Ulga Na Złe Długi  

Ulga Na Złe Długi  

Ulga na złe długi to dość optymalne rozwiązanie, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnią aktualizację przepisów. Jako wierzyciel możesz z niej skorzystać, jeżeli Twój kontrahent/klient spóźnia się z zapłatą faktury lub rachunku ponad 90 dni. O tym kiedy i w jakim przypadku możesz skorzystać z ulgi na złe długi, przybliżymy w dzisiejszej porcji wiedzy.

Kiedy możesz skorzystać z ulgi na złe długi?

Jako wierzyciel możesz dokonać korekty deklaracji w przypadku opóźnienia w zapłacie o ponad 90 dni, od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze, rachunku lub w umowie.

Przede wszystkim, ulga na złe długi dotyczy faktur nieuregulowanych przez kontrahenta. Bez sprzecznie, pozwala skorygować podstawę opodatkowania i kwotę należnego podatku VAT i podatku dochodowego. Jako wierzyciel możesz dokonać korekty w deklaracjach VAT, CIT i PIT.

Warto jednak zaznaczyć, że w związku z nowelizacją w 2021 roku przepisów, nie każda należność objęta ulgą w VAT skorzysta z ulgi w PIT lub CIT.  Wspominamy o tym w dalszej części artykułu.

Pamiętaj jednak, że abyś jako wierzyciel mógł skorzystać z ulgi musisz uprawdopodobnić nieściągalność. Innymi słowy potwierdzić, że wierzytelność nie została zbyta w jakiejkolwiek formie i nie została uregulowana w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności wskazanej na fakturze lub w umowie.

Ulga na złe długi – podstawa prawna 

Wierzyciel, któremu zadłużony klient zalega z zapłatą co najmniej 90 dni, musi zgodnie ze wskazaną powyżej ustawą spełnić następujące warunki:

  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty jest on podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Ulga na złe długi – korzystne zmiany 

Od ubiegłego roku, dokładnie od 01 października 2021 roku wierzyciel:

  • Po pierwsze  – może skorzystać z ulgi na złe długi nawet kiedy dłużnik jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
  • Po drugie – może skorzystać z ulgi, kiedy dłużnik nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której korzysta z ulgi na złe długi. Ważne jednak jest żeby sam wierzyciel na dzień dokonania korekty był czynnym podatnikiem VAT.

Reasumując, wierzyciel nie jest już zobowiązany do zweryfikowania upadłości, czy toczącego się postępowania restukturyzacyjnego, czy likwidacyjnego wobec dłużnika. Dotyczy to zarówno statusu dłużnika w momencie zawarcia z nim transakcji oraz w sytuacji dokonania korekty podatku.

Ponadto, zmiany w ustawie umożliwiły wierzycielom skorzystanie z ulgi przy świadczeniu na rzecz osób nieprowadzących działalności, czyli konsumentów. Jest jednak obowiązek przedstawienia jednego z n/w dokumentów:

  • prawomocnego wyroku
  • wpisania do rejestru dłużników
  • ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Bez wątpienia, wprowadzone udogodniania pomogą wierzycielom w zakresie korekty podatku VAT.

Pamiętaj jednak, że wyjątkiem, jest nadal korekta podatku od dochodu rozliczanego w deklaracjach PIT lub CIT, do którego obowiązują poprzednie zapisy ustawy wymagające spełnienia surowszych warunków.

W związku z wprowadzonymi zmianami, należy być bardzo czujnym dlatego, że nie każda nieuregulowana faktura (rachunek, umowa), która skorzysta z ulgi w VAT, może skorzystać z ulgi w PIT lub CIT.

Jakiej korekty w deklaracji dokonuje wierzyciel a jakiej dłużnik?

Jako wierzyciel, który przez 90 dni od daty wymagalności, nie otrzymałeś zapłaty za wystawioną przez siebie fakturę, rachunek, czy zawartą umowę, w której wskazana była konkretna kwota do uregulowania.

Jako dłużnik, nie uregulowałeś zobowiązania od ponad 90 dni za dostarczony towar lub usługę, na podstawie wystawionej faktury VAT, rachunku, czy zawartej umowy.

 

Wierzyciel

Dłużnik

Jako wierzyciel masz prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego. Korekty w rozliczeniu za okres, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korektę taką możesz przeprowadzić pod warunkiem, że do dnia złożenia przez Ciebie deklaracji za ten okres rozliczeniowy należność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Jako dłużnik masz obowiązek dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku naliczonego. Korekty w rozliczeniu za okres, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, a zobowiązanie nie zostało przez Ciebie uregulowane.
W rozliczeniu za okres, w którym należność zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, jako wierzyciel masz obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego W rozliczeniu za okres, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane jako dłużnik masz prawo zwiększenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku naliczonego.

Co jeżeli skorzystasz z ulgi a dłużnik zapłaci?

Kiedy jako wierzyciel skorzystasz z przysługującej Tobie ulgi na złe długi, a  zobowiązanie zostanie przez dłużnika uregulowane, Twoim obowiązkiem  jest: zwiększenie podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu za ten konkretny okres, w którym należność została uregulowana. Jeżeli natomiast należność została tylko w części uregulowana, wówczas, musisz zwiększyć podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego tylko o część uregulowanej kwoty.

Z pewnością, ulga na złe długi jest optymalnym rozwiązaniem, które proponuje nam ustawodawca. Dlatego, że pomimo braku zapłaty, mamy chociaż możliwość skorygowania odprowadzonego wcześniej podatku.

Windykacja należności

Jeżeli jako wierzyciel nie posiadasz wiedzy o upadłości czy niewypłacalności dłużnika, radzimy abyś przeprowadził pełen proces dochodzenia należności. Po pierwsze rozpoczynając od negocjacji polubownych, po drugie zlecając skuteczną windykację terenową, po trzecie decydując się na prawne odzyskanie należności.

Z pewnością prawomocny nakaz zapłaty, a następnie skierowanie sprawy do komornika, daje Tobie możliwość prawnego dochodzenia należności przez kolejne kilka lat. Nigdy nie możesz przewidzieć, czy po upływie 2 lub 3 lat, dłużnik nie powróci do aktywności zawodowej. Pojawią się wówczas środki na spłatę zobowiązań. A ponowne rozpoczęcie egzekucji komorniczej będzie tylko formalnością związaną z niewielką opłatą.

Zapraszamy do kontaktu. Podzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Skutecznie przeprowadzimy dla Ciebie pełen proces windykacji należności.

Zapraszamy Cię do kontaktu:

722 33 55 33 lub 📧 windykacja@dogmatsystemy.pl


Możesz również skorzystać z konsultacji prawnych związanych z weryfikacją, sporządzeniem i zabezpieczeniem umów współpracy. Możesz też zlecić skuteczną windykację należności, windykację terenową lub windykację sądową. 

 Dogmat Systemy Services


Kinga Janus
Dyrektor Działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services Sp z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 windykacja@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Sprawdź Klienta i Ustal Limit Kupiecki

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę

Pobierz gotowy wzór Umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy