Zmiany w odsetkach w 2020 r.

Zmiany w odsetkach w 2020 r.

Zmiany w odsetkach w 2020 r.

Bardzo często przed upływem każdego roku kalendarzowego, zastanawiamy się nad obciążeniem nieterminowo płacącego kontrahenta, należnymi odsetkami ustawowymi, które choć w części zrekompensują koszty i czas oczekiwania na należne nam pieniądze.

Niewątpliwie, w bieżącym roku, pierwszy raz spotkaliśmy się z sytuacją aż 4 krotnego obniżenia stopy referencyjnej NBP, od której to właśnie zależy wysokość odsetek ustawowych. Dla przypomnienia odsetki naliczane są zgodnie z kodeksem cywilnym lub ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Wszystkie zmiany w odsetkach w 2020 r. – jak zmieniała się stopa referencyjna na przestrzeni całego roku

 • pierwsza zmiana od 5 marca 2015 r. do 17 marca 2020 r. stopa wynosiła 1,5%
 • druga zmiana od 18 marca do 8 kwietnia 2020 r. stopa wynosiła 1%
 • trzecia obniżka od 9 kwietnia do 28 maja 2020 r. stopa wynosiła 0,5%
 • czwarta – ostatnia zmiana od 29 maja 2020 r. stopa wynosi 0,1%

Następnie do wskazanej wartości stóp procentowych dodajmy odpowiednio:

 • 3,5 punktów procentowych w przypadku odsetek od sumy pieniężnej (zgodnie art. 359 § 2 k.c.)
 • 5,5 punktów procentowych w przypadku odsetek za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego (zgodnie z art. 481 § 2 k.c.)

Wysokość odsetek zgodnie z kodeksem cywilnym

Ze względu na ponadprzeciętną częstotliwość zmian, precyzyjnie przedstawiamy wysokość odsetek ustawowych w 2020 r. wynikających z Kodeksu cywilnego za poszczególne okresy ich obowiązywania:

od 1 stycznia do 17 marca 2020 r., wartość odsetek wynosiła:

 • 5%–  od sumy pieniężnej,
 • 7% – za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego;

kolejna zmiana od 18 marca do 8 kwietnia 2020 r.:

 • 4,5%–  od sumy pieniężnej
 • 6,5% –  za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego

następnie od 9 kwietnia do 28 maja 2020 r.:

 • 4%–  od sumy pieniężnej
 • 6% – za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego

ostatnia wprowadzona zmiana od 29 maja 2020 r.:

 • 3,6%–  od sumy pieniężnej
 • 5,6% – za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego

Zmiany w odsetkach w 2020 r. – wysokość odsetek zgodnie z ustawą za opóźnienia w transakcjach handlowych

Ponieważ stopa referencyjna na dzień 1 lipca 2020 r. wynosiła 0,1%, w związku z tym wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych obowiązuje od dnia 01 lipca 2020 r., w następujących wartościach:

 • Po pierwsze:

8,1% (stopa ref. 0,1% + 8 punktów procentowych) w stosunku rocznym,  w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy.

 • Po drugie:

10,1% (stopa ref. 0,1% + 10 punktów procentowych) w stosunku rocznym, w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

Pamiętaj!

W każdym wysyłanym wezwaniu do zapłaty uwzględnij należne odsetki ustawowe oraz koszty odzyskania należności, jeżeli zadłużenie dotyczy transakcji handlowej.


Zapraszamy Cię również do kontaktu i konsultacji prawnych, związanych z rejestracją i umową spółki, sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem, prawnym dochodzeniem należności.

 ☎   722 33 55 33  📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Dodatkowo, chętnie podpowiemy Tobie, w jaki sposób zawierać umowy, weryfikować wiarygodność Klientów, doradzimy, również co należy zrobić, kiedy, pomimo braku zapłaty za faktury, musisz zachować ciągłość dostaw i zabezpieczyć swoją firmę.


Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy Services

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Kodeks Postępowania Cywilnego – podsumowanie zmian wpływających na sądowy proces dochodzenia należności

Odsetki Ustawowe Ponownie W Dół!

Pobierz gotowy wzór umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy