Zabezpieczanie Kredytów Kupieckich

Zabezpieczanie Kredytów Kupieckich

Zabezpieczanie Kredytów Kupieckich i wsparcie rynku ubezpieczeń należności  handlowych przez Skarb Państwa.

Pandemia COVID-19 zachwiała stabilnością firm na całym świecie. Prawodawcy wielu państw od dłuższego czasu wprowadzają ustawy, których celem jest poprawienie sytuacji przedsiębiorstw na rodzimych rynkach. Takie działania mają miejsce także w Polsce, czego efektem jest inspirowana niemieckim modelem pomocy ustawa z dnia 16 lipca 2020r. o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19. Ustawa weszła w życie dnia 21 sierpnia 2020r. Jej główne założenie to udzielenie zabezpieczenia kredytom kupieckim.

Zabezpieczanie Kredytów Kupieckich –  Kredyt Kupiecki – O Czym Warto Wiedzieć

Kredyty kupieckie nie są w Polsce regulowane żadnym konkretnym aktem prawnym – w rzeczywistości są to po prostu umowy dedykowane głównie małym i średnim przedsiębiorcom.

Wyróżniamy kredyt odbiorcy (udzielenie przez kupującego zaliczki sprzedającemu w celu wykonania zobowiązania) oraz najpopularniejszy kredyt dostawcy (polegający na odroczeniu terminu płatności za dany towar/usługę, zazwyczaj bez odsetek).

Celem udzielania kredytów kupieckich jest przede wszystkim pozyskiwanie nowych klientów (z uwagi na korzystne warunki umów i finansowanie) oraz zapobieganie zaciąganiu oprocentowanych pożyczek w bankach. Dostawcy często zachęcają odbiorców do prędkich spłat kredytów kupieckich oferując im tzw. skonto (tj. rabat), jeśli ci uregulują należności przed terminem.

Pamiętajmy jednak, że kredyty kupieckie stanowią duże ryzyko dla sprzedawcy, ponieważ ostatecznie nigdy nie wiadomo, czy kupujący dokona zapłaty. Dlatego też większe firmy, mogą sobie pozwolić na ich ubezpieczanie.

Zabezpieczanie Kredytów Kupieckich – Nowa Ustawa a Rynek Ubezpieczeń

Rozwiązania zainicjowane omawianą ustawą umożliwiają zakładom ubezpieczeń uprawnionym do ubezpieczenia kredytu na terytorium RP scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa, w zamian za przekazywanie części składki ubezpieczeniowej. To z kolei ma prowadzić do ograniczenia ryzyka komercyjnych ubezpieczycieli do wypłacania większej liczby odszkodowań w związku z pogarszającą się  w wyniku pandemii sytuacją gospodarczą podmiotów ubezpieczonych.

Zabezpieczanie Kredytów Kupieckich – Ustawa w Praktyce

Z nowego instrumentu wsparcia skorzystać mogą zakłady ubezpieczeń przyjmujące ryzyko z tytułów umów ubezpieczenia należności handlowych w zakresie należności handlowych powstałych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020r.

Dotyczy to jednak tylko trojakiego rodzaju należności:

  • o terminie płatności poniżej 2 lat
  • potwierdzonych dokumentem księgowym wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub prawomocnym wyrokiem sądu
  • stanowiących kwoty pieniężne należne przedsiębiorcy z tytułu transakcji handlowej od kontrahenta, mającego siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w państwie o ryzyku tymczasowo niezbywalnym

Skarb Państwa przyjmuje na siebie ryzyko za pomocą umowy zawieranej z zakładem ubezpieczeń. Co ważne, nie może być ona zawarta po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. po dniu 21 listopada 2020 r.

Skarb Państwa (reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki) pokrywa 80% szkód wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń w zamian za 80% składek brutto. Składki te mają być przekazywane na rachunek dochodów budżetu państwa po potrąceniu przez zakład ubezpieczeń specjalnej prowizji. Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń z tytułu roszczeń regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto zakładu ubezpieczeń z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa przejmuje 100% ryzyka ubezpieczeniowego.

Warto pamiętać, że zobowiązanie Skarbu Państwa nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 375% składki przypisanej brutto zakładu ubezpieczeń z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r.

Środki na pokrycie kosztów odszkodowań są przekazywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Do monitorowania działalności zakładów ubezpieczeń w zakresie realizacji umów o przejęcie ryzyka przez Skarb Państwa ustawa wyznacza ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zabezpieczanie Kredytów Kupieckich – Komu Adresowane są Instrumenty Wsparcia?

Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju, instrumenty wsparcia zawarte w omawianej ustawie, adresowane są do:

  • przedsiębiorców prowadzących w Polsce sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem płatności
  • polskich i zagranicznych kontrahentów dokonujących zakupu towarów i usług z odroczonym terminem płatności od ww. przedsiębiorców
  • zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia należności
  • firm faktoringowych i banków oferujących faktoring pełny

Zapraszamy również do kontaktu i konsultacji prawnych, związanych z rejestracją i umową spółki, sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem, prawnym dochodzeniem należności.

 ☎   722 33 55 33  📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Dodatkowo , chętnie podpowiemy Tobie, w jaki sposób zawierać umowy, weryfikować wiarygodność Klientów, doradzimy, również co należy zrobić, kiedy, pomimo braku zapłaty za faktury, musisz zachować ciągłość dostaw i zabezpieczyć swoją firmę.

Dogmat Systemy S.A.


Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Kodeks Postępowania Cywilnego – podsumowanie zmian wpływających na sądowy proces dochodzenia należności

Odsetki Ustawowe Ponownie W Dół!

Pobierz gotowy wzór umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy