w procesie restrukturyzacji- odmowa sądu

Przesłanki negatywne – kiedy sąd może odmówić wszczęcia postępowania.

Zgodnie z art. 8 Prawa restrukturyzacyjnego, sąd odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli jego skutkiem miałoby być pokrzywdzenie wierzycieli. Samo prawo restrukturyzacyjne nie wskazuje nam definicji pokrzywdzenia wierzycieli, dlatego też musimy odnosić się do ogólnego poglądu doktryny i orzecznictwa, w szczególności należy mieć na uwadze ogólne zasady wskazane w art. 527 kodeksu cywilnego:

 1. Na gruncie Prawa restrukturyzacyjnego pokrzywdzenie wierzycieli należałoby oceniać w kategorii możliwości zaspokojenia ich wierzytelności na gruncie postępowania restrukturyzacyjnego w porównaniu do alternatywnego postępowania upadłościowego – jeśli bowiem zaspokojenie wierzycieli na gruncie postępowania upadłościowego byłoby znacznie większe niż na gruncie postępowania restrukturyzacyjnego, sąd odmówi wszczęcia postępowania.
 2. Drugą sytuacją, w której sąd odmówi otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest sytuacja, w której dłużnik nie ma zdolności do bieżącego zaspokajania swoich kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Dlaczego restrukturyzacyjne się opłaca?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który boryka się ze sporymi problemami finansowymi, a firma, którą prowadzisz, straciła płynność finansową, jednak pomimo trudności nadal prowadzisz swój biznes i chcesz wyjść z problemów, w jakich się znalazłeś, to restrukturyzacja będzie dla Ciebie bardzo pomocnym rozwiązaniem. Rozwiązaniem, które pomoże Ci zrestrukturyzować powstałe zadłużenie, szczególnie w przypadku braku zdolności finansowej do pełnego zaspokojenia wszystkich wierzycieli.

Dobra RADA!

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji zasięgnij opinii doradcy restrukturyzacyjnego, który:

Pomoże Ci znaleźć optymalne rozwiązanie

Posiada praktyczne doświadczenie w restrukturyzacji

Doradca restrukturyzacyjny oszacuje i powie Ci, czego możesz oczekiwać, kiedy rozpoczynasz rozmowy z wierzycielami.

Wnioski – nowe możliwości

Prawo restrukturyzacyjne tworzy nową przestrzeń, nowe możliwości, które stwarzają szansę dla tych przedsiębiorców, którzy posiadają potencjał konkurencyjności rynkowej.

Restrukturyzacja to szansa dla tych przedsiębiorców, którzy w wyniku nieodpowiedniego zarządzania finansami, popadli w chwilowe kłopoty finansowe, z tego też powodu potrzebują wdrożenia pewnych, efektywnych mechanizmów pozwalających im kontynuować działalność. Pomimo kryzysu, w którym się znaleźli, prawo dopuszcza możliwość zawierania różnego rodzaju układów z wierzycielami, oczekującymi na spłatę zaległych należności.

Pamiętajmy, że należy mieć również na uwadze to, że nie każdy powstały problem finansowy przedsiębiorcy, musi zakończyć się całkowitym doprowadzeniem do likwidacji firmy, w drodze upadłości. Postępowanie restrukturyzacyjne to tzw. „awaryjna furtka”, dzięki której przedsiębiorca ma szansę uratować firmę, spłacić wierzycieli i kontynuować, już z czystą kartą, prowadzenie działalności. Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem, pod warunkiem, że za każdym razem wyciągamy odpowiednie wnioski.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

Jesteśmy po to by pomagać, wskazywać drogę i dbać o Twoją płynność finansową. Pomagamy rozwiązywać problemy, z którymi nie każdy może sobie poradzić. Skontaktuj się z nami i sam przekonaj, jak możemy uwolnić Cię od trudnej sytuacji. Wiedz więcej, działaj szybciej i zyskuj.

 Już teraz zapraszam Cię na kontynuację tematu dotyczącego restrukturyzacji zadłużenia, już za tydzień opowiem o postępowaniu upadłościowym, kiedy jest odpowiedni czas by rozpocząć ten proces.

Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

 

Kinga Janus

Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

 

Jesteśmy po to, by ułatwiać pracę polskim przedsiębiorcom. Zacznij działać już od dziś!

 

 Sięgaj po więcej – czytaj

Do Kiedy Możesz Dochodzić Swoich Wierzytelności

Popraw Płynność Finansową – Wiedza

Pobierz gotowy wzór ugody


 

 

Wysokich Lotów!

Kinga Janus

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie dokument UGODY.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Ugody