Zmiany w Przepisach Prawa – PODSUMOWANIE!

Zmiany w Przepisach Prawa – PODSUMOWANIE!

Zmiany w Przepisach Prawa – PODSUMOWANIE!

Jak zawsze, każdy rok przynosi dużo zmian w przepisach prawa, tym razem podsumujemy najważniejsze z nich, które nastąpiły w 2019 roku i mają znaczący wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Ale dla przypomnienia wspomnimy również o  2018 roku, który był niewątpliwie rokiem RODO. To właśnie w maju 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie unijne w zakresie ochrony danych osobowych. Kiedy już, można powiedzieć, że większość firm oswoiła się z RODO i w mniejszym lub większym stopniu dostosowała swoją działalność pod nowe przepisy, ustawodawca postanowił nie spoczywać na laurach i postawił przed nami kolejne duże zmiany.

Przypominamy zatem o najważniejszych zmianach w przepisach prawa w 2019 roku, podsumowując najważniejsze, które dotyczyły:

 1. Postępowania cywilnego
 2. Postępowania karnego
 3. Prawa pracy
 4. Pozostałych ustaw mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej

Zmiany w przepisach prawa w postępowaniu cywilnym – PODSUMOWANIE

W 2019 roku z kolei nie sposób było pominąć bardzo dużej nowelizacji w zakresie postępowania cywilnego. Wraz z tą nowelizacją zmieniło się równie wiele innych mniejszych ustaw, ściśle z nią związanych. Nowelizacja kpc wprowadza szereg rewolucyjnych, a nierzadko również nowych rozwiązań do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Do tych najważniejszych zaliczyć należy przede wszystkim:

 • Posiedzenia organizacyjne, których celem jest tworzenie planów rozpraw.
 • Wprowadzenie nowych, dodatkowych obowiązków zarówno dla stron procesu jak i dla pełnomocników, z których w szczególności wyróżnić należy: obligatoryjne złożenie odpowiedzi na pozew, obowiązkowy udział w posiedzeniu przygotowawczym, dodatkowe wymogi pism procesowych, w tym m.in. wskazywanie adresu poczty elektronicznej.
 • Brak możliwości złożenia apelacji, bez wcześniejszego złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku.
 • Odpłatność wniosku o uzasadnienie wyroku – 100 zł.
 • Przywrócenie odrębnego postępowania gospodarczego dla przedsiębiorców.
 • Zmiany w zakresie wysokości opłat sądowych.

Co więcej, nowelizacja kpc była również o tyle  problematyczna, że poszczególne zmiany weszły w życie w różnych terminach, przy czy najistotniejsze są:

21 sierpnia 2019 r.

Zmiany dot. nowych stawek opłat sądowych, które uległy podwyższeniu oraz zniesienie fikcji doręczenia.

07 listopada 2019 r.

Weszła w życie zdecydowana większość przepisów, w tym m.in. postępowanie w sprawach gospodarczych.

Zmiany w przepisach prawa – PODSUMOWANIE, czyli nowy wymiar postępowania karnego

Kolejną dużą zmianą jaka miała miejsce w 2019 r. jest zmiana w zakresie postępowań karnych. Celem tych zmian jest to, aby postępowania toczyły się szybciej, sprawniej i mniej formalnie. Niewątpliwie pozytywnie należy ocenić zniesienie kilku instytucji i zasad procedury karnej, które już od dawna nie obowiązują np. w procedurze cywilnej, a zachowały się w procedurze karnej.

W szczególności należy do nich zaliczyć:

 • Możliwość wysłania pisma w najbliższy dzień roboczy następujący po dniu wolnym (dotychczas, jeśli termin przypadał na dzień wolny, pisma należało wnieść dnia poprzedzającego dzień wolny).
 • Jeśli na posiedzenie nikt się nie stawi, orzeczenie czy zarządzenie będzie można uznać za ogłoszone.
 • Prawo nagrania dźwięku na własny dyktafon nie tylko na rozprawie, ale także na posiedzeniu.
 • Możliwość doręczania pism procesowych na adres skrytki pocztowej, a także obowiązek podawania adresu poczty elektronicznej.

Obok tych “kosmetycznych zmian”, koniecznie trzeba wspomnieć o dwóch najistotniejszych zmianach.

Pierwszą z nich jest:

Możliwość przeprowadzenia rozprawy także pod nieobecność oskarżonego, nawet jeśli jego obecność jest usprawiedliwiona.

Należy jednak pamiętać, że przepisy zezwalające na rozpoznanie sprawy pod nieobecność oskarżonego mają charakter wyjątkowy, a więc mogą znaleźć zastosowanie tylko wówczas, gdy z okoliczności sprawy wynika, że nieobecność oskarżonego ani nie ograniczy jego prawa do obrony, ani w inny sposób nie wpłynie ujemnie na prawidłowość wyrokowania. Wprawdzie, sąd ma prawo przeprowadzić postępowanie pod nieobecność oskarżonego, ale prawo to może zostać zrealizowane jedynie pod warunkiem starannego rozważenia, czy okoliczności sprawy uzasadniają skorzystanie z wyjątku od przepisów gwarantujących oskarżonemu prawo do działania w procesie osobiście.

Druga istotna zmiana to:

Wprowadzenie prekluzji dowodowej do postępowania karnego, czyli ograniczenie czasu, do którego mogą być składane nowe wnioski dowodowe.

Tytułem wstępu wskazać należy, iż prekluzja dowodowa jest pochodną nowego przepisu art. 170 § 1 pkt 6 k.p.k. Zgodnie z jego treścią wniosek dowodowy podlegać będzie oddaleniu, jeżeli został on złożony po zakreślonym przez organ procesowy terminie, o którym strona składająca wniosek została zawiadomiona. Co do zasady sąd powinien zatem oddalić każdy wniosek „spóźniony”. Nowy art. 170 § 1a k.p.k. wprowadza jednak wyjątek od wskazanej zasady. Otóż sąd nie będzie władny oddalić wniosku dowodowego, jeśli będzie on zmierzał do wykazania okoliczności, która ma istotne znaczenie dla ustalenia tego, (1) czy został popełniony czyn zabroniony, (2) czy stanowi on przestępstwo i jakiego typu, (3) czy zachodzą podstawy do nadzwyczajnego obostrzenia odpowiedzialności karnej, lub (4) czy zachodzą warunki do orzeczenia pobytu w zakładzie psychiatrycznym. W tym zakresie prekluzja dowodowa jest wyłączona. Dowody na tę okoliczność będzie można powoływać na dotychczasowych zasadach – do czasu zakończenia postępowania w II instancji.

Zmiany w przepisach Prawa Pracy – PODSUMOWANIE, czyli dodatkowe uprawnienia dla pracowników

Już od pewnego czasu można zauważyć tendencję zmian w zakresie prawa pracy, idącą w stronę jeszcze większej ochrony pracownika. Rok 2019 nie był w tym zakresie przełomem, ale kilka istotnych zmian również się pojawiło.

Zwolnienie z PIT

Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim zwolnienie z PIT dla młodych pracowników, co sprawia, że osoba dopiero rozpoczynająca swoją przygodę zawodową, została wyróżniona i jej pensja netto będzie pensją brutto, a jeszcze prościej wyjaśniając,  pracownik mający poniżej 26 lat będzie otrzymywał wynagrodzenie powiększone o podatek dochodowy.

Zmiana w zakresie wystawiania świadectw pracy

Modyfikacje we wzorze świadectwa pracy wynikają ze zmian Kodeksu pracy, które weszły w życie 7 września 2019 r. Nowe terminy na sprostowanie świadectwa pracy w pouczeniu, brak konieczności informowania o właściwości sądu pracy – to tylko niektóre ze zmian, które obowiązują od 7 września 2019 r.

PODSUMOWANIE “mniejszych” zmian w przepisach prawa, ale również bardzo ważnych dla Przedsiębiorców

Kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania karnego czy kodeks pracy to te akty prawne, które w dużej mierze regulują ustrój prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Warto jednak pamiętać również, że oprócz tych ważnych kodeksów, mamy także szereg innych ustaw, które również uległy zmianie. Do zmian, które są istotne z punktu widzenia przedsiębiorców warto zaliczyć w szczególności:

 • Obowiązek zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego przez spółki prawa handlowego – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Możliwość odbycia zgromadzenia wspólników również zdalnie – kodeks spółek handlowych.
 • Obowiązkowa strona internetowa dla spółki akcyjnej i komandytowo – akcyjnej przeznaczona do komunikacji z akcjonariuszami – kodeks spółek handlowych.
 • Nowy wykaz podatników – „Biała lista VAT” – ustawa o podatku od towarów i usług.
 • Prosta spółka akcyjna – kodeks spółek handlowych.
 • Zmiany dotyczące rejestracji znaków towarowych – Prawo własności przemysłowej.

Zmiany praktyczne, dotykające każdego z nas

Na zakończenie podsumowania zmian w prawie, które miały miejsce w 2019 r., a także celem przekazania informacji, którą odczuwa każdy z nas, z pewną nutką przymrużenia oka, warto także przypomnieć, że rok 2019 był kontynuacją rozpoczętego w 2018 roku zakazu handlu w niedziele wprowadzonego ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W 2019 roku tylko jedna niedziela w miesiącu była niedzielą handlową, z wyjątkiem miesięcy świątecznych.

W przyszłym roku czeka nas jeszcze większa zmiana w tym zakresie.

Z początkiem stycznia, przypomnimy również ważne zmiany, które wejdą w życie z początkiem 2020 roku. Jak zawsze zapraszam Cię na wartościową dawkę wiedzy już w 2020 roku.

A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego sporządzania umów czy ich zabezpieczenia  lub dochodzenia należności z zawartych umów, wystarczy, że skontaktujesz się z nami.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania:

zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

 

Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać pracę polskim przedsiębiorcom. Zacznij działać już od dziś!
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat poprawy płynności finansowej, nic prostszego, wystarczy, że skontaktujesz się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Chcesz wiedzieć więcej lub uzyskać wsparcie prawne oraz finansowe: zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Kredyt Kupiecki Wspiera Sprzedaż i Płynność Finansową

Wypowiedzenie Umowy – Sprawdź!

Pobierz gotowy wzór umowy


 

Wysokich Lotów!

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy