Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne

Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to propozycja Rady Ministrów na problemy związane z COVID – 19. Postępowanie restrukturyzacyjne istnieje w Polsce dopiero kilka lat i tak naprawdę wszyscy dopiero się go uczą, a ustawodawca już zdecydował o dodaniu dodatkowo, uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

WAŻNE!

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, przedsiębiorcy chcący skorzystać z instytucji uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego nie potrzebują zgody sądu na jego rozpoczęcie.

Rozpoczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wstrzymuje na okres czterech miesięcy wszelkie egzekucje, potrącenia i uniemożliwia wypowiadanie najistotniejszych dla przedsiębiorcy umów. Zarząd z kolei uwolni się od odpowiedzialności za długi.

 Ryzyko i możliwość manewru, kosztem wierzycieli

Wprowadzenie takiego postępowania jest bardzo ryzykowne, a co więcej daje wiele pól do manewru. Wystarczy bowiem, że zarząd spółki z o.o. otworzy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i już zostaje zwolniony z odpowiedzialności, którą reguluje art. 299 ksh. Co więcej zarząd spółki z o.o. zostanie zwolniony, także w sytuacji, gdyby spółce nie udało się zawrzeć układu z wierzycielami, w następstwie czego spółka skorzysta z innego postępowania restrukturyzacyjnego lub złoży wniosek o upadłość, zgodnie procedurą przewidzianą w omawianej ustawie.

Dwa etapy uproszczonej restrukturyzacji

Uproszczona restrukturyzacja ma składać się z dwóch etapów. Pierwszy z nich w całości ma się odbywać poza sądem, a jedynie pod nadzorem dorady restrukturyzacyjnego. Rozpoczęcie wdrażania uproszczonej restrukturyzacji jest możliwe po spełnieniu dwóch warunków:

  • Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz obwieszczanie w MSiG o poddaniu się restrukturyzacji. Na­dzor­ca ukła­du wspól­nie z przed­się­bior­cą przy­go­tu­ją pro­po­zy­cje ukła­do­we i prze­pro­wa­dzą gło­so­wa­nie, które może odbyć się z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.
  • Do­pie­ro po uzy­ska­niu więk­szo­ści 2/3 łącz­nej war­to­ści wie­rzy­tel­no­ści oraz po­nad po­ło­wy gło­su­ją­cych roz­pocz­nie się etap dru­gi i zo­sta­nie zło­żo­ny do sa­du wnio­sek o za­twier­dzenie ukła­du. Po pra­wo­moc­nym za­twier­dze­niu układu roz­pocz­nie się faza wykonania ukła­du.

Podsumowanie

Przyglądając się uproszczonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu można zauważyć, że jest ono bardziej zbliżone do postępowania układowego jak do postępowania restrukturyzacyjnego, które z założenia miało być bardziej formalne oraz prowadzone było wtedy, kiedy problemy przedsiębiorcy wymagały ingerencji sądu, w tym również w celu ochrony wierzycieli.

Ustawodawca co prawda pomyślał również o wierzycielach i wprowadził pewne ograniczenia po stronie przedsiębiorcy, który poddał się restrukturyzacji – nie może on podjąć czynności przekraczających zwykły zarząd bez zgody nadzorcy układu.

Czy jednak jest to wystarczające? Wydaje się, że zdecydowanie NIE, ponieważ katalog czynności zwykłego zarządu w wielu przypadkach wystarcza, aby skutecznie upłynnić cały majątek restrukturyzowanego przedsiębiorcy. Bez wątpienia jest to kolejny cios wymierzony w stronę wierzycieli.

Jeżeli chcesz skorzystać z bezpłatnej porady prawej śmiało zadzwoń lub pisz:  ☎   722 33 55 33  📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Podpowiemy Tobie, w jaki sposób zawierać umowy, weryfikować wiarygodność Klientów, doradzimy, również co należy zrobić, kiedy, pomimo braku zapłaty za faktury, musisz zachować ciągłość dostaw i zabezpieczyć swoją firmę.

Dogmat Systemy S.A.


Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Kompleksowe Zarządzanie Należnościami

Odsetki Ustawowe Ponownie W Dół!

Pobierz gotowy wzór umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy