Czym jest uznanie długu?

Czym jest uznanie długu?

Dziś wytłumaczymy, czym jest uznanie długu i dlaczego warto skorzystać z tej czynności prawnej.

Zapraszamy zatem do nowej dawki wiedzy, którą chętnie przygotowujemy, myśląc o polskich przedsiębiorcach.

Właściwie i niewłaściwe uznanie długu

Uznanie długu to niezwykle doniosła instytucja prawna, która powoduje m.in. przerwanie biegu przedawnienia. Doktryna prawna dzieli uznanie długu na właściwe i niewłaściwe.

  • Uznanie właściwe definiowane jest jako czynność prawna, dokonana między dłużnikiem a wierzycielem, w której dłużnik potwierdza swoje zobowiązanie.
  • Natomiast pod pojęciem uznania niewłaściwego rozumie się każde działanie dłużnika, z którego wynika, że ma on świadomość istnienia roszczenia. Jako przykłady uznania niewłaściwego sądy wskazują m.in. prośbę o zwolnienie z długu, o rozłożenie płatności na raty i zwolnienie z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie.

W dalszej części artykułu, rozwiniemy temat właściwego uznania długu.

Uznanie długu właściwe a oświadczenie woli

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2004 roku (V CK 346/03uznanie właściwe stanowi odrębną umowę ustalającą co do zasady i zakresu istnienie albo nieistnienie jakiegoś stosunku prawnego.

A zatem, umowa uznania długu to umowa nienazwana i nieuregulowana przez prawodawcę, a jej sens sprowadza się do tego, iż zobowiązany składa oświadczenie woli, w którym potwierdza istnienie swojego obowiązku i zobowiązuje się do jego realizacji. Zgodnie z art. 60 KC oświadczeniem woli jest każde zachowanie dostatecznie ujawniające wolę człowieka. Powinno być ono zrozumiałe, swobodne i złożone „na poważnie”. Co do zasady, może być wyrażone w sposób dowolny.

Należy jednak pamiętać, że przepisy często dla poszczególnych czynności zastrzegają formę szczególną (np. aktu notarialnego), ograniczając tzw. swobodę formy wyrażania woli. Aby zakwalifikować uznanie właściwe jako skuteczną czynność prawną, zobowiązany musi posiadać zdolność do czynności prawnych. Złożone oświadczenie podlega także ocenie w zakresie wad oświadczenia woli.

Pamiętajmy!

Właściwe uznanie długu wynika ze złożenia przez dłużnika oświadczenia woli za pomocą umowy. Umowa ta nie wymaga szczególnej formy, a nawet nie musi zawierać ściśle określonej wysokości roszczenia.

Uznanie długu właściwe a ugoda

Warto wspomnieć, że w doktrynie prawniczej obok uznania właściwego i niewłaściwego wyodrębnia się niekiedy trzecią formę uznania długu, czyli ugodę. Ugoda jest także umową – uregulowaną w art. 917-918 KC, ale różni się od uznania właściwego tym, że samo istnienie stosunku prawnego nie jest między stronami przedmiotem sporu, a jedynie panuje niepewność, co do roszczeń wynikających z tego stosunku albo co do sposobu lub zakresu ich wykonania i aby ją usunąć strony dochodzą do ugodowego porozumienia, czyniąc wzajemne ustępstwa.

Jeżeli chcesz zawrzeć UGODĘ – śmiało skorzystaj ze wzoru, który dla Ciebie przygotowaliśmy:) Pobierz wzór UGODY

Uznanie długu a przerwanie biegu przedawnienia

Uznanie długu przez dłużnika zgodnie z art. 123 § 1 pkt. 2 KC powoduje przerwanie biegu przedawnienia – i nie ma tutaj znaczenia, czy uznanie kwalifikuje się jako właściwe albo niewłaściwe. Jak stanowi art. 124 § 1 KC po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo – w całej swojej długości, tak jakby wcześniej nie upłynęła żadna jego część. Czas terminu przedawnienia, który upłynął do czasu zaistnienia przerwy, uważa się za niebyły.

WAŻNE!

Uznanie długu jest instytucją niezwykle atrakcyjną dla wierzyciela, który na wskutek oświadczeń woli bądź wiedzy swojego kontrahenta może uzyskać dodatkowy czas na odzyskanie należności.

Podsumowując dzisiejszą porcję wiedzy,

RADZIMY WIERZYCIELOM, dla ochrony ich własnych interesów, w odpowiednim czasie tak poprowadzić rozmowy z zadłużonym klientem, aby powstałe roszczenie zostało przez nich uznane.

Ponadto, z naszego doświadczenia najlepszym rozwiązaniem dla obu stron, które zdecydowanie się sprawdza jest podpisanie ugody. Jednak w przypadku jej braku warto dysponować chociażby prośbą dłużnika o rozłożenie należności na raty.

A już za tydzień zapraszamy na kontynuację dzisiejszego zagadnienia, w którym rozwiniemy temat:

  • Zrzeczenia się zarzutu przedawnienia
  • Uznania długu a uznania powództwa
  • Wszczęcia postępowania nakazowego

Zapraszamy również do kontaktu i konsultacji prawnych, związanych z rejestracją i umową spółki, sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem, prawnym dochodzeniem należności.

 ☎   722 33 55 33  📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Dodatkowo , chętnie podpowiemy Tobie, w jaki sposób zawierać umowy, weryfikować wiarygodność Klientów, doradzimy, również co należy zrobić, kiedy, pomimo braku zapłaty za faktury, musisz zachować ciągłość dostaw i zabezpieczyć swoją firmę.


Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy Services

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Wszystkie zmiany w odsetkach w 2020 roku

Zabezpieczenie Kredytów Kupieckich

Pobierz gotowy wzór UGODY


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie dokument UGODY.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Ugody