Wypowiedzenie Umowy Na Czas Określony

Wypowiedzenie Umowy Na Czas Określony

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony, jak najbardziej jest możliwe do wykonania, ale niestety nie dotyczy to wszystkich zawieranych umów. Przeczytaj, dlaczego?

W dzisiejszej czwartkowej porcji wiedzy, szerzej przybliżamy temat wypowiedzenia umowy na czas określony, w tym również:

  • Wypowiedzenie umowy w praktyce
  • Wypowiedzenie umowy na czas określony zawartej o świadczenie usług
  • Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony

Chociaż przez długi czas uważano, że umowa zawarta na czas określony, nie może być wypowiedziana, jeśli sama umowa nie przewiduje takiej możliwości. Jej wypowiedzenie było możliwe wyłącznie z ważnych powodów, powołując, się na treść art. 746 § 3 kodeksu cywilnego, który brzmi:

Art. 746 § 3 kodeksu cywilnego:

Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Jak to wygląda w praktyce?

W przypadku zawarcia umowy zlecenie na czas określony, zawsze możemy taką umowę wypowiedzieć, jeśli wystąpią ważne powody. Stanowisko orzecznictwa jest zgodne co do bezwzględnie obowiązującego charakteru art. 746 § 3 k.c., co oznacza brak możliwości wyłączenia uprawnienia do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów. Ewentualne postanowienia wyłączające tą możliwość będą nieważne (art. 58 k.c.).

Dokładnie w przypadku wypowiedzenie tego rodzaju umowy Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 09 lutego 2001 r. wydanym w sprawie III CKN 304/00 wskazał, że:

„O ewentualnym wyłączeniu możliwości wypowiedzenia umowy nawet bez ważnych powodów nie świadczy zawarcie umowy na czas określony. (…) Fakt zawarcia spornej umowy na czas oznaczony nie mógł zatem uzasadniać odmówienia pozwanemu jako zlecającemu usługi (…) uprawnienia do wypowiedzenia tej umowy w każdym czasie z jakichkolwiek powodów, a więc także takich, które nie mogą być uznane za ważne. (..)Umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie.”

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług?

Kwestia wypowiedzenia umowy na czas określony zawartej w celu świadczenia usług, zgodnie z art. 750 kc , do której stosujemy odpowiednio przepisy dotyczące umowy zlecenie, również można rozwiązać w każdym czasie, przez każdą ze stron.

Uwaga Wyjątki!

Nie każdą umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć, jeśli sama umowa nie przewiduje takich możliwości.

Przykład

Umowa najmu, jest rodzajem umowy zawartej na czas określony, którą ciężko jest wypowiedzieć, jeśli ona sama nie przewiduje takiej możliwości.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umowę najmu zawartą na czas określony można rozwiązać tylko w przepadkach określonych w umowie.

Radzimy!

Wprowadź korzystne zapisy dotyczące wypowiedzenia umowy najmu zawieranej na czas określony.

  1. Dlatego też, jeśli zależy nam na pozostawieniu tzw. „furtki” do wypowiedzenia umowy na czas określony, w umowie wskazujemy kiedy może ona zostać wypowiedziana. Przykładem może być zapis o zmianie miejsca zatrudnienia, czy złych warunkach mieszkaniowych.
  1. Drugim sposobem, wydawać by się mogło, że jest wpisanie w samej umowie najmu zawartej na czas określony, terminu jej wypowiedzenia bez podawania przyczyny.

Chociaż takie umowy w praktyce są często spotykane, to niestety zapis upoważniający do wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas określony bez podania przyczyny będzie zapisem nieważnym, co wynika z art. 676 § 3 kc:

 Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

 Potwierdza to również Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt I ACa 336/16, wskazując, że:

„Istotą umowy najmu lokalu na czas oznaczony jest pozostawanie stron w owej relacji przez cały z góry założony okres i niejako z założenia taki najem ma charakter trwały i ciągły, a celem takiej umowy jest zapewnienie trwałości stosunku najmu i ochrona obu stron.”

 

Umowa najmu zawarta na czas nieokreślony

W przypadku umowy najmu zawartej na czas nieokreślony, kodeks cywilny w art. 673 § 2 kc,  w wyraźny sposób wskazuje jakie terminy wypowiedzenia w takiej sytuacji są wiążące:

Art. 673 § 2 kodeksu cywilnego

Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

 

Radzimy zawierać umowy korzystne dla obu storn i chroniące interesy każdej ze stron!

Podsumowując dzisiejszą porcję wiedzy pamiętajcie, że warto w zawieranych na czas określony umowach wprowadzić  odpowiednie zapisy dotyczące wypowiedzenia takiej umowy.

Wzory wypowiedzenia umów

Wypowiedzenie umowy na czas określony

 

 

                                                                                                                                     _________, dnia _________________ r.

 

 

                                                                                                               __________________________________

                                                                                                               __________________________________

                                                                                                               __________________________________

 

 

 

WYPOWIEDZENIE  UMOWY ZLECENIE

Z DNIA __________________ R.

 

Działając w imieniu _____________________________ z siedzibą w ___________________, niniejszym, zgodnie z art. 746 kodeksu cywilnego wypowiadam umowę zlecenie z dnia ______________________, ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

 

Przyczyną wypowiedzenia niniejszej umowy jest: ____________________________________ .

 

 

_______________________

 

 

 

 Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony

 

 

 

_______________, dnia _________________r.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

 

 

WYPOWIEDZENIE  UMOWY

Z DNIA __________________ R.

 

Działając w imieniu _____________________________ z siedzibą w ___________________, zgodnie z zapisami umowy tj. ______________________ umowy, wypowiadam umowę z dnia ______________________ z zachowaniem ___________ miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

 

_______________________

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego sporządzania umów lub ich wypowiedzenia, wystarczy, że skontaktujesz się z nami.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania:

zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać pracę polskim przedsiębiorcom. Zacznij działać już od dziś!
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat poprawy płynności finansowej, nic prostszego, wystarczy, że skontaktujesz się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Chcesz wiedzieć więcej lub uzyskać wsparcie prawne oraz finansowe: zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Kredyt Kupiecki Wspiera Sprzedaż i Płynność Finansową

Wypowiedzenie Umowy – Sprawdź!

Pobierz gotowy wzór umowy


 

Wysokich Lotów!

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy