Walka z Zatorem, a Zmiany Prawne

Walka z Zatorem, a Zmiany Prawne

Walka z zatorem płatniczym, a zmiany prawne ograniczające jego powstawanie, weszły właśnie w życie.  Coraz częściej kłopoty z płynnością finansową dotykają mniejsze i średnie firmy, dlatego też ustawodawca w roku ubiegłym zaproponował wiele zmian, które właśnie zaczęły obowiązywać.

O sporej ilości zmian w kodeksie postępowania cywilnego, karnego czy prawie pracy wspomnieliśmy w ostatnim artykule roku poprzedniego. W dzisiejszym artykule przypominamy ważne zmiany, które ograniczą narastający problem utraty płynności finansowej, wynika on niestety z narzucanych przez duże firmy długich terminów płatności oraz nieterminowego regulowania faktur.

Walcząc z zatorem płatniczym zostały wprowadzone zmiany prawne, przedstawiamy zatem jakiego rodzaju zmiany pomogą Przedsiębiorcom, pokonać trudności.

Termin zapłaty należności

Ustalono termin zapłaty należności, w przypadku współpracy z dużą firmą, gdzie po jednej stronie mamy mikro/małego/średniego przedsiębiorcę, a z drugiej strony dużego przedsiębiorcę: termin zapłaty wyniesie 60 dni.

W przypadku podmiotów publicznych, termin zapłaty wyniesie 30 dni.

Wyjątek – podmioty lecznicze

Jeżeli współpracujemy z publicznym podmiotem leczniczym wówczas termin zapłaty pozostaje 60 dniowy.

ULGA ZA ZŁE DŁUGI – Ważna zmiana prawna dla firm, pomagająca w walce z zatorem płatniczym 

Ulga umożliwi pomniejszenie przez wierzyciela podstawy opodatkowania (podatku PIT i CIT) o kwotę wierzytelności, jeżeli nie została ona uregulowana w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności, określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi). Co więcej nałoży na dłużnika obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania nieuregulowanego zobowiązania.

WAŻNE!

Ulgi na złe długi nie będzie jednak można stosować pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo.

Uprawnienie prezesa UOKiK do kontroli

Prezes UOKiK będzie mógł skontrolować i ewentualnie ukarać firmę, która w ciągu trzech kolejnych wybranych miesięcy ma zaległości na poziomie 5 mln zł. Po dwóch latach obowiązywania przepisów limit ten spadnie do  2 mln zł.

Walka z zatorem , a zmiany prawne dla dużych firm, czyli obowiązek raportowania o stanie należności i zobowiązań

Duże firmy, których roczny obrót przekracza 50 mln euro będą miały obowiązek co roku do 31 stycznia składać do ministra przedsiębiorczości raport o swoich należnościach i zobowiązaniach. Pierwszy raport ma być za 2020 rok.

Łatwiejsze zabezpieczenie roszczeń, również pomoże w walce z zatorem 

Łatwiejsze zabezpieczenie roszczeń do 75 tys. zł – wystarczy, że powód uprawdopodobni roszczenie i okoliczność, że należność nie została uregulowana przez co najmniej trzy miesiące od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze lub umowie. Dzięki temu, po uzyskaniu zabezpieczenia, powód będzie miał większą gwarancję odzyskania swoich należności w przypadku korzystnego wyroku sądu, gdyż należności te będą dla niego zabezpieczone.

Walka z zatorem, a zmiany prawne dla firm – wprowadzenie gradacji kwot rekompensaty za dochodzenie należności

Zmiana kwoty rekompensaty za dochodzenie roszczeń w transakcjach handlowych:

  • 40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5.000 zł.
  • 70 euro – gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5.000 zł, ale niższe niż 50. 000 zł.
  • 100 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50.000 zł.

Zmiana wysokości odsetek

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych wzrosną do wartości 11,5 %.

Wyjątek!

Odsetki wobec publicznych podmiotów leczniczych pozostają bez zmian i nadal obowiązywać będzie stawka 9,5 % w skali roku.

Powstanie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji, jako zmiana prawna, która ograniczy zator płatniczy

Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty trafi do katalogu czynów nieuczciwej konkurencji, co spowoduje możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania za poniesioną szkodę.

Miejmy nadzieję, że wprowadzane zmiany prawne dla firm, ograniczą zator płatniczy,  poprawią kondycję finansową micro, małych i średnich  przedsiębiorstw oraz wyeliminują nieuczciwe praktyki stosowane przez duże firmy.

RADZIMY!

Przed zawarciem umowy, czy wykonaniem usługi lub dostawy towaru, zweryfikować obowiązujące przepisy prawa, które pozwolą firmom szybciej otrzymywać należne im pieniądze.

 

Zachęcamy Cię również do zapoznania się z publikacjami na naszym firmowym BLOGU, dzięki którym, krok po kroku, każdy może udoskonalić swój biznes,

  • Wybrnąć z tarapatów w jakich się znalazł,
  • Czerpać radość z tego, co robi,
  • Mieć czas na pracę i na rodzinę. Równowaga w życiu jest bardzo ważna, wtedy wychodzi nam wszystko znacznie lepiej.

Czytaj, wiedz więcej i świadomie zarządzaj firmowymi finansami.

A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego sporządzania umów czy ich zabezpieczenia  lub dochodzenia należności z zawartych umów, wystarczy, że skontaktujesz się z nami.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania:

zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać pracę polskim przedsiębiorcom. Zacznij działać już od dziś!
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat poprawy płynności finansowej, nic prostszego, wystarczy, że skontaktujesz się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Chcesz wiedzieć więcej lub uzyskać wsparcie prawne oraz finansowe: zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Zmiany w Przepisach Prawa – PODSUMOWANIE!

Wypowiedzenie Umowy – Sprawdź!

Pobierz gotowy wzór umowy


 

Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy