Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – o czym warto wiedzieć?

W życiu każdego przedsiębiorcy przychodzi taki dzień, w którym zastanawia się w jakiej formie chciałby prowadzić lub dalej kontynuować swoją działalność gospodarczą. O ile najczęściej wybieraną formą działalności w przypadku niewielkich przedsiębiorstw jest w dalszym ciągu jednoosobowa działalność gospodarcza, o tyle w zakresie spółek prawa handlowego w kategorii spółek kapitałowych, najczęściej wybieraną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialności (dalej „sp. z o.o.” lub „spółka z o.o.”).

Za takim wyborem przemawia kilka kwestii:

  1. Łatwość i taniość jej założenia.
  2. Ograniczona odpowiedzialność członków zarządu i właściwie brak odpowiedzialności wspólników.
  3. Niewielki kapitał zakładowy.
  4. Stosunkowo proste zasady działania i znacznie mniejszy formalizm.
  5. Względnie proste zasady prowadzenia księgowości.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – rejestracja w formie elektronicznej, czy u notariusza?

W dzisiejszej porcji wiedzy chcielibyśmy opisać co przemawia za łatwością i ekonomicznym uzasadnieniem założenia spółki. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że kwestia ta jest kwestią zmienną, w co najmniej dwóch aspektach:

  1. Czy decydujemy się na założenie spółki w formie elektronicznej czy też w formie aktu notarialnego?
  2. Czy decydujemy się na założenie spółki samodzielnie czy też przy pomocy wykwalifikowanego prawnika?

A zatem, Pamiętajmy, że możemy wyróżnić dwa sposoby zakładania spółek z o.o.

Formę elektroniczną za pomocą udostępnionego formularza na stronie ekrs.ms.gov.pl bądź też w formie aktu notarialnego, co wiążę się z koniecznością odbycia wizyty u notariusza.

Warto także mieć na uwadze, że założenie spółki poprzez udostępniony formularz jest znacznie tańsze i mniej sformalizowane.

 Przykład

Opłata sądowa za założenie spółki w formie online wynosi 350 zł (w tym 250 zł za wpis do KRS i 100 zł za ogłoszenie w MSiG), kiedy założenie spółki u notariusza wynosi około 2000 zł, a często więcej. Nasuwa się od razu pytanie dlaczego w takiej sytuacji nie każdy zakłada spółkę internetowo.

Odpowiedź jest bardzo prosta: internetowo można założyć tylko bardzo proste spółki, które nie chcą przewidywać w umowie spółki żadnych dodatkowych elementów ponad te, które są elementami obligatoryjnymi, a nadto jako wkład wnoszą jedynie wkład pieniężny.

Formularz elektroniczny jest bowiem sporządzony tak, aby w umowie znalazły się jedynie elementy obligatoryjne, które wskazane są w kodeksie spółek handlowych (dalej „ksh”). Jeśli chcemy wprowadzić jakikolwiek dodatkowy zapis, przykładowo możliwość przymusowego umorzenia udziałów wspólnika, nie obędzie się bez wizyty u notariusza. Warto także ponownie przypomnieć, że w formie elektronicznej nie ma możliwości wniesienia wkładów w formie niepieniężnej.

Obligatoryjne elementy umowy spółki

Skoro wspomnieliśmy o elementach obligatoryjnych to warto wspomnieć o tym co składa się na te elementy. Kwestia ta regulowana jest w art. 157, który wskazuje:

Art. 157 ksh

§ 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

1) firmę i siedzibę spółki;

2) przedmiot działalności spółki;

3) wysokość kapitału zakładowego;

4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;

5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;

6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Kolejny przepis. tj. przepis art. 1571 ksh wskazuje nam ogólne zasady dotyczące zakładania spółki za pomocą wzorca umowy udostępnianego elektronicznie.

Art. 1571 ksh

§ 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy.

§ 2. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 3. Umowa, o której mowa w § 1, zawarta jest po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

Czy warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

 Tak, warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponieważ, spółka z o.o. jako jedyna, obok spółki akcyjnej, zapewnia spokój wspólnikom. Nie będą oni odpowiadali za zobowiązania spółki, jeśli zarząd podejmie złe decyzje. Dodatkowo koszt założenia takiej spółki w porównaniu do spółki akcyjnej jest znacznie niższy. Już sam kapitał zakładowy w przypadku spółki akcyjnej to minimum 100 tys. zł, gdzie w spółce z o.o. określono minimum na kwotę 5 tys. zł. Dodatkowo spółka z o.o. jest znacznie mniej sformalizowana i wiele kwestii można załatwić samodzielnie na Zgromadzeniu Wspólników, co jest niemożliwe przy spółce akcyjnej, gdzie każde Zgromadzenie Akcjonariuszy musi odbywać się w u notariusza.

Podsumowanie

Spółka z.o.o. to spółka prawa handlowego, gdzie rozpoczynając działalność właśnie w takiej formie, zobligowany jesteś do precyzyjnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, tzw. pełnej księgowości. Różni się to znacznie od podstawowej księgi przychodów i rozchodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ale tak jak wspomnieliśmy jest wiele plusów, które opisaliśmy przed momentem. Dlatego, jeżeli rozważasz założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, skorzystaj z dzisiejszej porcji wiedzy, a już za tydzień zajrzyj na BLOGA,  przedstawimy Tobie, krok po kroku, jak wygląda elektroniczna rejestracja spółki z o.o.

Jeżeli chcesz skorzystać z bezpłatnej porady prawej śmiało zadzwoń lub pisz:  ☎   722 33 55 33  📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Podpowiemy Tobie, w jaki sposób zawierać umowy, weryfikować wiarygodność Klientów, doradzimy, również co należy zrobić, kiedy, pomimo braku zapłaty za faktury, musisz zachować ciągłość dostaw i zabezpieczyć swoją firmę.

Dogmat Systemy S.A.


Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Windykacja 10 Powodów Dlaczego WARTO!

Odsetki Ustawowe Ponownie W Dół!

Pobierz gotowy wzór umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy