Przełomowy Wzrost Odsetek

Przełomowy Wzrost Odsetek

Przełomowy wzrost odsetek – dokładnie wczoraj – 8 grudnia 2021 roku odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. W efekcie ponownie podwyższono stopy procentowe NBP – tym razem o 0,50 punktów procentowych (pp).

Tym samym, stopa referencyjna – wpływająca m.in. na wartość ustawowych odsetek za opóźnienie wzrosła do poziomu 1,75 pp. Bez wątpienia, jest to zmiana przełomowa. Obecna stopa referencyjna wynosi więcej niż ta sprzed okresu epidemii COVID-19 (1,50%). Nowe stawki obowiązują od 9 grudnia 2021 roku.

Przełomowy wzrost odsetek – uzasadnienie zmian

Jak argumentuje RPP, ponowny wzrost stóp procentowych NBP uzasadniony jest jej dążeniem do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie.

Ponieważ, obserwowany w 2021 roku wzrost cen surowców oraz przedłużające się globalne zaburzenia podażowe spowodowały silny wzrost inflacji w Polsce. Niestety inflacja utrzyma się na podwyższonym poziomie również w nadchodzącym okresie. Nie da się zatem wykluczyć, że w kolejnych miesiącach dojdzie do następnej podwyżki stóp procentowych NBP. Finansiści prognozują wzrost do końca 2022 r. do poziomu 3 pp. 

Wysokość odsetek kapitałowych i ustawowych za opóźnienie 

Z pewnością, konkretyzując nowe stawki odsetek kapitałowych należy pamiętać, że jeżeli wysokość odsetek kapitałowych nie jest w inny sposób określona, aktualnie należą się odsetki ustawowe w wysokości 5,25%. Odsetki kapitałowe maksymalne wynoszą natomiast 10,5% w stosunku rocznym.

Z kolei zgodnie z art. 481 § 2 KC, jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych (czyli 7,25%).

Natomiast w ślad za art. 481 § 21 KC, maksymalna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Bez wątpienia, po zmianach stawka odsetek maksymalnych wynosi 14,5%.

Wysokość odsetek w transakcjach handlowych

Przedsiębiorcy niestety wciąż muszą czekać na wzrost odsetek w transakcjach handlowych. A to dlatego, że do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu 1 stycznia albo 1 lipca. Zmiany te następują na podstawie art. 11b Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Podsumowanie

W celu monitorowania aktualnych stawek procentowych odsetek zachęcamy do systematycznego zaglądania na naszego bloga. Prawidłowe wyliczenie przysługujących wierzycielom odsetek ma niebagatelne znaczenie. Przede wszystkim w procesie odzyskiwania należności, na etapie składania pozwu, przy formułowaniu żądania o zasądzenie odsetek od zaległych odsetek (zgodnie z art. 482 KC).


Spójrz co możemy dla Ciebie zrobić?

#Doświadczenie #Zespół #Sukces #PonadPrzeciętnaSkuteczność

A jeżeli i Ty chciałbyś skorzystać z naszego wsparcia, sprawdzić jak działamy i jaką skuteczność osiągamy.

Zapraszamy Cię do kontaktu:

☎ 722 33 55 33 lub 📧 windykacja@dogmatsystemy.pl


Możesz również skorzystać z konsultacji prawnych, związanych z weryfikacją lub sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem oraz polubownym i prawnym dochodzeniem należności.

 Dogmat Systemy Services


Kinga Janus
Dyrektor Działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services Sp z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Krajowy Rejestr Zadłużonych

6 Powodów – Dlaczego Warto Przeprowadzić Polubowną Restrukturyzację Zadłużenia

Pobierz gotowy wzór Umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy