Krajowy Rejestr Zadłużonych – Nowe Narzędzie w Rękach Wierzycieli

Krajowy Rejestr Zadłużonych – Nowe Narzędzie w Rękach Wierzycieli

Krajowy Rejestr Zadłużonych – już od jutra, czyli od dnia 1-go grudnia 2021 r. zacznie obowiązywać KRZ. Czy stanie się obligatoryjnym narzędziem dla wierzycieli? Zapewne okaże się z czasem.

Zdecydowanie jednak, informacje udostępnianie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych powinny zainteresować każdego przedsiębiorcę! Bez wątpienia umożliwią one weryfikację wypłacalności zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

Dlaczego??? Ponieważ zbadanie wiarygodności przyszłego lub bieżącego kontrahenta przed podpisaniem z nim umowy lub dokonaniem transakcji sprzedaży, ma ogromne znaczenie. Po pierwsze eliminujemy ryzyko wejścia w niekorzystną dla nas transakcję, eliminujemy tym samym rozpoczęcie współpracy z niewypłacalnym klientem. Po drugie ograniczamy ryzyko wystąpienia sporu sądowego prowadzącego do egzekucji komorniczej, która z góry może okazać się bezskuteczna.

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych (dalej: KRZ) jest jawnym rejestrem dostępnym za pośrednictwem sieci internetowej. Zostaną w nim umieszczone informacje o:

  • podmiotach, wobec których są lub były prowadzone postępowania: 1) restrukturyzacyjne, 2) upadłościowe, 3) wtórne upadłościowe, 4) zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, 5) w przedmiocie uznania orzeczenia zagranicznego postępowania upadłościowego,
  • wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem. Jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki,
  • podmiotach, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone m.in. przez komornika sądowego – z uwagi na bezskuteczność egzekucji,
  • osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Z pewnością, w KRZ będą ujawniane informacje dotyczące podmiotów, których wspólną cechą jest niewypłacalność, zagrożenie niewypłacalnością lub inne problemy z wypłacalnością. Zastąpi on tym samym nigdy niewprowadzony Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.

Charakter wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ)

Wpisy w KRZ dokonywane będą przez stosowne organy z urzędu i co do zasady mają mieć charakter nieusuwalny. Usprawni to wierzycielom monitorowanie stanu wypłacalności swoich kontrahentów. Przykładowo, dłużnik przeciwko któremu wierzyciel prowadził bezskuteczną egzekucję zniknie z KRZ dopiero po 7 latach od dnia umieszczenia wpisu, chyba że wcześniej wykaże wygaśnięcie zobowiązania poprzez m.in. stosowne oświadczenie wierzyciela. Dlatego, w przypadku odzyskania płynności finansowej przez dłużnika to w jego interesie będzie zaktualizowanie danych widniejących na jego temat w KRZ w celu uzyskania nowego finansowania.

Krajowy Rejestr Zadłużonych a prawne odzyskiwanie należności

Rola KRZ w procesie odzyskiwania należności będzie miała niebagatelne znaczenie. Przede wszystkim, publikowane będą w nim obwieszczenia przewidziane przez prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (zamieszczane dotąd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).  Pozwoli to wierzycielom obrać adekwatną do toczącego się postępowania drogę dochodzenia swoich wierzytelności.

Przykładowo, dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego ustawodawca przewidział, że w KRZ pojawi się już informacja o samym złożeniu przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości (tj. zanim zostanie on w ogóle rozpoznany).

W praktyce dłużnicy często zaniechują starań o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzyciele dowiadują się o ich niewypłacalności dopiero na etapie egzekucyjnym. Dlatego KRZ ma być systemem kompleksowym. Poza informacjami wymaganymi przez prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, gromadzić będzie stosowne dane o zadłużeniach dostarczanych przez komorników sądowych, naczelników urzędów skarbowych czy dyrektorów oddziałów ZUS. Tym samym, wierzyciel w jednym miejscu uzyska wszystkie informacje świadczące o wypłacalności swojego kontrahenta.

Podsumowanie

Faktem jest, że polski system prawny nierzadko udziela szczególnej ochrony dłużnikom kosztem ich wierzycieli. Dlatego bez wątpienia wskazujemy, jak ważnym elementem każdej większej inwestycji powinna być wcześniejsza weryfikacja wypłacalności kontrahenta.  Miejmy nadzieję, że w tej weryfikacji pomoże Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy Services. 


Spójrz co możemy dla Ciebie zrobić?

#Doświadczenie #Zespół #PonadPrzeciętnaSkuteczność #Rzetelność

Nie Bój się Prosić o Swoje Pieniądze – Systematycznie Monitoruj Należności!

Jeżeli i Ty chciałbyś skorzystać z naszego wsparcia, sprawdzić jak działamy i jaką skuteczność osiągamy

Zapraszamy Cię do kontaktu:

☎ 722 33 55 33 lub 📧 tbn@dogmatsystemy.pl


Możesz skorzystać z konsultacji prawnych, związanych z weryfikacją lub sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem oraz polubownym i prawnym dochodzeniem należności.

Dogmat Systemy Services


Kinga Janus
Dyrektor Działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services Sp. z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Sukcesy Zespołu DSS

6 Powodów – Dlaczego Warto Przeprowadzić Polubowną Restrukturyzację Zadłużenia

Pobierz gotowy wzór Umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy