Wzrost Odsetek w 2021 rok

Wzrost Odsetek w 2021 rok

Wzrost odsetek od dnia 07 października 2021 r. Po sporych obniżkach przychodzi czas na delikatny wzrost. A dokładniej w dniu 6 października, czyli całkiem niedawno odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, którego wynikiem jest ustalenie nowej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

Aktualna wysokość stopy referencyjnej

Uchwała RPP weszła w życie 7 października 2021 i to właśnie od tego dnia obowiązują nowe stawki odsetek. Jest to bez wątpienia zmiana korzystna dla wierzycieli. Z pewnością oznacza, co do zasady wzrost wszystkich przysługujących im odsetek. W związku ze zmianami aktualna stopa referencyjna wynosi 0,5%, a więc o 0,4% więcej niż poprzednia.

Wzrost odsetek od sumy pieniężnej (odsetki kapitałowe)

Kodeks cywilny reguluje 2 podstawowe rodzaje odsetek:

  • kapitałowe
  • za opóźnienie

W ślad za orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie (I ACa 667/17) wskazać można, że odsetki kapitałowe to takie, które stanowią przede wszystkim wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału. A zgodnie z zawartą umową są należne za okres sprzed terminu płatności świadczenia głównego (czyli należne za okres przed terminem wymagalności kapitału). Natomiast odsetki za opóźnienie to takie, które przysługują za czas opóźnienia. Odsetki te stają się wymagalne począwszy od bezskutecznego upływu terminu spełnienia świadczenia głównego i przysługują do momentu zapłaty świadczenia głównego (nie przysługują one za okres sprzed terminu płatności świadczenia głównego).

WAŻNE!

Jeżeli wysokość odsetek kapitałowych nie jest w inny sposób określona, aktualnie należą się odsetki ustawowe w wysokości 4%. A odsetki kapitałowe maksymalne wynoszą natomiast 8%.

Wzrost odsetek ustawowych za opóźnienie

Zgodnie z art. 481 § 2 KC, jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych (czyli 6%). Odsetki te można wyliczyć za pomocą poniższego wzoru:

Dłużna kwota x ilość dni opóźnienia x 0,06 / 365 dni

Dodatkowo, pamiętajmy, że zgonie z art. 481 § 21 KC, maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (tj. obecnie 12%).

Przypominamy, że jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.

Uwaga na odsetki w transakcjach handlowych!

Odsetki w transakcjach handlowych póki co nie uległy zmianie, ponieważ do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu 1 stycznia albo 1 lipca (art. 11b Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).

Podsumowując, z perspektywy wierzycieli opisane dziś zmiany można ocenić pozytywnie – chociaż zapewne minie jeszcze dużo czasu, zanim stopa referencyjna NBP wróci do wysokości sprzed epidemii.

Zalecamy przedsiębiorcą monitorowanie aktualnej stopy referencyjnej NBP – celem ustalenia, czy wysokość odsetek w transakcjach handlowych wzrośnie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Oczywiście sami również będziemy na bieżąco informować o zachodzących zmianach. Zapraszamy zatem do systematycznego śledzenia nowych wpisów blogowych.


Spójrz co możemy dla Ciebie zrobić?

#Doświadczenie #Zespół #Sukces #PonadPrzeciętnaSkuteczność

A jeżeli i Ty chciałbyś skorzystać z naszego wsparcia, sprawdzić jak działamy i jaką skuteczność osiągamy.

Zapraszamy Cię do kontaktu:

☎ 722 33 55 33 lub 📧 windykacja@dogmatsystemy.pl


Możesz również skorzystać z konsultacji prawnych, związanych z weryfikacją lub sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem oraz polubownym i prawnym dochodzeniem należności.

 Dogmat Systemy Services


Kinga Janus
Dyrektor Działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services Sp z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Sukcesy Zespołu DSS

6 Powodów – Dlaczego Warto Przeprowadzić Polubowną Restrukturyzację Zadłużenia

Pobierz gotowy wzór Umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy